JHL:n, Sähköliiton, AKT:n ja teollisuusliiton puheenjohtajat sekä SAK:n puheenjohtaja kertoivat kahden viikon lakoista.

Työtaistelut jatkuvat: ”Olemme tulleet hallitusta vastaan pitkälle yli Pitkänsillan”

TEKSTI TIIA KYYNÄRÄINEN

KUVAT PEKKA ELOMAA

SAK:laiset liitot aloittavat kaksi viikkoa kestävät, kohdennetut työtaistelutoimet. Lakkoja on jatkettava, koska Suomen hallitus ei ole millään tavoin perääntynyt työelämän heikennyksiin tähtäävissä toimissaan.

Lakkoruuvi kiristyy yhä edelleen. SAK:laisista liitoista Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sähköliitto sekä auto- ja kuljetusalan liitto AKT ilmoittivat aloittavansa kaksi viikkoa kestävät poliittiset työtaistelutoimet hallituksen esittämiä työelämän heikennyksiä vastaan.

Lakot alkavat maanantaina 11. maaliskuuta ja ne kohdistuvat erityisesti vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla. Avainlakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää. Lue lisää SAK:laisten liittojen toimista täältä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona, että työtaisteluita on jatkettava, koska hallitus ei ole tullut piiruakaan työntekijöitä vastaan esittämissään leikkaus- ja heikennystoimissa.

Työtaistelutoimet ovat aina äärimmäinen keino, joilla työntekijät osoittavat mielipiteensä ja näkemyksensä.

Tiistaina Eloranta esitteli julkisuuteen SAK:n listan hallituksen esityksiä pehmentäviä toimia. Elorannan mukaan keinoja on tarjottu myös hallitukselle koko viime syksystä asti pahentuneen työmarkkinariidan aikana. Mutta hallitus ei ole halunnut kuunnella vaihtoehtoja.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi, että hallituksen suuntaan on yritetty esittää vaihtoehtoja.

Lue lisää SAK:n esittämistä keinoista hallituksen esitysten pehmentämiseksi täältä.

– Olemme yrittäneet etsiä pehmentäviä keinoja työntekijöihin kohdistuviin ankariin heikennyksiin ja leikkauksiin. Näitä pehmennyksiä me hallitukselta toivomme. Olemme tulleet hallitusta vastaan pitkälle yli Pitkänsillan, Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa.

Eloranta korosti, että työntekijöillä on neuvottelu- ja kompromissihaluja. Koska hallitus ei ole tullut mitenkään vastaan, työtaistelutoimia on jatkettava.

– Tiedetään, että työtaistelutoimet ovat aina äärimmäinen keino, joilla työntekijät osoittavat mielipiteensä ja näkemyksensä niistä heikennyksistä ja leikkauksista, joita hallitus on tässä tekemässä.

SAK teetti Verianilla tekstiviestikyselyn SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä satunnaisotannalla muutama viikko sitten. Siinä kysyttiin, kannattaako vastaaja työelämän heikennyksiä vastustavien lakkojen järjestämistä. Vastaajia oli 7 598 ja heistä 81 prosenttia vastasi kannattavansa lakkojen järjestämistä. 15 prosenttia ei kannattanut ja 4 prosenttia ei osannut sanoa.

PÄÄMÄÄRÄ ON ALENTAA PALKKOJA JA LISÄTÄ TYÖAIKAA

Teollisuusliitto osallistuu työtaistelutoimiin kohdistamalla toimet pääosin raskaaseen prosessiteollisuuteen. Yhteensä lakkojen piirissä on noin 4 000 teollisuuden työntekijää.

Työt seisahtuvat 11. –24. maaliskuuta muun muassa Outokumpu Chromen ja Outokumpu Stainlessin Tornion tehtailla sekä SSAB Europen Raahen tehtaalla.

Myöskään useissa Nesteen terminaaleissa töitä ei tehdä, eikä Okmeticilla Vantaalla. Lue lisää lakkotoimipaikoista täältä.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkotoimia on jatkettava, jotta Suomen hallitus tulisi edes jotenkin työntekijöitä vastaan esittämissään työelämän heikennyksissä.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toivoo, että hallitus aidosti neuvottelisi työmarkkinamuutoksistaan.

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut keskeiset työmarkkinajärjestöjen edustajan neuvotteluun perjantaiksi. Orpo on kuitenkin viestinyt, että neuvotteluissa keskustellaan ainoastaan työmarkkinamallista.

SAK:n liittoperhe toivoo, että neuvotteluita avattaisiin muihinkin työntekijäjärjestöjen esittämiin huoliin.

– Toivomme, että pääministeri Orpon perjantaiksi kokoon kutsuma tilaisuus ei ole taktista teatteria vaan aito mahdollisuus ratkaista työmarkkinakriisi, jotta näitä toimia ei tarvitsisi aloittaa, Aalto sanoi.

Hallituksen esittämät työmarkkinauudistukset ja lakko-oikeuden rajoitukset eivät Aallon mukaan johda hallituksen toivomiin työllisyysvaikutuksiin. Hallitus elää uskon ja toivon varassa, ei tutkitun tiedon ja järkiperäisen harkinnan varassa.

–  Paikallisen sopimisen kokonaisuuteen ja sen valmisteluun liittyvä ääneen lausumaton tavoite näyttää olevan työajan lisääminen ja palkkojen alentaminen. Miksi muuten hallitus ja elinkeinoelämä ovat laittaneet koko arvovaltansa peliin sellaisen uudistuksen puolesta, jolle ei ole voitu laskea minkäänlaisia työllisyys-, tuottavuus- tai valtiontaloudellisia vaikutuksia, Aalto kysyy.

LAKOT PYSÄYTTÄVÄT TAVARALIIKENNETTÄ

JHL osallistuu kahden viikon lakkoon kohdistamalla toimet erityisesti rautateiden tavaraliikenteeseen ja lukuisiin satamiin eri puolilla Suomea. Lakossa on JHL:n mukaan noin tuhat liiton jäsentä.

–Käytännössä tämä tulee meidän osaltamme vaikuttamaan niin, että tavaraliikenteeseen tulee katkoja tai pysähdyksiä, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Raiteilla kulkee sellaisia väli- ja lopputuotteita sekä raaka-aineita, että tämä tulee vaikuttamaan metalli- ja kemianteollisuuden puolelle, energiatuotannon puolelle sekä metsäteollisuuteen.

Myös AKT kohdistaa lakkotoimia satamien tavaraliikenteeseen. Maanantaina 11. maaliskuuta kahden viikon lakon aloittavat muun muassa satamien ahtaajat.

Työelämäämme halutaan kuljettaa sellaiseen suuntaan, jossa jokainen työntekijä ajattelisi vain itseään.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus haluaa muutosesityksillään viedä suomalaista työelämää yhä enemmän yksilökeskeiseen suuntaan. Solidaarisuutta ei haluta. Tämä näkyy muun muassa hallituksen halussa rajoittaa tukilakkoja.

– Työelämäämme halutaan kuljettaa sellaiseen suuntaan, jossa jokainen työntekijä ajattelisi vain itseään eikä kaveria, Kokko muotoili.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti ja AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoivat liittojensa lakkotoimista.

Sähköliiton lakkotoimet kohdistuvat puolestaan pääosin terästehtaille Tornioon ja Raaheen sekä Nesteen eri terminaaleihin.

Teollisuusliitto on järjestänyt viime syksystä alkaen ulosmarsseja ja lakkoja useilla toimipaikoilla ympäri Suomea vastalauseena Suomen hallituksen ajamalle leikkauspolitiikalle ja työehtojen heikennyksille. Lue tästä lisää Teollisuusliiton toimista: PainavaSyy – Teollisuusliitto