Industrifacket rodde hem ett avtal för kemibranscher – kikytimmarna slopas och lönerna stiger med 3,3 procent

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Kemiindustrin godkände på torsdagskvällen 6 februari nya kollektivavtal för avtalsbranscherna olje- naturgas- och petrokemisk industri, kemisk basindustri och plastproduktsindustri och kemisk produktindustri.

Det innebär att de utlysta strejkerna i de här branscherna ställs in liksom också övertidsförbudet. I praktiken innebär det till exempel att oljeraffinaderierna i Borgå och Nådendal inte körs ner.

Stridsåtgärderna ställs in även i gummindustrin och glaskeramikindustrin. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter ändå i de här branscherna.

Den oavlönade arbetstidsförlängningen på 24 timmar finns inte inskrivet i de nya kollektivavtalen. Löneförhöjningen blir 3,3 procent över hela avtalsperioden som är två år.

Toni Laiho.

– Lösningen är lyckad med tanken på våra målsättningar och den utmanande situationen i början av förhandlingarna. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen i exportindustrin och den oavlönade arbetstidsförlängningen försvinner i sin helhet ur kollektivavtalet, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

På facket är man också nöjda över att förslagen på avsevärda försämringar i anställningsvillkoren, som figurerat i förhandlingarna, inte fanns med i det slutliga avtalet.

– De ändringar som gjordes bestämmelserna som berör arbetstiden är måttliga och gynnar både arbetstagare och arbetsgivaren, säger Laiho.

FÖRÄNDRINGAR I ARBETSTIDEN

Arbetsgivaren kan i en oförutsägbar situation som påverkar produktinsen kräva att att arbetstagaren tillfälligt förlänger sin regelbundna arbetstid.  Arbetsgivaren måste meddela om förfarande  tre dagar innan det träder i kraft. Arbetstagaren har däremot rätten att neka till av vägande personliga skäl.

Arbetstiden kan tillfälligt förlängas till 10 timmar per dygn och 50 timmar per vecka. I fall arbetstiden förlängs  ska arbetsgivaren och  arbetstagaren komma överens om när arbetstagaren tar ut den lediga tiden.

Om man inte når samförstånd om när arbetstagaren håller ledigt, har arbetstagaren rätt besluta om tidpunkten för ledigheten – med tre veckors varsel.

I fall ledigheter som arbetstagaren samlar in i samband med en tillfällig förlängning av arbetstiden inte tas ut inom ett år, betalar arbetsgivaren ut timlönerna med ett tillägg på 50 procent i samband med följande löneutbetalning.

Förfarandet stöder sig på den nya arbetstidslagen. 

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO KITI HAILA