Tekijä-lehden päätoimittaja Petteri Raito.

Yhtenäinen liitto

TEKSTI PETTERI RAITO

Teollisuusliitto on valmis ajamaan jäsentensä etuja seuraavat viisi vuotta. Erinomaisesti sujuneiden liittokokousvaalien jälkeen Tampereella 22.–24. toukokuuta 2023 pidetty liittokokous työskenteli tehokkaasti ja täytti tehtävänsä viimeistä silausta myöten. Uudistettu strategia vuosille 2023–2028 on valmis, vuoropuhelu ammattiosastojen tekemien esitysten kanssa on käyty, liiton johto, hallitus ja valtuusto on valittu ja sääntöjäkin on jonkin verran muutettu.

Kuluneen viiden vuoden kokemukset ja työmarkkinoiden rajutkin muutokset kuuluivat kokousedustajien käyttämissä lähes 400 puheenvuorossa. Tarve ja tahtotila jäsenten aseman ja asioiden parantamiseksi muodostui kantavaksi teemaksi. Siihen kytkeytyi yhteisöllisyys ja me-henki, joka ennakoi pitkäjänteistä sitoutumista edunvalvontaan, järjestötyöhön ja muuhun toimintaan työpaikoilla, ammattiosastoissa ja liitossa.

Teollisuusliitto on nyt toiminnallisesti vahvempi ja hioutuneempi sekä toiminnan ohjaamisessa viisaampi kuin perustamisensa jälkeen vuonna 2018. Tilanne oli jo lähtökohtaisesti vähintäänkin kohtuullinen, mutta siitä on edetty merkittävästi.

Rakentavuus, ratkaisuhakuisuus ja muiden huomioon ottaminen kantavat tulevaisuuteen.

Teollisuusliitto on lunastanut paikkansa varteenotettavana osapuolena työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, ja on osoittanut kykynsä toimia tiukoissakin asetelmissa. Teollisuusliitto esimerkiksi tavoittelee valtakunnallisia yleissitovia työehtosopimuksia kaikilla sopimusaloillaan, mutta on tilanteen niin edellytettyä vastannut tehokkaasti myös yrityskohtaisen sopimisen haasteisiin.

Ammattiosastojen, työpaikkojen ja jäsenten kanssa tehty edunvalvontatyö on muovannut Teollisuusliitosta yhtenäisen. Myös tämä oli liittokokouksessa havaittavissa. Aikaisempien taustaliittojen perään ei haikailtu. Sen sijaan esiin nousi yksituumainen näkemys yhteisestä Teollisuusliitosta ja myös ylpeys omasta liitosta resursseiltaan vankkana Suomen suurimpana ammattiliittona.

Liittokokous on siihen osallistuville edustajille, seuraajille ja liiton henkilökunnalle akkuja lataava ja voimaannuttava jäsendemokratian ja järjestöllisen työn kohokohta, jossa laitetaan edellinen liittokokouskausi arvioiden pakettiin ja osoitetaan suuntaviivat tulevaisuuteen. Kokouksen kokemukset ja tunnelmat ovat näin ollen hetkeen ja tilanteeseen sidottuja, mutta eivät pelkästään sitä. Tämänkertaisessa liittokokouksessa koettu rakentavuus, ratkaisuhakuisuus ja muiden huomioon ottaminen kantavat tulevaisuuteen.