Painava syy äänestää

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN

Orpon-Purran oikeistohallituksen aikeet huonontaa työelämää herättävät huolta ja närkästystä Teollisuusliiton jäsenistön keskuudessa. On selvää, että maan nykyinen hallitus tavoittelee työmarkkinoiden sääntelyn purkamista ja paikallisen sopimisen laajentamista. Vaikka paikallinen sopiminen voi tuoda joustoa ja tehokkuutta työelämään, on tärkeää tunnistaa sen hallitsemattoman laajentamisen riskit.

Maan hallituksen kaavailemalla paikallisen sopimisen laajentamisella järjestäytymättömiin yrityksiin voi olla vakavia seurauksia työntekijöiden asemalle ja työsuhteiden vakaudelle. Työnantajilla olisi entistä suurempi valta määrittää työehdot ja palkanmaksun perusteet. Tämä lisäisi epätasa-arvoa työpaikkojen välillä ja altistaisi työntekijät hyväksikäytölle. Lisäksi paikallisen sopimisen laajentamisen riskinä on työntekijän neuvotteluvoiman heikkeneminen. Mikäli työntekijät eivät kykene neuvottelemaan tasavertaisesti työnantajan kanssa, voi lopputuloksena olla epäreiluja työehtoja ja palkkojen alentamista.

Näissä tilanteissa liiton jäsenten valitsemat, koulutetut ja osaavat luottamusmiehet nousevat arvoon työpaikkojen turvan ja tasapuolisuuden takaajina. Luottamusmiehet edustavat työntekijöiden etuja ja varmistavat, että työntekijöiden oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon kaikissa neuvotteluissa. Luottamusmiehet ymmärtävät työehtosopimusten sisällön ja lainsäädännön vaikutukset työntekoon. Heillä on tarvittavat valmiudet neuvotteluissa toimimiseen ja työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen. Ilman osaavia luottamusmiehiä työntekijöiden asema voi heikentyä ja edunvalvonta vaikeutua merkittävästi.

Jos Suomen oikeistohallituksen toimet ottavat päähän, kannattaa pitää huolta, ettei sama toistu Brysselissä.

Suomen oikeistohallituksen tavoitteilla on suuri vaikutus suomalaisen työelämän tasapuolisuuteen. Paikallisen sopimisen laajentaminen voi viedä kohti epäoikeudenmukaisempaa ja epätasa-arvoisempaa työelämää.

Suomen hallituksen ja eduskunnan lisäksi myös europarlamentissa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat suomalaiseen työelämään. EU-lainsäädäntö määrittelee työntekijöiden oikeuksia, työturvallisuutta sekä työehdoista sopimista. Valitsemalla europarlamenttiin edustajia, jotka ymmärtävät työelämän asioita ja puolustavat työntekijöiden oikeuksia, voimme taata, että päätöksenteko EU-tasolla hyödyttää työntekijöitä.

Europarlamenttivaalit pidetään 9. kesäkuuta. Äänestämällä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan EU-lainsäädäntöön ja suomalaisen työelämän kehitykseen. Voimme yhdessä tehdä äänellämme selväksi, että emme hyväksy työelämän huonontamista ja epätasa-arvoa. Jos Suomen oikeistohallituksen toimet ottavat päähän, kannattaa pitää huolta, ettei sama toistu Brysselissä. Meillä on painava syy äänestää.

 

Lue myös: ”Suomen EU-jäsenyyshistorian merkittävimmät vaalit työntekijöille” (Tekijä 7.5.2024)