Åtminstone 21 människor omkom på jobbet i fjol.

Fler än 114 000 olycksfall i arbete i fjol

TEXT JOHANNES WARIS 
FOTO ISTOCK BILDBEHANDLING EMILIE UGGLA

I fjol skedde det aningen fler arbetsrelaterade olyckor jämfört med året innan. Åtminstone 21 människor omkom på jobbet.

År 2023 var antalet arbetsolycksfall 114 500, av vilka 92 200 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 300 olycksfall under resan till eller från arbetet.

Antalet arbetsolycksfall ökade med 1,8 procent. Antalet olycksfall på arbetsplatsen ökade med 2,1 procent och olycksfall under resan till och från arbetet med 0,5 procent från år 2022.

Olycksförsäkringscentralen räknar en så kallad frekvens för olycksfall i arbetet. Det bygger på antalet olycksfall på arbetsplatsen i förhållande till mängden utfört arbete och beskriver läget noggrannare än till exempel ändringar i antalet arbetsolyckor på årsnivå.

Inom några näringsgrenar försämrades olycksfallssituationen till och med klart.

I fjol var frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen 25,9 olycksfall per en miljon arbetstimmar. Det innebär med 1,6 procent från 2022, då frekvensen var 25,5.

– När det gäller antalet arbetsolycksfall och frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen var förändringen i fjol liten. Den sammanlagda frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen ökade något inom alla näringsgrenar, och inom några näringsgrenar försämrades olycksfallssituationen till och med klart, säger Marja Kaari från Olycksfallsförsäkringscentralen, i ett pressmeddelande.

Av landskapen var frekvensen lägst i Österbotten, 20 (år 2022:18) olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar och högst i Satakunta, 34 (år 2022:37).

Skillnaderna mellan landskapen förklarar Olycksförsäkringscentralen bland annat genom skillnaderna i näringsstrukturerna i regionerna och de väderförhållanden som råder i regionerna. Väderförhållande påverkar speciellt olyckor som sker på väg till eller från jobbet.

Inom kommunsektorn och de privata hälso- och socialvårdstjänsterna ökade antalet arbetsolycksfall och frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen i fjol, till skillnad från många andra näringsgrenar, till exempel industrin.

21 PERSONER DOG PÅ JOBBET

År 2023 dog 21 personer i arbete, enligt Olycksförsäkringscentralens uppgifter. Det är aningen färre än år året innan då 24 dog i arbete.  

En skillnad till tidigare år är att så gott som hälften, 9 personer, av de omkomna i fjol arbetade i jord- och skogsbruksbranschen.

Inom industrin dog åtminstone sex personer på jobbet år 2023.

I år har Olycksförsäkringscentralen  registrerat tre arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, då en tredjedel av året ligger bakom oss.