Rakennustyömaalla Solnassa Tukholman lähellä pidettiin 18.12.2023 minuutin hiljaisuus viikkoa aiemmin Sundbybergissä työmaalla tapahtuneen hissionnettomuuden viiden uhrin muistoksi.

Ruotsin musta joulukuu

27.3.2024

TEKSTI HEIKKI JOKINEN
KUVA TT/LEHTIKUVA/ANDERS WIKLUND

Kuolemaan johtaneet työtapaturmat lisääntyivät Ruotsissa viime vuonna. Työssä menetti henkensä kaikkiaan 61 ihmistä. Luku on korkein sitten vuoden 2011. Keskustelu työturvallisuudesta tuli traagisen ajankohtaiseksi, kun joulukuussa yhden viikon aikana työssään kuoli yhdeksän ihmistä.

Joulukuun 11. päivänä viisi rakennustyöläistä kuoli, kun rakennushissi putosi 20 metriä maahan. Asian eduskuntakeskusteluun nostanut vasemmistopuolueen Ciczie Weidby muistutti, että yksikään hissionnettomuudessa kuollut ei ollut pääurakoitsijan palkkalistoilla. Työpaikalla toimi 119 alihankkijaa neljään tasoon ketjutettuina.

Ammattiliitot toivovat yrityksiltä järjestelmällisen työturvallisuustyön tekemistä

Työympäristöviraston osastonjohtaja Per Nylén sanoo Dagens Arbete -lehdessä, että piittaamattomuus työturvallisuuslaeista lisääntyy, kuta alemmas yritysketjussa mennään. Onnettomuudet eivät kuitenkaan keskity joillekin aloille.

Ruotsin hallitus reagoi määräämällä viranomaiset tehostamaan yllätystarkastuksia työpaikoilla. Per Nylén sanoo, että se ei vielä riitä. Nyt yrityksille ei ole seuraamuksia siitä, että ne jättävät tekemättä vaadittavan riskien arvioinnin.

– Kaikissa vuosien 2018 ja 2019 kuolemantapauksissa riskien arviointi oli jätetty tekemättä. Jos ne olisi tehty, useimmat kuolemaan johtaneet vahingot olisi oletettavasti voitu välttää, Nylén sanoo.

Ammattiliitot toivovat yrityksiltä järjestelmällisen työturvallisuustyön tekemistä sekä tiivistä yhteistyötä liittojen valitsemien työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Yhdysvalloissakin keskustellaan nyt aiheesta kuolemantapausten lisäännyttyä. Tuoreimmat luvut vuodelta 2022 kirjaavat 5 486 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Se tarkoittaa yhtä kuolemaa joka 96. minuutti. Suhteessa eniten kuolemantapauksia sattui maanviljelyksen, kalastuksen ja metsätyön alalla.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tuli 2023 Suomessa 21 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Se tekee 3,8 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden. Ruotsissa vastaava luku oli 5,8 ja Yhdysvalloissa 16,1 (2022). Tilastointiperusteissa voi olla joitakin eroja.