Petri Partanen on SASK:n kouluttama kunnon työn lähettiläs. KUVA ESKO KESKI-VÄHÄLÄ

Opintomatka Kolumbiaan muistutti, että toimiva yhteiskunta on aidosti yhteinen

26.4.2024

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVAT ESKO KESKI-VÄHÄLÄ JA PETRI PARTANEN

Opintomatkalla Kolumbiassa käynyt Petri Partanen toivoo, ettei Suomessa unohdettaisi, miten hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu.

– Pysyvää rauhaa ei voi saavuttaa, jos ihmiset eivät koe, että heitä kuunnellaan ja kaikki otetaan huomioon yhteiskunnassa, Petri Partanen toteaa.

Vertailupohjaa erilaisesta yhteiskunnasta Partanen sai marras–joulukuussa 2023, jolloin hän osallistui Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) opintomatkalle Kolumbiaan.

– Kolumbiassa näkyi yhteiskunnallinen eriarvoisuus, joka on aivan erilaista kuin Suomessa, Partanen toteaa.

Miljoonakaupungeissa Bogotassa ja Medellínissä näkyivät äärimmäinen köyhyys ja äärimmäinen rikkaus. Yhteistä pohjaa on hankala rakentaa slummien ja luksushotellien asukkaiden välille.

– Kolumbiassa ei ole tulonjakoa tasaavaa mekanismia, jollainen ay-liikekin on.

Kolumbiassa ei ole tulonjakoa tasaavaa mekanismia, jollainen ay-liikekin on.

Rauhan rakentaminen on ollut hankalaa maassa, jossa korruptio on kukoistanut ja vallasta ovat kamppailleet eri huumekartellit ja sissijoukot.

Myös ammattiyhdistysliikkeen toiminta on ollut Kolumbiassa erittäin hankalaa. Ay-aktiivien murhat ovat olleet yleisiä ja toimintaa on rajoitettu rajusti. Tänä päivänä Kolumbiassa ay-liike pyrkii kasvattamaan jalansijaansa, mutta toiminta on vielä hajanaista.

Partanen kertoo, että kolumbialaisten ay-aktiivien kanssa käydyissä keskusteluissa korostui heidän halunsa rakentaa samankaltaista yhteiskuntaa kuin Suomessa.

Tilanne on nyt nurinkurinen, sillä Suomessa ollaan pikemminkin purkamassa vuosikymmenten aikana rakennettua pohjaa. Maan hallitus näyttää haluavan heikentää ay-liikettä, leikata sosiaaliturvaa ja kasvattaa tuloeroja.

– Mennään kohti menneisyyttä eikä tulevaisuutta.

Miljoonakaupunki Bogota on Kolumbian pääkaupunki. KUVA PETRI PARTANEN

TIETO ON TOIMINNAN PERUSTA

Kokkolalainen Partanen työskentelee nykyisin projektipäällikkönä. Aiemmin hän toiminut muun muassa Boliden Kokkola Oy:n pääluottamusmiehenä, SAK:n paikallisjärjestön ja aluejärjestön puheenjohtajana sekä Teollisuusliiton valtuuston jäsenenä. Yhteiskuntapolitiikka on hänelle tuttu laji, sillä hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna sekä ollut kahdesti ehdolla eduskuntavaaleissa.

Työelämän kansainvälistymistä Partanen on opiskellut muun muassa käymällä pohjoismaisen Geneve-koulun, jossa pureudutaan esimerkiksi YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimintaan.

– Geneve-koulu oli silmiä avaava. Liitolla on mahtavia koulutusmahdollisuuksia.

Partanen korostaa, että ILO on hyvä esimerkki rauhan rakentamisesta yhteistyöllä.

On sivistyksen mitta, miten ollaan valmiita kuuntelemaan toisia ja hyväksymään toisten mielipiteet.

ILO:ssa valtiot, työntekijät ja työnantajat neuvottelevat kolmikantaisesti maailmanlaajuisia työelämän minimipelisääntöjä, joita maat voivat parantaa omilla lainsäädännöillään.

Sopimisen vahvuudet ovat selvät: kun kaikkia kuullaan ja kaikkien mielipiteet vaikuttavat, ovat päätökset kestäviä. Suomessakin hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu kolmikantaisesti sopien, mutta viime vuosikymmeninä on kuljettu vastakkainasettelujen suuntaan.

– On sivistyksen mitta, miten ollaan valmiita kuuntelemaan toisia ja hyväksymään toisten mielipiteet.

Partaselle isänmaallisuus on tervettä yhteistyön tekemistä. Suomi pärjää maailmanmarkkinoilla, kun emme keskity erimielisyyteen ja sisäisten rajojen piirtämiseen.

– On tärkeää korostaa yhteistyötä, jolla tämä maa on rakennettu.

Petri Partanen kiittää ammattiliittojen tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. KUVA ESKO KESKI-VÄHÄLÄ

TIETO LISÄÄ AKTIIVISUUTTA

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa. Partanen pohtii, että yhteiskunnallisen aktiivisuuden hiipuminen voi johtua huonosta historian tuntemuksesta.

– Kansalaisjärjestöjä ja niihin liittyvää aktivismia ei voi ymmärtää, jos ei tiedä matkaa, joka tähän asti on kuljettu.

Turvalliset työolot, kohtuulliset palkat ja tasa-arvoinen yhteiskunta eivät ole tippuneet taivaasta, vaan ay-liikkeellä on ollut vahva rooli niiden rakentajana.

– Jos järjestötoiminta loppuu, verellä, hiellä ja kyynelillä sadan vuoden aikana ansaittu annetaan pois passiivisuudella ja lyhytnäköisyydellä.

Tiedon lisääminen on siis tärkeää. Yhteiskunta toimii paremmin, kun ihmiset tietävät, miten yhteiskunta on rakennettu ja miten jokainen voi osallistua ja pitää puolensa.

– Ammattiliitoilla on vahva sivistävä tehtävä.

Opintomatkalla Petri Partanen vieraili myös Kolumbian parlamenttitalolla. KUVA PETRI PARTANEN

MAAILMANLAAJUISET HAASTEET

Tänä päivänä monet ratkaistavat kysymykset ovat maailmanlaajuisia. Kansainvälinen talousjärjestelmä on yhteinen ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen uhat koskettavat kaikkia.

– Tuuli puhaltaa pilvien tasolla, se ei välitä valtioiden rajoista.

Kolumbialle ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen torjunta ovat suuri haaste, sillä noin puolet maan viennistä koostuu fossiilisista polttoaineista. Jos tuo kauppa loppuu, eikä tilalle tule muuta, voi elintaso laskea entisestään ja yhteiskunta ajautua jälleen kaaokseen.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin työehtojen kehittämisessä. Kun esimerkiksi kolumbialaisten työntekijöiden työehdot paranevat, vähenee epäterve kansainvälinen hintakilpailu, joka perustuu työntekijöiden riistoon.

Partanen on SASK:n kouluttama kunnon työn lähettiläs.

– SASK auttaa ihmisiä kehittyvissä maissa, jotta he saisivat heille kuuluvan osansa ahneista kansainvälisistä tuotantoketjuista.