Solidaritetsprojektet i Namibia är slut: MANWU försöker nu stå på egna ben

Solidaritetsprojektet som Metallförbundet inledde år 2009 tog slut i våras. Samtidigt som Namibias ekonomiska läge är mycket pressat.

När solidaritetsprojektet med namibiska fackförbundet MANWU, som organiserar arbetstagare inom metall-, byggnads- och andra industribranscher, inleddes för omkring tio år sedan, var målsättningarna klara. Förbundets anställda och medlemmar skulle utbildas, organiseringsgraden höjas, upplysningsarbetet kring aids förbättras och arbete för jämlikhet förstärkas.

I praktiken lyckades MANWU med alla sina mål. På slutrakan av projektet strulade ändå Namibias ekonomiska läge till det hela.

I och med byggnadsbranschens krasch har förbundet förlorat tusentals medlemmar.– Som bäst hade vi över 15 000 medlemmar. Idag ligger medlemsantalet på drygt 2 000, säger MANWU:s ordförande Justina Jonas.

MANWU:s ordförande Justina Jonas tackar Industrifackets medlemmar för den oersättliga hjälpen. Under solidaritetsprojektet har MANWU lyckats skapa en stark organisation.

Siffrorna berättar mer än tusen ord om de problem som förbundet möter samtidigt som projektet avslutas. När representanter från Industrifacket, fackets solidaritetscentral SASK och MANWU träffades i början av året, kunde man ana en blandning av vemodiga känslor av att projektet avlutades, men samtidigt också och trötthet och ångest.

– Innan den ekonomiska kraschen hade förbundet över 40 000 potentiella medlemmar, säger Justina Jonas.

Hon är ändå lycklig över att förbundets organisation har förstärkts under de gångna tio åren.

– Vi har utbildat personal och aktiva medlemmar varje år.

MANWU har verksamhet i åtta regioner. Merparten av verksamheten är koncentrerad till området Khomas i närheten av Namibias huvudstad Windhoek.

– Nu funderar vi över hur vi ska gå vidare och hur vi ska engagera hela personalen med att fortsätta med arbetet.

Under projektåren har MANWU tagit sin plats i det namibiska samhället. Förbundet och dess ordförande Justina Jonas är välkända i landet.

– På det viset hör vi till de starkaste fackförbunden. Vi har goda möjligheter att påverka de politiska beslutsfattarna och vår röst blir hörd, intygar Jonas.

ORGANISERING PÅ ARBETSPLATSERNA

Jonas vill att förbundet gör upp en ny medlemsrekryteringsplan i den nya rådande situationen. Under projektet utbildade MANWU regelbundet sina aktiva medlemmar och organiserade arbetsplatser runt Namibia. Det här arbetet vill man se en fortsättning på.

En av de organiserade arbetsplatserna är förtaget Rent-A-Drum som i tjugo år varit aktivt inom återvinningsbranschen. Sorteringsbara sopor från hela Namibia hämtas till verksamhetsstället i utkanten av huvudstaden.

Återvinnignföretaget Rent-A-Drum har varit ett av MANWU:s organiseringsmål. Företagets huvudförtroendeman Uusika Michael (till höger) har haft en central roll i organiseringsarbetet på arbetsplatsen. Arbetskompisarna Johannes Johannes och Frolian Elia hör till facket.

Under arbetspasset i februari var det främst kvinnor som sorterade återvinningsbart material bland soporna, bland annat plast, metall och papper. Arbetet är lätt men mekaniskt. Alla arbetstagare har skyddsutrustning, det vill säga overall, handskar och andningsskydd.

Arbetsplatsen har en förtroendeman och nästan alla av de 600 arbetstagarna hör till facket. Arbetet görs i två skift från måndag till lördag och veckoarbetstiden är 45 timmar. Lunchpausen är en hel timme och till arbetsdagen hör också två femton minuters tepauser.

– Jag hjälpte MANWU att organisera arbetsplatsen. Organiseringsarbetet försvårades kanske lite av att man pratar flera olika språk på jobbet och så jobbar vi i olika skift, minns operatören och kvalitetsgranskaren Uusika Michael som är förtroendeman på företaget.

Engelska är det officiella språket i Namibia men landet har flera olika stammar som har sina egna språk. Man möter språkmurar nästan överallt, inte bra på den här arbetsplatsen.

Nu har fackets verksamhet på arbetsplatsen hittat sin form och förhållandet till arbetsgivaren är tillfredsställande.

– Jag organiserar träffar med arbetstagarna i båda skiften, berättar Uusika Michael.

I en fråga har arbetsgivaren inte åtminstone ännu kommit emot. Lönen är för låg och arbetsgivaren vill inte höja den. Lönen går inte ens att jämföra med finländsk lönenivå. Arbetstagarna på Rent-A-Drum tjänar 1 900–2 000 namibiska dollar i månaden. Det är ungefär 140 euro, vilket innebär en timlön på knappt 80 cent.

INOM BYGGNADSBRANSCHEN FINNS EN FÖRHANDLINGSPART

Byggnadsbranschen är den enda brasnchen i Namibia som har ett riksomfattande kollektivavtal.

Organiseringen av arbetsplatser som Rent-A-Drum hör till undantagen i MANWU:s organiseringsarbete som har fokus på byggen. I och med den ekonomiska recessionen kan man förstås i efterhand se det som ett misstag. Men det finns en klar orsak till varför man har koncentrerat sig på byggnadsbranschen.

– Byggnadsbranschen är den enda branschen i Namibia som har ett riksomfattande kollektivavtal. Inom till exempel metallbranschen finns ingen minimilön eftersom det inte finns någon arbetsgivarpart att förhandla med inom branschen. Metallföretagen har ändå bättre lönenivå, något som man har förhandlat om lokalt, berättar Justina Jonas.

Trots att MANWU just nu ligger i ett läge som känns svårt, eller till och med hopplöst, tror ändå ordföranden på sina egna. Förbundet har en strategisk verksamhetsplan som sträcker sig fram två år.

– Jag tror på det vi gör. Vårt kunnande är på hög nivå och vi går framåt.

Jonas vill också tacka finländarna för det framgångsfulla projektet.

– Jag vill tacka Industrifackets medlemmar. Ni har haft ett enormt inflytande på våra medlemmar och MANWU. Vi är tacksamma och det här är något vi aldrig kommer att glömma.

TEXT KIRSI TÖRMÄNEN-PETMAN
ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND
FOTO LEITAGO NARIB

MANWU:s ordförande Justina Jonas beskriver stämningarna när det gemensamma solidaritetsprojektet mellan Industrifacket, solidaritetscentralen SASK och MANWU avslutas och tackar Industrifackets medlemmar för den oersättliga hjälpen. (intervjun på engelska).

MANWU

• Organiserar arbetstagare inom metall-, byggnads- och andra industribranscher
• Omkring 2 000 medlemmar, som bäst innan den ekonomiska kraschen 15 000 medlemmar
• Riksomfattande verksamhet i glesbebott stort land
• Har under solidaritetsprojektet byggt upp ett fungerande regionnätverk med 8 regioner
• Förbundet har 27 anställda, varav 6 på centralkontoret och resten i regionerna
• Solidaritetsprojektet började planeras 2009 och avslutades på våren 2018.

INDUSTRIFACKETS SOLIDARITETSPROJEKT 2018

• Industrifacket reserverar årligen en procent av nettomedlemsintäkterna till solidaritetsverksamhet. Projekten drivs i samarbete med fackets solidaritetscentral SASK.
• Förstärkning av metall- och gruvfacket och uppbyggnad av samarbete i Indonesien
• Förstärkning av industrifacken i Moçambique
• Utveckling av industrifacken i Malawi
• Förstärkning av industrifacken i Colombia
• Rättvist arbete och skogsindustri i Nepal
• Metallarbetarnas rättigheter i Filippinerna
• Organisering av skogs-, trä och byggnadsbranschen samt arbetsförhållanden inom textil- och gruvbranschen i Burma

 

Åland behöver fler förtroendemän

På Åland är det få som vill ställa upp som förtroendemän. Det är en konkret fråga som det nya fackliga ombudet Elin Sundback ska ta tag i. En arbetsplats utan förtroendeman är automatiskt sämre organiserad.

Elin Sundback, född i Vasa men sommarålänning sedan barnsben, tog vid årsskiftet över som fackligt ombud på Åland. Därmed fyllde hon den lucka som har funnits i nästan ett år sedan företrädaren Henrik Lagerberg gick i pension.

Till skillnad från föregångaren har hon Servicefacket PAM som arbetsgivare, inte Sjömansunionen, men i likhet med honom arbetar hon även för andra fackförbund, också Industrifacket, och för centralorganisationen FFC. Elin Sundback har sitt kontor i ett hus i centrala Mariehamn där även anställda vid andra föreningar finns, bland dem verksamhetsledaren för ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund, och där styrelser kan mötas.

– Det skapar en dynamik och jag är inte ensam fastän jag är ensam i själva jobbet, säger hon.

INFORMELLA TRÄFFAR

Det känns bra efter drygt två månader på det nya jobbet – utmanande, stimulerande och kreativt.

– Min huvudsakliga uppgift är att arbeta med organisering, medlemsrekrytering och information. På många arbetsplatser är den fackliga aktiviteten dåligt organiserad. För att få till stånd en förändring krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete, säger Elin Sundback.

Att bygga upp ett nätverk – bland annat genom att besöka arbetsplatser och ordna öppna träffar under mottot ”Snacka om arbete och livet” – har fyllt de första arbetsveckorna. Till träffarna, som går i en informell stil, är alla intresserade välkomna och på plats finns personer med kunskap om ämnet för dagen.

En träff i vår har rubriken ”Förtroendeman – vad är det?” Vid ett annat tillfälle diskuteras frågor som me too-kampanjen har väckt.

VIKTIGT ATT VÅGA STÄLLA UPP

Bristen på förtroendemän är ett problem på Åland, många arbetsplatser saknar en egen och intresset för att ställa upp tycks ofta vara skralt.

– Det är viktigt att det på varje arbetsplats finns någon som är insatt i kollektivavtalet, och viktigt att fler vill och vågar ställa upp. Jag hjälper gärna till med processen att värva nya förtroendemän, säger Elin Sundback.

Många hör också av sig till henne med frågor om stort och smått.

– Allt kan jag givetvis inte svara på direkt, men de olika förbunden har sakkunniga som jag kan vända mig till. Jag har också kolleger på fastlandet som jag kan diskutera med och använda som bollplank.

”Det är viktigt att det på varje arbetsplats finns någon som är insatt i kollektivavtalet, och viktigt att fler vill och vågar ställa upp.”
Elin Sundback, fackligt ombud på Åland

KÖRSÅNG OCH SKIDNING

Elin Sundback kommer närmast från ett jobb som föreståndare vid Ålands omsorgsförbund – ett kommunförbund som ger service som boende och dagverksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Hon hade totalansvaret för två boendeenheter där även ekonomi- och personalfrågor ingick.

– Jag trivdes men kände att det var dags att byta. Jag har studerat offentligt ledarskap och har alltid tyckt att det är intressant med kollektivavtal, jag är lite av en paragrafryttare, säger hon.

Om det blir någon fritid över ¬– efter jobb och familjeliv där make och två söner på fem och tre år ingår ¬ – sjunger hon gärna i kör. Dessutom är hon ersättare i stadsstyrelsen i Mariehamn.

– Jag är också barnsligt förtjust i vintern och har trivts i år när det har varit kallt och man har kunnat skida.

Artikeln har tidigare publicerats i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet här.

TEXT HELENA FORSGÅRD
FOTO KJELL SÖDERLUND

Industrifacket förnyar kollektivavtalsverksamheten

Nu är stunden då vi i samband med uppbyggandet av Industrifacket kan se över de egna processerna, förhandlingsordningen och våra målsättningar, säger ordförande Riku Aalto. Blicken är redan riktad mot nästa avtalsrunda.

Industrifacket förhandlar om 34 kollektivavtal med 18 olika arbetsgivarförbund. Alla branscher har nu ett giltigt kollektivavtal efter att den förra avtalsrundan nyligen avslutades. Nästa stora prövning kommer om ett par år.

– Förberedelserna har redan inletts. Sektordirektionerna har inlett sin verksamhet och responsen från de mötena har varit uppmuntrande. Man har med iver tagit i tu med arbetet för att planera den nya förhandlingsordningen och -processen, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

– Förväntningarna är att vi ska kunna skapa nya metoder med hjälp av vilka vi åstadkommer bättre slutresultat. Det här är just det löfte vi gjorde när vi grundade Industrifacket.

GEMENSAMMA OCH SPECIFIKA BEHOV

Industrifackets kollektivavtal omfattar ett mycket brett fält av produktionsbranscher med både gemensamma och specifika drag.

– Den stora bredden och variationen innebär att vi måste beakta både hela fältet och de specifika branscherna skilt för sig när vi ställer upp våra mål.

Som ett exempel på allmänna målsättningar lyfter Aalto fram arbetstidsbestämmelserna i konkurrenskraftsavtalet. Med andra ord hur man i tiderna inom Metallförbundet, Industrifacket Team och Träfacket i sina kollektivavtal kom överens om arbetstidsförlängningen på 24 timmar.

– I en del kollektivavtal har man definierat frågan i skilda avtal som kan sägas upp, medan man i andra fall har skrivit in bestämmelserna i själva kollektivavtalet. Vi måste fundera verkligt noga på hur vi ska sköta och föra den här helheten vidare.

– Med tanke på branschernas särdrag är det bra att notera att en del kollektivavtal innehåller skrivelser som märkbart förbättrar arbetstagarnas ställning, medan en del avtal saknar dem. Vi måste fundera på hur vi ska styra innehållet i de tunnare kollektivavtalen i riktning mot de bättre skrivelserna och med vilken tidtabell det kunde ske.

”En del kollektivavtal innehåller skrivelser som märkbart förbättrar arbetstagarnas ställning, medan en del avtal saknar dem”
Riku Aalto, Industrifackets ordförande

Förutom att se på innehållen i kollektivavtalen måste man enligt Aalto också beakta verksamhetsmiljön.

– Avtalsbranschernas och företagens situation varierar. Å andra sidan förändras också arbetslivet. Vi pratar om plattformekonomi, nolltimmarsavtal, hyresarbetskraft och andra atypiska arbetsförhållanden. Ingen bransch kan hålla sig utanför den här utvecklingen. Därför är en stor fråga hur vi ska få de här sakerna inskrivna i kollektivavtalen på ett sådant sätt att arbetstagarna har förutsättningar att få tillräckligt arbetstimmar och klara sig på sin lön.

– Industrifackets sektordirektioner, kollektivavtalsdelegationerna, sektorcheferna och arbetstagarna har alla en nyckelroll i det kommande arbetet. Det handlar om att lära sig nytt, men nu kan vi på ett helt nytt sätt fundera på avtalens innehåll och hur de ska utvecklas, jämfört med hur det tidigare gjordes i de tre enskilda förbunden.

BÄTTRE KOORDINERING

Avtalsrundan som nyligen avslutades präglades av arbetsgivarsidans starka interna koordination. Enligt Aalto hade arbetsgivarna kommit överens om att man inom EK skulle koordinera sin verksamhet redan i samband med förberedelserna av den så kallade finländska modellen. De höll ihop trots att modellen föll när arbetsgivarförbundet Skogsindustrin beslöt att bli utanför modellen.

– Många har sagt att arbetsgivarnas koordinering var striktare än vid centrala arbetsmarknadsuppgörelser. Jag anser att grunden för deras påstående att man genom förbundsvisa förhandlingar får till stånd branschvisa uppgörelser rasade.

– Inte verkar det ju så, utan det ser ut som att en koordinerad arbetsmarknadsuppgörelse i princip passar arbetsgivarna på samma sätt som centrala arbetsmarkandsuppgörelser gjorde tidigare. De vill bara inte att det är EK som sköter förhandlingarna. De vill förhandla själv, men ändå på ett sätt som binder hela arbetsmarknaden.

– Det här är en fråga som vi på löntagarsidan måste avgöra hur vi förhåller oss till och hur vi ska reagera på.

– En lärdom för oss alla inom facket är att den interna koordineringen måste vara bättre. Det här låter enkelt, men inom FFC-kretsarna har jag lagt märkte till att det är lättare sagt än gjort. Alla är intresserade av vad vi har eller inte har fått till stånd, men vad man själv gör vill man inte riktigt dela med sig.

– Det har ändå blivit bättre. Och bra så. Men vi måste bli ännu bättre på det.

Flera aktörer vill slå sönder det nuvarande systemet med allmänt bindande kollektivavtal, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Kollektivavtalssystemet måste säkras

– Om vi inte skulle ha undertecknat konkurrenskraftsavtalet, så skulle vi ha lämnat spelplanen på det viset att vårt mandat för att diskutera och förhandla om frågor skulle ha försvagats avsevärt vid en tid när flera aktörer vill slå sönder det nuvarande systemet, säger Riku Aalto.

– Trots att konkurrenskraftsavtalet inte är ett bra avtal, håller jag fortfarande fast vid att vi genom avtalet tryggade systemet med allmänt bindande kollektivavtal. Det här kan jag säga, men jag är inte alls säker på hur jag skulle ha kunna berätta för våra medlemmar att inte vi inte längre hade allmänt bindande kollektivavtal.

Frågan om kollektivavtalssystemets framtid är enligt Aalto fortfarande aktuell.

– Regeringen lyssnar inte, utan fattar bara egna beslut. Å andra sidan har Företagarna i Finland en helt annan uppfattning om och andra målsättningar för lokalt avtalande än vad vi har. För dem betyder det att arbetsgivarna ensidigt dikterar på arbetsplatserna och helt förbiser kollektivavtal och arbetstagarnas organisering.

– Vår linje är fortfarande att kollektivavtalen skapar trygghet och slår fast minimivillkor på arbetsplatserna. På basis av dem kan man sedan göra lokala avtal, förutsatt att arbetsplatsen har en förtroendeman och att båda parterna anser att ett avtal är nödvändigt. Lokalt avtalande är en möjlighet som används ofta, men det är inget måste för någondera parten.

– Den här allmänna bakgrunden och konstellationen är bra att komma ihåg när vi värderar kollektivavtal och kollektivavtalsverksamheten. Vår uppgift är att förhandla fram avtal som gynnar våra medlemmar, men samtidigt måste vi i en ganska krävande verksamhetsmiljö samtidigt se till att vi också i framtiden kan förhandla om nya avtal.

TEXT PETTERI RAITO
ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND
FOTO KITI HAILA

Bilarnas elektrifiering förändrar montörernas arbete – till och med vindrutan är kopplad till datorn

Elektronik i moderna bilar innebär mycket mera än eldrivna fönster och sätesvärmare. Det mesta är kopplat till färddatorn och den gör också mycket mer än att visa den genomsnittliga förbrukningen och temperaturen. Till och med vindrutan innehåller elektronik. Det ställer krav på montörerna.

Vindrutan har spruckit, backspegeln är trasig och plåten runt det högra framhjulet är borttagen. Den här personbilen har varit med om en hjortkrock och ska repareras på BN Bilservice i Ekenäs. Skadorna ser omfattande ut, men krockmontören och vice förtroendemannen Mikael Flink intygar att det här är frågan om en liten djurkrock och att reparationerna går att göra på en arbetsdag.

– Det blir ny vindruta och backspegel och den ena framdörren ska riktas. Kofångaren och lampan var helt i skick. Det här är sex-sju timmars arbete, uppskattar han.

Mikael träder en metalltråd in under vindrutan och fäster två vinscher med stora sugkoppor på insidan av rutan. Efter att han trätt in tråden i vinscharna börjar han spänna tråden som nätt efter hand skär bort limmet längs rutans kanter. Sedan är det bara att lyfta ut den trasiga vindrutan. Enligt Flink är det lätt att byta vindrutan, men den nya vindrutan kan nuförtiden vara mycket värdefull.

– Det blir mycket vindrutebyten, vilka har blivit försäkringsfall eftersom de har blivit så dyra på nya bilar. De är en del av den bärande konstruktionen och innehåller mycket teknik som sensorer och värmare, förklarar han.

Mikael Flink jobbar ensam i plåtverkstaden som ligger på andra sidan gårdsplanen från den egentliga verkstaden. Här reparerar han krockskadade bilar och till det dagliga arbetet hör att rikta ramar, fram- och bakändor, ytor och att byta ut söndriga delar. Men alltid är det inte lönsamt att reparera en bil som varit med i kollision.

– Är det frågan om större skador på en lite äldre bil så tar jag löst alla söndriga delar och gör en kostnadskalkyl för reparationerna. Sen kommer en granskare från försäkringsbolaget och godkänner den eller löser in bilen om reparationen blir för dyr med tanke på bilens värde.

Enligt Mikael Flink kan man inte direkt säga att vintern och halkan skulle föra med sig speciellt mycket fler krockskador än under övriga året. Jobbmängden varierar ändå kraftigt från vecka till vecka. Och vissa mönster finns det.

– På hösten när älgarna och hjortarna rör på sig blir krockarna kanske något fler, funderar han.

DATORN MINST LIKA VIKTIG SOM SKIFTNYCKELN

Kristian Dahlström kör felsökning med datorn. Problemen är långt ifrån alltid mekaniska, berättar han.

Inne i den stora verkstadshallen där resten av de totalt åtta montörerna jobbar står personbilar och skåpbilar på rad. En del är upplyfta medan andra står på golvet. I den främre ändan av hallen står diagnostiseraren Kristian Dahlström framför datorn som är kopplad till en Volkswagen Passat.

– Jag har kört felsökningar med testmaskinen som ger olika förslag och ritar upp kurvor av olika slag åt mig här på skärmen. Jag börjar helt enkelt med att försöka lokalisera felet.

Problemen är inte alls alltid mekaniska utan något kan också gå snett i programmet och då räcker det med att göra en uppdatering, förklarar Kristian som har jobbat med felsökningar och annat elektrisk på verkstaden i 21 år.

Själva processen börjar ofta med att någon varningslampa tänder i bilens instrumentbräda eller att ägaren märker att bilen beter sig konstigt.

– Ibland kan det ändå vara så att bilen faktiskt gör helt som den ska, renar ett filter eller likande, men när den gör det så knycker bilen till eller går lite ojämnt. Då kan kunden lätt tro att det är något som är på tok, förklarar han.

Kristian Dahlström har hittat problemet. Det visar sig att ett mekaniskt fel har lett till att datorn inte får kontakt med airbagen.

Kristian Dahlström lokaliserar problemet snabbt och den här gången är det faktiskt en mekanisk del som gett efter och måste bytas ut. Men inte heller det kan göras utan datorn. Ett styrdon har gått sönder och datorn får inte kontakt till airbagen.

– Delen som jag byter ska programmeras på datorn och testköras. Man måste lära datorn så att den känner igen den nya komponenten och förstår när ratten är rak och så vidare.

Bilen bredvid är upplyft och bilmontören Mårten Fast granskar underredet och fjädringen med 40 års erfarenhet i branschen. Han medger att det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen, men han ser datorerna som ett bra hjälpmedel.

– Inte kan man kunna allt. Det är omöjligt. Man får bara försöka och så finns ju datorn att ta till. Det är en stor hjälp. Och så kan man alltid fråga arbetskompisarna, så det löser sig alltid.

Mårten Fast har reparerat Volkswagen-bilar i 40 år och har jobbat på BN Bilservice sedan verkstaden blev färdig 1996.

ELEKTRONIKEN HJÄLPER OCH VARNAR BILISTEN – MEN SYSSELSÄTTER MONTÖREN

Längre bak i hallen jobbar skåpbilsmontören och arbetsplatsens huvudförtroendeman Jimmy Karjalainen med en läckande växellåda på en skåpbil. Han har jobbat på verkstaden sedan byggnaden stod klar 1996. Han vet hur montörsjobbet och kraven har förändrats på 20 år.

– Oj! Det är ett helt annat jobb. Elektroniken har fört med sig stora förändringar och både för- och nackdelar. Bilarna har ju blivit säkrarare och bättre på många sätt. Men ur en montörs synvinkel så har det blivit mycket svårare för i synnerhet äldre personer att hänga med, säger han och lyfter fram dragkroken som ett konkret exempel.

– Förut var det bara att plocka dit den, man kunde till och med göra det hemma. Men nu kopplas ju allt in i bilens eget datorsystem och kodas.

Det här är ett fel som datorn inte hittar, säger arbetsplatsens huvudförtroendeman Jimmy Karjalainen medan han reparerar en läckande växellåda på en skåpbil.

I och med den tekniska utvecklingen har bilarna faktiskt blivit bättre och säkrare och serviceintervallen längre. Moderna bilar behöver oljebyten med 20 000 eller till och med 40 000 kilometers mellanrum och serviceintervallen är allt mellan ett och två år. Enligt Jimmy Karjalainen räcker jobbet ändå till på bilverkstäderna. Att man skulle behöva reparera sådant som kunderna själv skulle ha ställt till med hör nuförtiden däremot till ovanligheterna.

– Det har minskat och är otroligt sällsynt. Det är numera få som skruvar själv på sina bilar. Folk är ganska medvetna om all elektronik som finns i moderna bilar. Det är väldigt svårt att själv meka utrustad med bara bondförnuft. Det börjar vara så trångt under motorhuven att till och med lampbyten kan bli så besvärliga att man lätt gör mera skada än nytta. Men det är klart att det alltid finns Youtube-montörer, säger Jimmy och skrattar.

”Ur en montörs synvinkel så har det blivit mycket svårare för i synnerhet äldre personer att hänga med”
Jimmy Karjalainen, förtroendeman

Karjalainen medger ändå att internet faktiskt kan vara en bra informationskälla också för yrkesmontörer. Och både hjälp och informationskällor behövs. BN Bilservice är som verkstad auktoriserad för märkesservice på Volkswagen, Seat, Saab och sedan hösten också Skoda. Det ställer krav på utrustning och kunskap. Men verkstaden tar också emot alla andra bilmärken som råkar rulla in på gården. Och alltid kan man inte själv ha koll på alla märken och deras särpräglar.

– Vi har ett bra samarbete med verkstäderna i närheten. Vi ger råd åt varandra när det behövs och vi har också lånat verktyg åt dem. Man måste ha ett sådant samarbete och inte bara stirra blint på eurona och fundera på att man förlorar kunder. En vacker dag är man i samma situation själv och behöver hjälp.

VIDAREUTBILDNING ETT MÅSTE FÖR ATT HÄNGA MED

Marcus Mannström reder ut varför bilen inte startar. Det visar sig att eftermarknadsradion har aktiverat bilens stöldskydd och satt stopp på bilen.

Startproblem är inget ovanligt på vintern och problemet är ofta löst med stödladdning eller byte av bilbatteriet. Men lösningarna är långt ifrån alltid så enkla. Det vet Marcus Mannström som undersöker en Volkswagen Bora som vägrar starta. Ibland måste man prova sig fram och lita på tidigare erfarenheter när inte heller datorn får kontakt.

– Radion hade slagit på startspärren och bilen startar inte om stöldskyddet är aktivt. Jag vet inte riktigt orsaken till det men när jag kopplade loss radion, som inte var original, så startade motorn. Nu måste jag ta reda på vilken av radions ledningar som måste kopplas bort så att den inte stör resten av systemet.

– Det här är ett bra exempel på hur olika saker kan påverka varandra. Originalradion byggs in på ett visst sätt och så här kan det ibland krocka när en eftermarknadsradio eller annan komponent senare installeras i bilen, fortsätter Marcus Mannström som jobbar med allt från IT-baserad felsökning till motorreparationer.

Mannström har lätt att skriva under påståendet att felsökningen blir svårare ju nyare bil det är frågan om. Han poängterar att det egna engagemanget är helt avgörande för att man ska utvecklas och lära sig nytt.

– Man behöver bred kunskap för att kunna komma fram till slutsatser på basis av det man har att gå på i felsökningen. Det är mycket upp till och tack vare det egna intresset att jag är där jag är idag. Skulle jag inte vara så intresserad av att självmant söka information på internet och luska i det som andra håller på med så skulle jag vara på en helt annan nivå än vad jag nu är. Intresset har bidragit till att jag kommit in på djupet i hur de här systemen är uppbyggda, vad man kan ändra på och hur det påverkat andra system, förklarar han.

Att verkstaden är auktoriserad för specifika bilmärken ställer också krav på att montörerna regelbundet utbildas. Samtidigt som det är ett krav, är det minst lika mycket en fördel och möjlighet att utveckla sig eget kunnande, anser arbetstagarna på verkstaden.

– Utbildningen är jätteviktig och det är givande att få diskutera med andra montörer på kurserna, säger Marcus Mannström.

– Varje år är vi flera gånger på kurser så att man hela tiden hänger med det nyaste som kommer. Vi måste helt enkelt utbilda oss, annars är det betydligt svårare att jobba här, fortsätter Kristian Dahlström.

Hur ofta kurser och annan utbildning ordnas varierar enligt behov.

– Varje gång det kommer en ny bil av något av våra märken ut på marknaden går vi på en tvådagarskurs och om man går noggrannare in på motorer och annan teknik kan det vara fyradagarskurser per gång. Om det riktigt vill sig så kan det bli kurser flera gånger om året. Det kommer så mycket nytt och tekniken går hela tiden framåt med så hård fart, säger Dahlström.

TEXT JOHAN LUND
FOTO PATRIK LINDSTRÖM

På bilden högst upp byter krockmontören Mikael Flink ut en vindruta efter att en liten hjort har träffat högra framsidan av bilen och slängts upp mot vindrutan. Ett vindrutebyte är lätt att göra men kan bli dyrt eftersom också vindrutorna idag kan innehålla mycket teknik.

Vi bygger upp ett inflytelserikt organ

– Det här är verkligen en intressant utmaning och det blir intressant att se vilken roll den här sektordirektionen kommer att få. Jag hoppas förstås att vi verkligen kommer att ha möjlighet att påverka vid förhandlingsbordet och att våra synpunkter och beslutsfattningsförmåga respekteras, och inte så att vi förbises när det kommer en svår situation emot oss, säger Kalle Forsman som är ordförande för kemisektorns sektordirektion inom Industrifacket.

En förväntansfull stämning möter oss i möteslokalen i Hagnäs i Helsingfors där kemisektorns sektordirektion precis ska inleda sitt första möte. Sektordirektionens ordförande Kalle Forsman vill bygga upp ett konstruktivt och inflytelserikt organ.

– Först måste vi lära känna varandra och bygga upp en sådan stämning i vilken där vi kan jobba tillsammans. Vi ska jobba med frågor tills vi på riktigt har en gemensam åsikt. När vi sedan enhetligt för frågor vidare till förbundets styrelse så går de med större sannolikhet också igenom, funderar Forsman.

– Det här är verkligen en intressant utmaning och det blir intressant att se vilken roll den här sektordirektionen kommer att få, säger Kalle Forsman som är ordförande för kemins sektordirektion inför direktionens första möte i Helsingfors 23.2.2018.

Sektordirektionen ansvarar för de kollektivavtalsmål och kollektivavtalsförhandlingar som sektorn omfattar. Förhandlingsmålsättningarna ställs upp utifrån fackavdelningarnas initiativ och
sektordirektionens framställan. Om sektordirektionen på framställan av avtalsbranschens kollektivdelegation fastställer att ett förhandlingsresultat har uppnåtts, beslutar förbundsstyrelsen om att förhandlingsresultatet ska godkännas som nytt kollektivavtal. Styrelsen kan också föra behandlingen av ärendet till fullmäktige eller ordna en rådgivande förbundsomröstning om förhandlingsresultatet. Sektordirektionerna fungerar som expert gällande utvecklingen av intressebevakningen inom den egna sektorn och i andra frågor i anslutning till bl.a. närings- och utbildningspolitik.

Kollektivavtalsverksamhet och förhandlingar är båda bekanta för Forsman som är vice huvudförtroendeman på Nokian renkaat. Han hoppas ändå att det här nya organet skulle ha bättre påverkningsmöjligheter i kommande kollektivavtalsrundor.

– Jag var första gången med om kollektivavtalsförhandlingar under hösten avtalsrunda, vilket var en något sorligt upplevelse. Det kändes som att alla beslut var fattade på förhand och att vi helt enkelt följde teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse. Det kändes inte som att man hade något verkligt inflytande.

Bred representation

Kemisektorns direktion har 17 representanter som representerar 11 avtalsbranscher och ansvarar för 12 kollektivavtal. En av representanterna är Stefan Sjölund som har kommit till mötet från Jakobstad.

– Det känns faktiskt bra att vara med om att bygga något nytt. Det är svårt att i det här skedet säga vad det exakt vi är på väg att bygga upp då allt är nytt, men det ska bli spännande och förhoppningsvis kommer vi att göra någon nytta, säger Sjölund som till vardags är huvudförtroendeman på segelbåtsvarvet Nautor.

Också Sjölund har tidigare erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar. Han tror att det kommer att vara till stor nytta i direktionsarbetet.

– Jag har varit med om Kollektivavtalsförhandlingar förut och vet hur de går till. I Träfacket satt jag två år med i förhandlingarna.

Stefan Sjölund som är huvudförtroendeman på Nautor i Jakobstad representerar båtindustrins arbetstagare i kemisektorns direktion.

Kemins sektordirektion

Kollektivavtalen inom kemisektorn:
1) Den kemiska basindustrin, 2) Plastprodukt- och kemisk produktindustri, 3) Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, 4) Ädelmetallbranschen, 5) Båtindustrin. 6) Borst- och penselbranscherna, 7) Sko- och läderindustrin, 8) Gummiindustrin, 9) Glaskeramiska industrin, 10) Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare, 11) Bildäcksbranschen, 12) Handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Sektordirektionens medlemmar:
Jouni Jokinen (Bildäcksbranschen), Jouni Tissari (Kemiska basindustrin), Ismo Viirimaa (sko- och läderindustrin), Eino Ojansuu (Glaskeramiska industrin), Eeva Kasanen (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Marko Torppala, varapuheennjohtaja (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Tero Välimäki (Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin), Janne Leinonen (Kemiska basindustrin), ordförande Kalle Forsman, (Gummiindustrin), Tanja Vidberg (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Stefan Sjölund (Båtindustrin), Tero Aaltonen (Borst- och penselbranscherna), Anu Luhtanen (Bil- och maskinbranscherna ), Janne Nieminen (Bil- och maskinbranscherna ), Minna Polvela (Ädelmetallbranschen), Kari Oikola (Bil- och maskinbranscherna), Arto Tolonen (Bil- och maskinbranscherna )

På bilden högst upp på sidan från vänster ordförande Kalle Forsman, Ismo Viirimaa, Janne Leinonen, Jouni Tissari, Tero Aaltonen (bakom) samt vice ordförande Marko Torppala.

TEXT JOHAN LUND FOTO KITI HAILA

Åländska leksaker i flera generationer

Många har själv lekt med deras lastbilar eller grävt med deras spadar i sandlådan. Åtminstone har de flesta garanterat sett deras produkter i butiken. Åländska Plasto har försett barn med färggranna plastleksaker sen 1950-talet. Trots tidvis strama tider kämpar de anställda och företaget vidare.

Det pyser, väser och brummar i leksaksfabriken Plasto på Åland där maskinerna står tätt. En maskin spottar i dag ut ärtgröna burkar för sandlådan. En annan producerar röda flak till en skottkärra. Ur en tredje kommer små limegröna spadar. Samuel Jansson ilar mellan maskinerna. Han plockar leksaker i lådor och hinner också montera hjul på skottkärrorna.

– Man håller i gång under en arbetsdag, jag sitter inte många minuter, säger han.

Samuel Jansson kom till Plasto för sju år sedan. Jobbet för dagen är att ta hand om röda skottkärrsflak som med jämna mellanrum kommer ur maskinen. Han ska också hinna kvalitetsgranska varje del. De som inte håller måttet läggs i en låda för sig och mals ner. Efter ett färgbyte blir det alltid en hel del spill innan nyansen är den rätta.

Vissa leksaker tillverkas i en enda del som spadar, koppar och fat. Andra som en lastbil består av flera olika delar – förarhytt, flak, underrede och hjul – som sedan monteras ihop. Varje del formpressas i ett specialtillverkat så kallat verktyg som för en lekman ser ut som en fyrkantig järnlåda i olika storlekar.

Verktygen står i långa rader och i flera våningar på bastanta hyllor. Här finns omkring 800 verktyg, det tyngsta väger över 5 ton och med det tillverkas en pulka.

Arve Simonsen har en central roll på leksaksfabriken Plasto. Han har nämligen totalkontroll på verktygslagret och ser till att verktygen byts i maskinerna när olika delar ska produceras. Verktygen tas ner från hyllorna med en pallpump, körs till aktuell maskin och lyfts på plats med hjälp av en travers.

– Det är inte farligt bara man vet vad man gör. Man ska givetvis inte stå rakt under verktyget i fall något skulle hända, säger han.

Vid varje byte ska maskinerna också programmeras om. Hur hårt ska trycket vara mätt i bar och hur länge ska det pågå för att få bästa möjliga produkt?

– Ibland går ett verktygsbyte på en timme, ibland kan det ta två-tre, säger Arve Simonsen som kom till Plasto 1994.

– Jag har haft olika uppgifter sen dess. Jag trivs bra här, både med arbetsmiljön och -kamraterna, säger han.

Känns formerna igen? Med det här verktyget, som väger fem ton, tillverkar man en pulka.

RATADE DELAR ÅTERANVÄNDS OCH BLIR HJUL

En doft av varm plast känns i maskinhallen där maskinerna långt tycks leva ett eget liv. Varje maskin spottar ut en hel leksak eller en leksaksdel med jämna mellanrum. Just i dag produceras bland annat röda flak till skottkärror.

De röda flaken är ännu varma när de kommer ut på bandet.

Samuel Jansson ser till att allt flyter på som det ska vid flera maskiner. Han kvalitetsgranskar också varje del och de som har en fläck på sig eller nån annan skada läggs i en låda för sig. Allt, som av någon anledning ratats, mals ner vid ett senare tillfälle och massan färgas sedan svart för att användas till hjul till olika fordon.

Delar av bra kvalitet packas i egna lådor och i dag ska han även montera hjul på skottkärrorna.

– Det finns inga speciellt farliga moment i jobbet, men ljudnivån är rätt hög. Därför använder jag numera alltid hörselskydd, säger han.

PERMITTERINGAR SYSSELSATTE FÖRTROENDEMANNEN

Monika Johnsson är förtroendeman för de anställda på företaget. Hon jobbar i första hand i lagret där hon plockar ihop de varor som ska skickas till olika beställare. På gång just nu är bland annat en större leverans till butiker i Norge.

Mindre beställningar kan plockas ihop för hand men ofta kör hon också ”rallybilen”, som plocktrucken kallas, mellan hyllorna.

– Vid behov kan jag också hoppa in i maskinhallen, berättar hon.

– Man måste ta det lite varsamt så att staplarna med lådor inte rasar, säger huvudförtroendemannen Monika Johnsson, som arbetar i lagret med att samla ihop beställda varor för en stor leverans som ska till Norge. Det blir en hel del luft i förpackningarna, vilket givetvis fördyrar transporterna.

Monika Johnsson har jobbat i lagret i tio år, före det var hon länge i monteringen.

– Det är helt okej, det viktigaste är att ha ett jobb. Jag skrev in mig i facket när jag började på Plasto 1993. Jag ser det som en trygghet att vara med och vi är rätt många här som är anslutna.

I höstas kom ett besked som skakade om de anställda och som gjorde att Johnsson fick svara på fler frågor än vanligt. Eftersom en av Plastos större kunder hade dragit ner på sina beställningar gick man inför att alla de drygt 30 anställda på fabriken skulle permitteras en dag i veckan under åtta veckor.

– Visst blev man lite fundersam över framtiden när det beskedet kom, men vi ska hoppas på det bästa, säger Monika Johnsson.

TUNGT FÖR BENEN

I ett större rum intill maskinhallen monteras leksaker, som består av många olika delar. Här plockar de anställda också ihop olika produkter till kundfärdiga förpackningar.

Montakan Olofsson jobbar i ett större rum intill maskinhallen. Hon står i en egen vrå omgiven av många lådor och plockar ihop 15 delar som skedar, fat och muggar som ingår i ett set för saftkalaset. Allt packas i en liten korg som sveps in i ett nät. Till sist häftar hon fast produktinfo på kartongen och monterar ett handtag på korgen. Som bäst hinner hon med omkring 150 saftset under ett arbetsskift.

– Jag står hela arbetsdagen. Det går inte så bra att sitta och jobba, men jag har en gummimatta på golvet för att skona ben och rygg, berättar hon.

Montakan Olofsson fyller den gula korgen med en kanna, glas och bestick som behövs för ett saftkalas. Hon kom till Plasto för åtta år sedan och jobbar alltid i monteringen.

På en annan plats i hallen står Mikael Jäkälä. Hans Jobb för dagen är att plocka ihop mindre frontlastare och lastbilar.

– Det kan bli lite enformigt, men ibland gör jag annat också. Jag är lite av en allt-i-allo, säger Jäkälä.

– Jag står nästan hela arbetsdagen. Det är svårt att jobba sittande, säger Mikael Jäkälä som snabbt monterar frontlastare som består av flera olika delar.

Förnyar succébilen och satsar på förnybar plast

Plasto grundades av ålänningar 1954. Företaget såldes ett par gånger på 1980- och 1990-talen och 2004 var den dåvarande ägaren, Brio i Sverige, på väg att sälja företaget till en konkurrent. Men då grep höjdare i det åländska näringslivet in som Ålandsbanken, transportföretaget Transmar, försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga och Eriksson Capital och köpte Plasto som med åländska mått mätt är en viktig arbetsgivare.

– Det en trygghet att ha åländska ägare som värnar om det åländska samhället, anser Plastos vd Kennet Berndtsson.

En leksaksfabrik i öriket Åland saknar inte utmaningar, men företaget tror på framtiden och har nyligen investerat 300 000 euro för att förnya sin försäljningssuccé – en stor lastbil som sålts i en miljon exemplar. Företaget har också börjat tillverka leksaker av förnybarplast som tillverkas av sockerrör i stället för olja.

Den stora lastbilen, som i tiden designades i huset, har tillverkats i oförändrad form sedan 1970-talet. Men i våras lanseras en efterföljare i modernare design.

– Det var helt enkelt dags. Verktygen för lastbilens alla delar var utslitna, säger Kennet Berndtsson.

Nya verktyg har specialtillverkats i Portugal, bara det var en kostnad på 200 000 euro.

Mjukare plast gör att leksabilarna åker framåt tystare än tidigare.

Dessutom har företaget satsat på nya maskiner och en robot för att kunna tillverka lastbilshjul av två plastkvaliteter – en hårdare kärna med ett mjukare ytterskal.

– Våra större kunder som daghem har efterlyst lastbilar som är tystare och det låter mindre kring mjukare hjul.

FOSSILFRIA LEKSAKER

Plasto använder samma material i tillverkningen av leksaker och syltburkar som också tillverkas i fabriken. Det vill säga material som är godkänt för livsmedel och därmed fria från hälsovådliga ämnen som ftalater och bisfenoler.

I fjol på våren lanserade Plasto också en ny serie leksaker under namnet ”I’m Green”, eller jag är grön på svenska. Plasten till de leksakerna är fossilfri eftersom den är tillverkad av sockerrör istället för olja.

– Mer miljövänlig. Sockerrör binder mer koldioxid när de växer än vad produktionen av råmaterialet ger upphov till. Dessutom är sockerrör ett förnyelsebart material, säger Kennet Berndtsson.

Sockerrörsplasten köps från Brasilien, övrig råvara kommer från de asiatiska oljeländerna och USA.
– Någon större skillnad märks inte på slutprodukten. Möjligen är sockerrörsplasten lite mjukare, säger han.

BARN LEKER ALLT MINDRE

Det har sina utmaningar att driva en leksaksfabrik på Åland som är helt beroende av transporter till sjöss. Allt råmaterial ska fraktas till Åland och merparten av allt som produceras går på export. Många leksaker kan vara rätt så fraktdryga, det är mycket luft i lådorna.

– Vi konkurrerar med kvalitet, inte med pris. Merparten av vår produktion säljs till Finland men vi har större och mindre kunder även i ett flertal andra länder. En viktig målgrupp är daghem och förskolor som vill ha leksaker som tål tuffare tag och som håller år efter år, säger han.

Ett annat hot märks – surfplattorna. Ju mer barn ägnar sig åt den virtuella världen desto mindre blir efterfrågan på ”riktiga leksaker”.

– Det kan bli ett stort bekymmer på flera plan, inte bara för oss som leksakstillverkare. Ett alltför stillasittande liv är inte sunt, säger Kennet Berndtsson som ändå ser en fördel för Plasto.

– Våra leksaker riktar sig i första hand till de yngsta som förhoppningsvis fortsätter att leka på riktigt.

Plastos vd Kennet Berndtsson tror på företagets framtid. Den gamla succébilen får ett ansiktslyft.

TEXT HELENA FORSGÅRD
FOTO KJELL SÖDERLUND

På bilden högst upp granskar Arve Simonsen att allt går som det ska vid maskinen som tillverkar plasthinkar. Om något annat ska tillverkas i maskinen ser Simonsen till att verktyget byts ut. Verktygen består av två delar som pressas ihop.

”Det räcker nu!” – Tusentals demonstrerade mot aktiveringsmodellen

Mer än 10 000 personer samlades på Senatstorget i Helsingfors för delta i FFC:s åsiktsyttring mot den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa. Industrifacket hade utlyst en politisk strejk för fredagen och uppskattningen är att fler än 200 000 arbetstagare från olika fackförbund strejkade under fredagen.

 

”Ner med regeringen!” var ett av slagorden som löd när den stora folkmassan fredagen 2 februari samlades på Senatstorget utanför statsrådsborgen i Helsingfors. Industrifackets medlemmar var välrepresenterade under åsiktsyttringen mot den så kallade aktiveringsmodellen. En av deltagarna var Ann-Louice Ormiskangas från Jakobstad som hade tagit sig till Helsingfors med en buss som avgick kvart över tre på natten.

– Det räcker nu! Nu måste vi reagera, annars går det åt skogen. Aktiveringsmodellen version 2 måste stoppas, säger hon.

– Det räcker nu!, säger Ann-Louice Ormiskangas som startade med buss från Jakobstad kl. 3.15 för att delta i åsiktsyttringen på Senatstorget i Helsingfors.

Elina Knuts från Pedersöre är inne på samma linje.

– Jag är här för att protestera mot aktiveringsmodellen, konkurrenskraftsavtalet och för att fälla regeringen. Jag vill också försvara facket som kritiserats flitigt den senaste tiden.

Mika Lahtinen har kommit från Lovisa för att försvara de arbetslösas rättigheter. Han tycker att hela aktiveringsmodellen borde skrotas och påminner om att regeringen i och med modellen bryter mot sitt löfte.

– Regeringen bryter ju mot vad vi kom överens om i samband med konkurrenskraftavtalet. Då lovades det att man inte gör fler nedskärningar i arbetslöshetsskyddet, påpekar Lahtinen.

Aktiveringsmodellen utgår helt från huvudstadsregionen. Om en fabrik lägger ner på en liten ort är det helt omöjligt att hitta jobb på orten, eller ens i närheten, poängterar Lovisabon Mika Lahtinen.

”Modellen är galen”

Aktiveringsmodellen fick hård kritik bland deltagarna i åsiktsyttringen. Bland Industrifackets medlemmar upplevs modellen vara icke-fungerande, ogenomtänkt och orättvis.

– Modellen är helt galen och den aktiverar ingen. Man borde uppmuntra och stöda arbetslösa i jobbsökandet och inte straffa dem som redan har det svårt. Modellen utgår också helt från huvudstadsregionen. Om en fabrik lägger ner på en liten ort är det helt omöjligt att hitta jobb på orten, eller ens i närheten, poängterar Mika Lahtinen.

– Det är en dålig och orättvis modell som gör att de som har det svårt får det ännu svårare. Det skulle vara en annan sak om det fanns en massa lediga jobb, men så är det ju inte, fortsätter Markus Hotta från Vörå.

Markus Hotta från Vörå och Elina Knuts från Pedersöre kom till Senatstorget för att stå upp för de arbetslösas rättigheter och säga nej till regeringens nedskärningar arbetslöshetsskyddet.

Ann-Louice Ormiskangas tycker att regeringen borde koncentrera sig på att skapa arbetstillfällen istället för att straffa dem som inte lyckas hitta jobb.

– Man kan gott aktivera arbetslösa, men det ska göras med morot och inte med piskan, konstaterar hon.

”Aktiveringsmodellen är orättvis” – du kan drabbas oavsett hur hårt du kämpar för att få jobb eller utbildning

60-åriga Karita Pihlström (till vänster) från Ekenäs är för tillfället är arbetslös och riskerar därför själv att få sin arbetslöshetsersättning nedskuren. Aktiveringsmodellen är orättvis, anser Pihlström och Marika Schön som båda är glada över att se hur många som ville göra de arbetslösas röst hörd.

Också Karita Pihlström från Ekenäs har kommit till Helsingfors för att demonstrera mot regeringens reform av arbetslöshetsskyddet. 60-åriga Karita Pihlström är för tillfället är arbetslös och riskerar därför själv att få sin arbetslöshetsersättning nedskuren.

– Aktiveringsmodellen är orättvis. Den tar inte hänsyn till att arbetslösa har olika förutsättningar, utan drar alla över en kam. Folk har inte blivit arbetslösa av egen vilja, utan för att arbetsgivaren har sagt upp dem. Nu straffas de för det, konstaterar hon.

Aktiveringsmodellen trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att arbetslöshetsersättningen sänks med 4,65 procent i 65 vardagar, alltså tre månader, om den arbetslösa inte har arbetat eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i tillräckligt stor utsträckning. Problemet är att man inte nödvändigtvis själv kan påverka om man uppfyller villkoren.

– Jag tog kontakt med arbets- och näringsbyrån för att få veta vad jag kan göra för att undvika att få dagpenningen nedskuren. Det enda de hade att erbjuda var en jobbsökarkurs. Då tog jag den trots att både de och jag vet att det är bortkastade pengar. Det är inte många arbetsgivare som vill anställa en som snart fyller 61.

Kan bli utan pengar i en månad

En sänkning med knappt fem procent kan låta lite, men Karita Pihlström påpekar att många arbetslösa redan nu har svårt att försörja sig och sin familj.

– Det här kommer bara att leda till att fler måste söka stöd vid lucka nummer två, alltså Folkpensionsanstalten.

Dessutom befarar Karita Pihlström att utbetalningen av dagpenning kommer att försenas för dem som lyckas hitta snuttjobb. Arbetslöshetskassorna kan nämligen inte betala ut dagpenning innan de har fått löneintyg från arbetsgivarna.

– Om du jobbar i tre dagar kan det leda till att dagpenningen försenas med en månad.

Det fick Karita Pihlström själv erfara i fjol när hon jobbade under sommarmånaderna. Nu har hon igen siktet inställt på ett sommarjobb, men det jobbet hjälper henne bara att uppfylla villkoren under en 65 dagarsperiod. Att hon får rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, alltså den så kallade pensionsslussen, hjälper inte heller. De som är inne i pensionsslussen berörs nämligen också av aktiveringsmodellen.

Arbets- och näringsbyråerna behöver mera resurser

Verklig aktivering är, enligt Karita Pihlström, att arbets- och näringsbyråerna har tid och resurser att ge individuell och personlig betjäning.

– Det hjälper inte att arbets- och näringsbyrån ringer upp dig en gång var tredje månad, bara för att lagen säger att de måste göra det. Varje person har en unik situation och därför behövs det personlig kontakt där man kartlägger de individuella stigarna för just den personen. I synnerhet i början av arbetslösheten måste man hjälpa och följa med. Och om någon till exempel har en sjukdom som försvårar jobbsökningen borde också sjukvården komma in i ett tidigt skede.

I dag har inte arbets- och näringsbyråerna resurser att ordna relevant utbildning.

– De kan inte ordna sådan utbildning som på riktigt skulle hjälpa dig att få jobb. Nuförtiden behöver du ju en massa kort och pass i alla yrken. Och någon arbetskraftspolitisk utbildning har de överhuvudtaget inte kunnat erbjuda. Den lilla utbildning de kan erbjuda ordnas av privata aktörer – så är det också med den jobbsökarkurs jag nu ska gå.

Strider mot konkurrenskraftsavtalet

Karita Pihlström har lång facklig erfarenhet och hon satt också i Metallförbundets fullmäktige när det omstridda konkurrenskraftsavtalet undertecknades. Avtalet var svårt att smälta för facket, men man gick ändå med på det eftersom regeringen förband sig att inte skära ner ytterligare i arbetslöshetsskyddet.

– Nu bryter regeringen mot det avtalet, påpekar Karita Pihlström.

TEXT JOHAN LUND, JONNY SMEDS FOTO KITI HAILA, JOHAN LUND

Strejk undveks inom mekaniska skogsindustrin: Ett avtal man kan leva med

Arbetsgivarnas hårda linje och de fyra månader långa förhandlingarna fick ett slut först när man under strejkhot och riksförlikningsmannen ledning nådde en uppgörelse.

– Som helhet blev det ju inte det som vi eftersträvade, men med tanke på arbetsgivarnas ursprungliga flertaliga försämringskrav i arbetstagarnas anställningsvillkor så är resultatet drägligt. Det går det att leva med uppgörelsen, säger Janne Naukkarinen som är förtroendeman på Metsä Woods fanerfabrik i Punkaharju, medlem i Industrifackets styrelse och som själv var med som arbetstagarrepresentant i kollektivavtalsförhandlingarna för den mekaniska skogsindustrin.

– Vi förhindrade till exempel att man skulle spjälka semestern i flera delar. Vi avvärjde också en sju procents lönesänkning för oavbrutet treskiftsarbete och den breda bestämmanderätten som arbetsgivarna krävde. Arbetsgivarens bestämmande rätt kommer ändå i kraft vad gäller stagnationstid, på det viset att arbetsgivaren kan utse söckenhelgdagar som arbetsdagar, förutom julhelgdagarna. Det torde ändå inte vara något större problem eftersom ersättningsnivån för de dagarna förblir 200 procent. De finns säkert frivilliga för de skiftena, säger Naukkarinen.

Den svidande 24 timmar långa arbetstidsförläggningen som följde med konkurrenskraftsavtalet förblev i kraft i det nya kollektivavtalet.

– Det var en avgörande fråga för arbetsgivarna. Jag tror inte att vi skulle ha fått en ändring till stånd i den frågan ens med en strejk. De andra avtalsbranschernas kollektivavtal innehåller samma bestämmelse. Riksförlikningsmannen Minna Helle konstaterade redan i början av medlingen att hon inte kan ge ett medlingsbud i vilket man skulle ändra på arbetstidsförlängningen som konkurrenskraftsavtalet förde med sig.

– Om ett par år är situationen ändå en annan. Arbetstidsförlängningen tags till exempel då bort från teknologiindustrins kollektivavtal. Det ger också oss en ny chans at påverka saken, fortsätter han.

På Janne Naukkarinens arbetsplats har han fått både ris och ros för uppgörelsen, precis som vid tidigare avtalsrundor.

– Stämningen har varit helt som vanligt. Den här gången kändes speciellt trevligt när gänget från fackavdelningen kom och gav sitt tack för att vi rodde förhandlingarna i land. De pågick i fyra månader och det blev omkring 30 möten. Först på slutrakan under strejkhot och i riksförlikningsmannens ledning började sakerna framskrida. Före det noterade knappt Skogsindustrins representanter våra målsättningar.

huvudförtroendemannen Janne Naukakrinen (till vänster) berättar om det nya kollektivavtalet för Marko Malinen måndagen den 22 januari.

FUNDERSAM ÖVER LOKALT AVTALANDE

Vuokko Piippolainen som är förtroendeman på UPM:s Alholmens såg i Jakobstad ser det nya kollektivavtalet som en avvärjningsseger.

– Arbetsgivarens ursprungliga krav var hårda. Dem lyckades vi avvärja. Med tanke på det var uppgörelsen inte dålig. Att konkurrenskraftsavtalets 24 timmars arbetstidsförläggning ändå blev kvar irriterar folk.

Piippolainen delar Naukkarinens uppfattning om att en strejk inte skulle ha förändrat på situationen.

– Om två år måste vi i förhandlingarna se till att vi får arbetstidsförlängningen ur det ya kollektivavtalet, samtidigt som de tidsbundna tilläggstimmarna också faller ur teknologiindustrins kollektivavtal. Målet är att vi alla ska ha samma utgångspunkt.

Piippolainen förhåller sig reserverat till den del av uppgörelsen som innehåller lokala avtal.

– Vår erfarenhet är att man inte kan göra lokala avtal på ett företag som UPM som är koncernstyrt. Det finns inget utrymme för lokala lösningar.

HUVUDDRAGEN I KOLLEKTIVAVTALET

Avtalsperioden för den nya kollektivavtalsuppgörelsen är 20.1.2018–31.11.2019. Uppgörelsen innefattar två löneförhöjningar om vilka man båda åren i första hand förhandlar om lokalt mellan förtroendemannen och arbetsgivaren. Om man inte skulle lyckas nå en överenskommelse lokalt, innehåller kollektivavtalet bestämmelser enligt vilka man i så fall förverkligar löneförhöjningarna. Förhöjningarna är båda åren 1,6 procent och förhöjningen fördelar sig mellan allmänna och lokala potter.

Arbetsbundna tidlöner höjs från 1.2.2018 med 1,6 procent och från 1.2.2019 med 0,65 procent. Bland annat skiftes- och lördagstilläggen höjs vid samma tidpunkter med samma procenttal. Huvudförtroendemannens ersättning höjs med fem procent. Arbetarskyddsfullmäktiges ersättning stiger med 50 procent till en nivå på 60 procent av den som huvudförtroendemannen får.

Det gjordes flera förändringar i de så kallade textfrågorna i kollektivavtalet. Följande är de mest centrala.

Arbetsgivaren måste meddela åt arbetstagare som gör ett eller tvåskiftsarbete om ledighet som förkortar arbetstiden senast fyra dygn innan ledigheten inleds. Om arbetsgivaren inhiberar avtalat ledighet måste arbetsgivaren meddela om det minst sju dygn i förhand. Man kan avtala om annat lokalt.

Vid stagnationstid har arbetsgivaren bestämmanderätt vid arbete på söckenhelger, förutom julhelgdagarna, om vilka man måste avtala om lokalt. Ersättningsnivån förblir 200 procent.

Uppgörelsen innehåller som bifogat avtal den allmänna centralorganisationsuppgörelsen för den mekaniska skogsindustrin som gjorts mellan FFC och Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT, som Näringslivet EK tidigare sade upp.

Arbetstagarnas rätt att delta i Industrifackets beslutande organ fortsätter som tidigare.

AVVÄRJADE FÖRSÄMRINGAR

Förhandlingarna var svåra. Industrifackets förhandlare avvärjde arbetsgivarnas mål om att sänka lönenivån för arbetstagare som jobbar med oavbrutet treskiftsjobb, sänkning av lön för sjukdomstid till 80 procent, arbetsgivarens bestämmanderätt för semestrar för den del som överskrider 12 dagar på det viset att de dagarna kunde ges ut i en eller två delar.

Arbetsgivarna ville också avskaffa och förändra tjänsteårstilläggen till en del av timlönen, sänka ersättningen för veckoövertid under pekkasdagar, endast betala söckenhelgsersättning vid arbetsstagnation, avskaffa driftsstopp vid pingst samt frysa skiftes-, kvälls-, natt- och lördagstillägen vid nuvarande nivå.

 

Janne Naukkarinen (till vänster) som är förtroendeman på Metsä Woods fanerfabrik i Punkaharju diskuterade med arbetstagarna måndagen den 22 januari om hur kollektivavtalstvisten löste sig. I mitten Päivi Kosonen, till höger Arja Pusa.

 

TEXT PETTERI RAITO ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND FOTO MARKKU TISSARINEN

På bilden högst upp: ”Med tanke på arbetsgivarnas ursprungliga flertaliga är resultatet drägligt”,säger Janne Naukkarinen som är förtroendeman på Metsä Woods fanerfabrik i Punkaharju.

Hundratals fackliga beslutsfattare samlades i Helsingfors när FFC presenterade sitt alternativ till aktiveringsmodellen

Aktiva medlemmar från olika fackliga beslutsfattande organ inom FFC:s medlemsförbund samlades idag i Helsingfors Mässcentrum för att förbereda sig för nästa veckas åsiktsyttring mot regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa. På mötet diskuterade deltagarna aktiveringsmodellen som skär i arbetslöshetsskyddet. Fackcentralen FFC presenterade också en egen alternativ modell.

Flera medlemmar från olika förbund talade under tillställningen, som samlade mer än 600 aktiva från hela landet. Industrifackets anförande hölls av Petri Partanen som är huvudförtroendeman på Boliden i Karleby och ledamot i Industrifackets fullmäktige.

– Aktiveringsmodellen är en automatisk arbetslöshetsunderstödsklippare som skär från dem som inte ännu är tillräckligt fattiga för att leva på utkomststöd.

Enligt Partanen kunde hela aktiveringsmodellen skrotas, men han är beredd på en kompromiss.

– Regeringen kan behålla namnet på sin modell, så länge innehållet förändras. Det finns inget verkligt behov för modellen. Redan namnet i sig stämplar arbetslösa, som mänskogrupp, som lata personer som behöver aktiveras. Sanningen är ändå att det helt enkelt inte finns jobb åt alla, konstaterar Partanen.

FFC:S ERBJUDER ETT SPORRANDE ALTERNATIV

Irma Salo, Janne Vainio, Janne Laulumaa och Taina Karrikka.

FFC presenterade under mötet en alternativ sysselsättningssporrande modell, med vilken man kunde förnya arbetslöshetsskyddet och samtidigt slopa regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa. Enligt FFC har det redan visat sig att aktiveringsmodellen har flera luckor som gör att den inte fungerar som regeringen hade tänkt sig. Modellen är både funktionellt och innehållsmässigt oduglig.

– Regeringen Sipilä förtjänar ändå en eloge för att den genom sin modell har lyckats aktivera hundratusentals arbetstagare att arbeta emot modellen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

I FFC:s alternativa sysselsättningssporrande modell är de arbetslösas karenser betydligt lindrigare än i den nuvarande aktiveringsmodellen. I stället för att skrämma med karenser uppmuntrar FFC:s modell de arbetslösa att söka jobb genom att garantera högklassig service och genom morötter för dem som till exempel tar emot kortjobb.

– Alla arbetslösa är sinsemellan olika, och därför behöver de individuell och personlig service. Det räcker inte med ett telefonsamtal, utan man måste träffa den arbetslösa ansikte mot ansikte genast i början av arbetslösheten, påpekar FFC:s socialpolitiska chef Pirjo Väänänen.

I FFC:s modell har de arbetslösa också möjlighet att studera i sex månader utan begränsningar, förutsatt att de samtidigt gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredda att ta emot arbete.

– Det är framför allt sådana arbetssökande som har svag utbildningsbakgrund som ska få ta del av arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen, och också karriärvägledningstjänsterna, måste få mer resurser, säger Väänänen.

TEXT JOHAN LUND
FOTO KITI HAILA

Hela FFC:s alternativa modell an du läsa här.

FFC ordnar en politisk åsiktsyttring mot aktiveringsmodellen på Senatstorget i Helsingfors fredagen den 2 februari från klockan 11. Mer om åsiktsyttringen kan du läsa på FFC:s webbplats.

 

Strejkberedskap på arbetsplatserna inom den mekaniska skogsindustrin – försämringar godkänns inte

På arbetsplatserna inom den mekaniska skogsindustrin är man beredd på den möjliga strejken som inleds på måndag. Man hoppas inte på strejk, men beredskapen finns om Industrifacket och arbetsgivarförbundet Skogsindustrin inte når en uppgörelse.

Förlikningen för att undvika en arbetskonflikt inom den mekaniska skogsindustrin inleddes i onsdags hos riksförlikningsmannen Minna Helle efter att förhandlingarna mellan Industrifacket och Skogsindustrin för ett nytt kollektivavtal strandade. Industrifacket har redan varslat om strejk på arbetsplatserna inom avtalsbranschen. Strejken börjar måndagen 22.1 klockan 6.00 och fortsätter fram till måndagen 29.1 klockan 5.59, om man inte når en uppgörelse som Industrifacket kan godkänna innan det. Strejken omfattar omkring 5 000 arbetstagare.

På arbetsplatserna runt om Finland är man är förberedd på strejken som hotar den mekaniska skogsindustrin. På basis av Medlemstidningen Tekijäs rundringning, kommer arbetstagarna inte att svälja arbetsgivarförbundets förhandlingsmål. Vid behov är fältet berett på strejk.

– Strejk är helt rätt lösning i den här situationen, om man inte når en lösning, säger Markku Kivinen som är förtroendeman på Stora Ensos såg i Kitee.

– Utan vidare. Vi har grundat en strejkkommitté och vaktskiften och allt annat är utdelat. De här måste ske, om vi inte når något avtal, fortsätter förtroendemannen Janne Naukkarinen på Metsä Woods fanerfabrik i Punkaharju.

– Det skulle alltid vara bättre om man inte hamnade gå i strejk, men vi är beredda om det går till det. Om vi nu ger efter till de försämringarna som arbetsgivarförbundet kör, så kommer vi aldrig att få de sakerna tillbaka, konstaterar i sin tur Vuokko Piippolainen som är förtroendeman på UPM:s Alholmens såg i Jakobstad.

HÅRDA FÖRSÄMRINGSFÖRSLAG AV ARBETSGIVARNA

Skogsindustrin har lyft fram en mängd försämringsförslag till förhandlingarna, som till exempel arbetsgivarens rätt att ensidigt bestämma om hur semestern ska hållas samt att ta i bruk 21 veckovisa arbetsskift med betydligt sämre villkor än tidigare.

– Skogsindustrin har ganska häftiga mål. Om vi skulle gå enligt dem, så känns det som att man borde jobba dag in och natt ut. De med familj skulle inte ha någon gemensam fritid kvar. Det borde inte råda brist på pengar och ändå kör man försämringar för arbetstagarna, konstaterar Kivinen.

Förtroendemannen på Alholmens såg är inne på samma linje. Hon förundrar sig över arbetsgivarnas inställning till förhandlingarna i en situation där branschens resultatutveckling och framtidsutsikter pekar uppåt.

– Saken har diskuterats flitigt bland arbetstagarna och det är chockerande att tänka på vad Skogsindustrin kräver och driver i förhandlingarna. Vi är inte beredda på att godkänna några som helst försämringar. Det är tråkigt att vi har hamnat i sådan här situation, samtidigt som man lyckats nå kollektivavtalsuppgörelser inom andra av Industrifackets avtalsbranscher.

Janne Naukkarinen, som själv sitter med vid förhandlingsbordet, drömmer inte om några stora löneförhöjningar utan påminner istället om vikten av övriga avtalsfrågor i kollektivavtalsförhandlingarna. Det finns inte utrymme för försämringar i treskiftsarbetstagarnas arbetsvillkor.

– För oss som gör treskiftesjobb går det helt enkelt inte för sig att arbetsgivarna skulle få rätten att självmant splittra upp arbetstagarnas semester. Skiftesjobb är så pass tungt att arbetstagarna behöver en lite längre återhämtning. Om arbetsgivaren får dela upp smester på eget bevåg, kommer den tillräckliga återhämtningen att utebli, säger Naukkarinen.

Kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin gick ut redan i slutet av november. Industrifacket utlyste ett övertidsförbud redan innan jul.

En lista över företag som omfattas av strejken hittar du på Industrifackets webbplats.

TEXT JOHAN LUND