Luottamusmies, saat tarjota jäsenyyttä!

TEKSTI SUVI SAJANIEMI JA ANNA ANDERSSON

Perehdytyksessä pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat tarjota omaa työtä esitellessään myös Teollisuusliiton jäsenyyttä. Tämän takaavat kaivosalan ja teknologiateollisuuden sopimukset.

– Minä ajattelen niin, että luottamusmiehen oleellisimpiin tehtäviin kuuluu ammattiliiton jäsenyyden tarjoaminen, sanoo Teollisuusliiton kaivosalan sopimusasiantuntija Terho Ihalainen.

Ihalainen iloitsee siitä, että nyt siihen tarjoutuu erinomainen tilaisuus työehtosopimukseen eli tessiin kirjatun perehdyttämispykälän ansiosta. Kaivostoimitsija itse oli kirjoittamassa pykälää, jolla Teollisuusliiton luottamushenkilöillä on oikeus esittäytyä kaikille uusille työntekijöille osana näiden perehdyttämistä työpaikkaan. Tällöin voi aina tarjota myös liiton jäsenyyttä.

”Uuden työntekijän perehdyttämiseen sisällytetään myös työpaikan pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun esittely. Jos työpaikalla on käytössä erillinen perehdyttämisohjelma, annetaan pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle mahdollisuus esitellä työpaikan yhteistoimintajärjestelmiä ja muita heille kuuluvia tehtäviä vastuidensa mukaisesti.”

Tuo perehdyttämispykälä saatiin malmikaivosten sopimukseen vuonna 2020, ja seuraavalla teknologiateollisuuden neuvottelukierroksella se kirjattiin sanatarkasti samana myös teknon sopimukseen.

KÄYTÄNNÖN VAIKEUS SANELI

– Kaivosalan luottamusmiehiltä alkoi tulla viestiä, että kaivospiirit alkavat olla tavattoman laajoja. Tämän takia voi mennä kohtuuttoman pitkään ennen kuin uuden työntekijän tapaa, Ihalainen kertoo syistä, joiden takia hän alkoi ideoida ja nikkaroida uutta tes-pykälää.

Vaikeuskerrointa lisäävät myös kaivosten moninaiset vuorojärjestelmät. Kaivoksissa tehdään yleisesti 12 tunnin vuoroja ja vapaavuorot voidaan asua kaukana työpaikalta.

– Järjestäytyminen ammattiliittoon on noussut kaivoksilla valtavasti perehdyttämispykälän ansiosta. Kaivosten pääluottamusmiehet sanovat, että he pystyvät nyt kertomaan paikallisista sopimuksista ja esittelemään sekä liiton että paikallisen ammattiosaston toimintaa. Ja jotkut sanovat, että heidän ”perehdyttämispakettinsa” päällimmäisenä paperina on Teollisuusliiton jäsenyyslomake.

Järjestäytyminen ammattiliittoon on noussut kaivoksilla valtavasti perehdyttämispykälän ansiosta.

Ihalainen huomauttaa, että jäsenyydestä kieltäytymisen ehdoton ykkössyy on se, että uusi työntekijä on jo jonkin toisen ammattiliiton jäsen.

Myös kesätyöntekijät saadaan liittymään Teollisuusliittoon. Ihalainen muistuttaa, että isoissa kaivoksissa tämä voi merkitä satoja potentiaalisia jäseniä. Mutta urakoitsijoiden työntekijöiden järjestäytymisestä ei ole juurikaan tietoa eikä heihin ole käytännössä helppoa saada yhteyksiä.

PYKÄLÄ MUKAAN KOULUTUKSIIN

– Kun uuden työehtosopimuksen ratkaisusta uutisoidaan, usein jäsenistö kiinnittää huomion vain palkankorotuksiin. Katsotaan: ”Mitä minä saan?” Tekstikysymykset saatetaan ohittaa, vaikka niillä voi olla isokin merkitys, Ihalainen pahoittelee.

Kaivostoimitsija toivookin, että nyt tämä tuoreehko perehdyttämispykälä saadaan näyttävästi esiin esimerkiksi tes-koulutuksiin ja muihin kurssimateriaaleihin.

Perehdyttäminen on todella kullanarvoinen tilaisuus tehdä järjestämistyötä.

– Nyt kaikilla näiden sopimusalojen luottamusmiehillä on aito mahdollisuus tarjota liiton jäsenyyttä, Ihalainen alleviivaa.

 

Perehdyttäminen työhön, mitä se on?

Perehdytystä tarvitsee sekä uusi että vanha työntekijä, jos hän siirtyy uusiin tehtäviin.

Perehdytyksessä työntekijälle tehdään tutuksi työkaverit, työpaikka, työpaikan tavat ja työhön liittyvät odotukset. Työnopastus pitää sisällään kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työhön. Siihen kuuluvat tarkat tiedot työn tekemisestä, siihen liittyvästä osaamisesta ja muista tärkeistä seikoista. Perehdyttäminen koskee myös työpaikalla uusiin tehtäviin siirtyvää ammattilaista.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät. Käytännön järjestelyt työpaikalla hoitaa yleensä lähin esihenkilö. Perehdytystehtäviä voi delegoida koulutetulle työnopas­tajalle, mutta vastuu säilyy aina linjajohdolla ja esihenkilöllä.

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla on valmiita materiaaleja, joita voi hyödyntää perehdytyksessä. Erityisen oiva väline on Perehdyttämisen viisi askelta -muistilista, jopa talossa jo pitkään olleelle perehdyttäjälle. Näin perehdyttäjä muistaa kertoa nekin asiat, joita hän itse saattaa pitää itsestäänselvyyksinä.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Lue lisää: Perehdyttäminen, ensi askel uudelle ja vanhalle työntekijälle (Tekijä 28.4.2023)