Ei nyt pysty sairastamaan

TEKSTI TIIA KYYNÄRÄINEN

KUVITYS EMILIE UGGLA

Yhä useampi suomalainen tekee töitä sairaana. Professori kiinnittäisi huomiota työhyvinvointiin.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -kyselytutkimuksen mukaan 41 prosenttia vastanneista kertoo tehneensä vähintään kahdesti töitä sairaana edellisen puolen vuoden aikana.

TTL:n tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että tutkimuksen tulosten mukaan naisista 44 prosenttia sanoo tehneensä töitä sairaana. Vastaava luku miehistä on 37 prosenttia.

Työntekijät ja toimihenkilöt tekevät sairaana useammin töitä kuin ylemmät toimihenkilöt. Hakasen mukaan tätä selittää osittain se, että monen toimihenkilön työtehtäviä voi tehdä esimerkiksi etänä.

– Yksittäistä selittävää tekijää ei ole, miksi sairaana tullaan töihin. Yksi selittävä tekijä voi olla, että kun työpaikalla on työvoimapulaa, henkilö kokee niin suurta vastuuntuntoa, ettei halua jättää työtehtäviään toisten tehtäväksi, Hakanen pohtii sairaana työskentelyn syitä.

Hakanen näkee sairaana työskentelyn taustalla myös kuormituksen. Kun henkilö on kuormittunut, hän vain yrittää selvitä tehtävistään jopa sairaanakin.

TTL on tuottanut työhyvinvointitutkimustaan vuodesta 2019. Tuloksista selviää, että sairaana työskentely työpaikoilla on lisääntynyt.

Kun sekä työn kuormittavuustekijät että voimavaratekijät painavat vaakakupissa, kokonaisuus ratkaisee sen, miten me voimme.

Hakasen mukaan Miten Suomi voi? -tutkimusaineistossa muutos ei johdu niinkään kiireen lisääntymisellä työssä vaan ennemminkin työn voimavaratekijöiden muutoksista.

Ihmiset kokevat yhä vähemmän yhteisöllisyyttä työpaikalla. Palveleva johtaminen on vähentynyt. Lisäksi kokemukset työn autonomiasta, vaihtelevuudesta sekä uusien asioiden oppimisesta ovat lievästi heikentyneet.

– Kun sekä työn kuormittavuustekijät että voimavaratekijät painavat vaakakupissa, kokonaisuus ratkaisee sen, miten me voimme.

Hakanen toivoisi, että suomalaisilla työpaikoilla kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota työn voimavaratekijöihin, kuten yhteisöllisyyteen, työn mielekkyyden kokemukseen sekä positiiviseen tulevaisuuden näkymien ja työn tarkoituksen vahvistamiseen.

TOIMEENTULOSTA HALUTAAN PITÄÄ KIINNI

Myös Teollisuusliiton jäsenistössä sairaana työskentely on yleistä. Sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärven mukaan moni haluaa tehdä töitä sairaanakin ihan pelkästään toimeentulonsa vuoksi.

– Monella palkka on pieni ja ylitöitä halutaan tehdä, jotta toimeentulo on riittävä, Lumijärvi sanoo.

– Suurimmassa osassa työehtosopimuksistamme on määräys, että työntekijän on toimitettava lääkärintodistus heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Toki työpaikoilla voi olla sovittuna lievempiä käytänteitä. Sairaustodistuksen toimittamista voidaan pitää sen verran hankalana, että mieluummin mennään sairaanakin töihin.

Lumijärvi uskoo, että sairaana työskentely vain lisääntyy tulevaisuudessa. Hallituksen suunnitelmat ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta vain vauhdittavat sairaana työskentelyä.

– Jos sairaussakko tulee, aivan varmasti sairaana työskentely lisääntyy. Se on monelle taloudellinen kysymys ja siksi mennään töihin myös sairaana.

Lue lisää tutkimuksesta täältä.