Teollisuusliiton hallituksen ylimääräinen kokous 6.2.2020. Ronny Norrgård, Mikael Kaartoaho ja Peter Sjökvist. KUVA KITI HAILA

Huvudförtroendeman Ronny Norrgård om kemiavtalet: ”Förtroendemännen måste få information om ändringarna som gäller arbetstiden”

Jag var glad och lättad, trots att febertermometern visade 39 grader, säger Ronny Norrgård, styrelsemedlem i Industrifacket och huvudförtroendeman på slipmaterialstillverkaren Mirka om att Industrifackets kemisektor nu har nått avtal. 

Bild. Styrelsemedlemmarna Ronny Norrgård, Mikael Kaartoaho och Peter Sjökvist på Industrifackets styrelsemöte i Helsingfors 6.2.2020

– Det viktigaste är att vi blev av med kikytimmarna, och sen kan man ju vara glad över att vi fick en löneförhöjning, summerar Norrgård de avtal för tre avtalsbranscher inom Industrifackets kemisektor, som fackets styrelse godkände torsdagen 6.2.

Det rör sig om avtalen för olje-, naturgas- och petrokemisk industri, plastproduktindustri och kemisk basindustri och kemisk produktindustri.

Avtalet innebär att de utlysta strejkerna i de här branscherna ställdes in liksom också övertidsförbudet. Stridsåtgärderna ställdes in även i gummindustrin och glaskeramikindustrin, där förhandlingarna fortfarande pågår.

SVÅRA FÖRHANDLINGAR

Norrgård säger att förhandlingarna som pågått i fyra månader varit av det svårare slaget.

– Jag förstod att förhandlingarna stampade på stället och man såg inget ljus i ändan av tunneln, före helt mot slutet.

Löneförhöjningarna landade till slut på 3,3 procent enligt modell från teknologiindustrin. Avtaslperioden är två år.

Förutom allmänna löneförhöjningar innehåller avtalet också en löneförhöjning på 0,8 procent delas företagsvis ut 1.3.2021. Den lokala lönepotten avtalas det skriftligen om med förtroendemannen.

ARBETSTIDEN KAN BLI ETT FRÅGETECKEN

Det som väckt mest diskussion gällande avtalen är skrivelserna om att arbetsgivaren i vissa situationer kan förlänga den dagliga arbetstiden till 10 timmar.

Norrgård vill poängtera att det nu är ytterst viktigt att förtroendemännen hålls informerade av förbundet om innehållet i kollektivavtalet – och i synnerhet skrivelserna som berör arbetstiden.

– Hoppas förtroendemännen får information om förändringarna som gäller arbetstiden. Det behövs en bra, ingående och klar text om vad det betyder i praktiken.

Arbetsgivaren kan i en oförutsägbar situation som påverkar produktionen kräva att att arbetstagaren tillfälligt förlänger sin regelbundna arbetstid.  Arbetsgivaren måste meddela om förfarande  tre dagar innan det träder i kraft. Arbetstagaren har däremot rätten att neka till av vägande personliga skäl.

I fall arbetstiden förlängs  ska arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om när arbetstagaren tar ut den lediga tiden.

– Arbetsgivaren måste vara förberedd på att arbetstagaren verkligen tar ut ledigheten också. Det är klart att det kan leda till olika tolkningar och en del arbetsgivare kan vela dra nytta av det.

Ronny Norrgård är huvudförtroendeman på Mirka som tillverkar bland annat slipmaskiner som monteras på en annan av Mirkas fabriker, i Jakobstad. FOTO JOHANNES TERVO

Norggård påminner också om att vikten i att allt ska bokföras. Det får inte uppstå situationer där arbetsgivaren ensidigt bestämmer att ”det här är ett undantagsfall, nu jobbar ni tio timmar”.

Norrgård anser att arrangemanget kan bli en utmaning speciellt på arbetsplatser där det inte finns en förtroendeman.

På Norrgårds arbetsplats på Mirka i Jeppo har man tagit emot nyheterna om ett avtal med lättnad.

– Kiky är nu borta, det är vi vara glada över.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO KITI HAILA