työtapaturmissa

24 dog i olyckor på jobbet ifjol – facket vill införa ”parkeringsböter” för arbetsmiljöbrott

TEXT MARIE SANDBERG-CHIBANI OCH SUVI SAJANIEMI
FOTO ISTOCK BILDBEHANDLING EMILIE UGGLA

ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS

I Finland dog 24 personer på jobbet ifjol. Antalet dödsfall i jobbet fördubblades år 2022 i jämförelse med året innan.

Det hjälper inte med att bara ge en handbok i handen på de anställda om man vill råda bot på problemet med olyckor i arbetet, anser Industrifackets arbetsmiljöexpert Mika Poikolainen.

– I statistiken för antalet olyckor i arbetet ligger industrin tvåa efter byggnadsbranschen, säger Poikolainen.

Inom Industrifackets avtalsbranscher förolyckades fem personer under år 2022. Det handlar om en truckolycka, en kemikalieläcka på en produktionsanläggning, en allvarlig klämskada där en anställd dog och en olycka som kan ha orsakats av ett sjukdomsfall på ett varv. Dessutom utsattes en brevbärare för grovt våld i arbetet och dog av skadorna. Brottsutredningen i det sistnämnda fallet pågår fortfarande.

Man kan inte ta några genvägar.

Poikolainen har i flera år följt med utvecklingen i antalet arbetsplatsolyckor och myndigheternas olycksutredningar. I flera av dem lyfter man fram problem med bristfällig introduktion eller konstaterar att det borde ha skett en mer utförlig introduktion och utbildning på arbetsplatsen.

Att känna till möjliga faror i arbetsmiljön utgör en väsentlig del av introduktionen till jobbet. Det är också ytterst viktigt att den anställda förstår hur arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt. Det räcker inte med att ge en handbok i handboken, anser Poikolainen.

– Man kan inte ta några genvägar utan man måste kolla igen allt som har att göra med arbetsuppgiften. Man måste känna igen farorna. Att se till arbetssäkerheten är en del av att leda en arbetsplats, säger Poikolainen.

Poikolainen påpekar att upplevelsen av att det är bråttom och ont om tid på jobbet nämns sällan i rapporterna.

– Det kan man läsa mellan raderna, säger Poikolainen.

ALLT FÄRRE GRANSKNINGAR

År 2021 gjordes 20 495 granskningar på arbetsplatserna, enligt rapporten från arbetarskyddsförvaltningen. Som mest har antalet granskningar per år rört sig runt 28 000. Den tid som i medeltal används för en granskning har också minskat.

Trenden är liknande runtom i Europa. Industrifacket och fackföreningsrörelsen i stort har arbetat för att svänga riktningen.

– Vi vill att arbetarskyddsmyndigheten ska synas på arbetsplatserna. Det är viktigt att myndigheterna tar ställning, kanske lite ruskar om arbetsgivaren och stöder arbetaskyddsfullmäktige på arbetsplatserna, säger Poikolainen.

Det här berättar om att det finns arbetsplatser i Finland som inte följer lagens anda.

Det är oroväckande att de finska arbetarskyddsmyndigheterna hittade något att anmärka hela 40 000 gånger under sina granskningar på arbetsplatserna.

– Arbetarskyddsmyndigheterna har delat ut 34 000 rekommendationer och 5 000 varningar. Det här berättar om att det finns arbetsplatser i Finland som inte följer lagens anda.

Poikolainen efterlyser strängare sanktioner för att tumma på arbetarskyddet.

– Om man frågar mig så anser jag att man skulle kunna införa ”parkeringsbot för arbetsmiljöbrott”. En sådan skulle man kunna skriva ut direkt om arbetarskyddsinspektören hittar något att anmärka på under granskningen. I nuläget är sanktionerna väldigt lindriga. De borde absolut vara strängare, säger Poikolainen.

Arbetsmiljöexperten vill ändå lyfta fram att det finns flera ypperliga arbetsgivare i Finland när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Därför är ”noll arbetsplatsolyckor som leder till döden” enligt honom ett realistiskt mål.