”Suomen EU-jäsenyyshistorian merkittävimmät vaalit työntekijöille”

7.5.2024

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVITUS TEOLLISUUSLIITTO / TUUKKA RANTALA

Teollisuusliiton eurovaalitavoitteet rakentavat vahvaa ja kehittyvää Eurooppaa, jossa pidetään huolta työntekijöiden oikeuksista.

Uusi EU-parlamentti valitaan kesäkuussa. Suomessa ennakkoäänestysaika on 29.5.–4.6. ja vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta.

– Vaalit ovat Suomen EU-jäsenyyshistorian merkittävimmät työntekijöille, sanoo Teollisuusliiton yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Mikko Koikkalainen.

Teollisuusliiton EU-vaalitavoitteet rakentavat Euroopan unionista vahvaa ja kehittyvää talousaluetta, joka pitää työntekijöiden oikeuksista huolta.

– Kun vertaa Suomen nykyisen hallituksen linjaan, Euroopan unioni on ollut työntekijän puolella. Unionin lähtökohtiin kuuluu, että työelämää ja työmarkkinajärjestelmää kehitetään vuoropuhelun kautta, Koikkalainen sanoo.

On tärkeää äänestää ehdokkaita, jotka tiedostavat ja tunnustavat työmarkkinaosapuolten roolin ja merkityksen.

Työntekijöiden oikeuksia ja ammattiyhdistysliikkeen asemaa kyseenalaistavat voimat ovat nostaneet päätään niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

– Uuden populistisen laitaoikeiston kolme vihollista ovat vapaa media, riippumaton tuomioistuinlaitos ja ammattiyhdistysliike. Jos perinteinen keskustaoikeisto liittoutuu laitaoikeiston kanssa, tarkoittaa se heikennyksiä kaikkiin kolmeen.

Äänestäminen on tärkeää, jotta järjestäytyneiden työmarkkinoiden nakertajat eivät saa yliotetta. Tässä suhteessa vaihtelua löytyy myös puolueiden sisältä.

– Äänestää mitä puoluetta tahansa, on tärkeää äänestää ehdokkaita, jotka tiedostavat ja tunnustavat työmarkkinaosapuolten roolin ja merkityksen.

SUURIA MUUTOKSIA

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio muokkaavat työtä, teollisuutta ja yhteiskuntaa uuteen muotoon.

Ympäristöystävälliseen teollisuuteen siirtyminen on välttämättömyys, mutta myös suuri mahdollisuus, kunhan siirtymä on oikeudenmukainen, eli muutosta ei tehdä työntekijöiden kustannuksella.

– Euroopassa pitäisi suunnata lisää sekä yksityisiä että julkisia investointeja vihreään siirtymään, Koikkalainen sanoo.

Unionin kannattaa yhdessä panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, jotta Eurooppa pärjää maailmanmarkkinoilla. Digitalisaation ja esimerkiksi tekoälyn mahdollisuudet ovat laajat.

Euroopan väestö vanhenee, joten uutta työvoimaa tarvitaan. Työntekijöitä tulee jatkossa entistä enemmän EU:n ulkopuolelta ja työvoima liikkuu enemmän unionin sisällä.

Muutostilanteessa on tärkeää, että ammattiliitot pystyvät pitämään sekä uusien että vanhojen työntekijöiden puolta.

– Maahanmuutto lisääntyy, se on päivänselvä asia. Jos siinä tilanteessa heikennetään ammattiliittojen asemaa, työperäisiä maahanmuuttajia käytetään hyväksi, Koikkalainen sanoo.

VASTUUTA JA VARAUTUMISTA

Teollisuusliiton EU-vaalitavoitteet alleviivaavat, että unionin on kyettävät luomaan teollisuudelle ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö, joka kannustaa investoimaan.

Samaan aikaan unionin pitää vaatia yritysvastuuta. Kun ympäristöstä ja ihmisoikeuksista huolehtimisesta säädetään yhteisellä lainsäädännöllä, ei oikein tekeminen jää hyväntekeväisyyden varaan.

Toivon, että suomalaisille äänestäjille työelämäkysymykset nousevat merkittäviksi.

Yritysvastuulainsäädäntö harppasi eteenpäin 24.4., kun Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin, joka tulee lähivuosina toimeenpantavaksi jäsenmaissa. Direktiivi koskee vain yli tuhannen työntekijän yrityksiä, mutta on askel oikeaan suuntaan.

Teollisuusliiton EU-vaalitavoitteissa nostetaan esiin myös unionin strateginen autonomia. Tämä tarkoittaa keskeisten teknologioiden ja materiaalien saatavuuden turvaamista myös poikkeusoloissa.

TYÖELÄMÄ VAALIKESKUSTELUIHIN

Eurovaalien alla näyttää, että ilmasto- ja turvallisuuspolitiikka ovat keskeisiä vaaliteemoja.

Työntekijöiden oikeuksien tulisi olla kolmas iso teema eurovaalikeskusteluissa, sillä monet muutokset mylläävät nyt työmarkkinoita. Ainakin Suomessa maan hallituksen politiikka ja sitä vastustaneet poliittiset lakot ovat nostaneet teeman pinnalle.

– Toivon, että suomalaisille äänestäjille työelämäkysymykset nousevat merkittäviksi. Osa äänestäjistä äänestää myös istuvan hallituksen luottamuksesta.

Vaaliuurnille mennessä äänestäjien on hyvä muistaa, että europarlamentti on itsenäinen toimielin.

– Europarlamentaarikot edustavat Euroopan parlamentissa suomalaisia kansalaisia, eivät Suomen hallitusta, Koikkalainen sanoo.

 

Teollisuusliiton EU-vaalitavoitteet: www.teollisuusliitto.fi/eu-vaalitavoitteet