Perehdyttäminen, ensi askel uudelle ja vanhalle työntekijälle

TEKSTI ANNA ANDERSSON

Perehdyttäminen muistetaan yleensä hyvin silloin, kun töihin saapuu täysin uusi työntekijä. Neuvomista ja järjestelmällistä opettamista tarvitaan myös ammattilaisen siirtyessä uusiin tehtäviin tutulla työpaikalla.

Perehdyttämistä voi kuvata ensimmäiseksi askeleeksi turvalliseen ja mukavaan työympäristöön. Perehdytyksessä työntekijälle tehdään tutuksi työkaverit, työpaikka, työpaikan tavat ja työhön liittyvät odotukset.

Työnopastus pitää sisällään kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työhön. Siihen kuuluvat tarkat tiedot työn tekemisestä, siihen liittyvästä osaamisesta ja muista tärkeistä seikoista. Perehdyttäminen koskee myös työpaikalla uusiin tehtäviin siirtyvää ammattilaista.

Työturvallisuuslaki vel­voit­taa työnantajaa perehdyttämään työntekijät. Käytännön järjestelyt työpaikalla hoitaa yleensä lä­hin esi­henkilö, joka vastaa pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja opas­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja val­von­nas­ta. Perehdyttämiseen ja opastukseen liittyviä tehtäviä voi delegoida kou­lu­te­tul­le työn­o­pas­ta­jal­le, mut­ta vas­tuu säi­lyy aina lin­ja­joh­dol­la ja esi­henkilöllä.

Työturvallisuuslaki vel­voit­taa työnantajaa perehdyttämään työntekijät.

Jos työ­pai­kal­la työs­ken­te­le­e ulkopuolisia työntekijöitä, on heidän perehdyttämisensä sekä lähettävän yrityksen että vastaanottavan yrityksen vastuulla. Työpaikalla saattaa olla myös itsenäisiä yrittäjiä tai työnsuorittajia. On pidettävä huolta, että heidän töidensä aiheuttamista vaa­ra- tai hait­ta­te­ki­jöistä ilmoitetaan kaikille yhteisen työpaikan esihenkilöille ja vastuuhenkilöille.

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla on valmiita materiaaleja, joita voi hyödyntää perehdytyksessä. Erityisen oiva väline on Perehdyttämisen viisi askelta -muistilista.

Muistilista havainnollistaa, millaisesta oppimisprosessista on kyse. Se antaa hyvän tuen myös talossa pitkään olleelle perehdyttäjälle. Näin perehdyttäjä muistaa kertoa nekin asiat, joita hän itse saattaa pitää itsestäänselvyyksinä.

PEREHDYTTÄMISEN VIISI ASKELTA

 

1. Valmistautuminen
– Motivoi

– Arvioi tietojen ja taitojen taso
– Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus
– Aseta tavoite ja välitavoitteet
– Kerro opastuksen toimintamalli

2. Opetus
– Pyydä havainnoimaan tehtävä

– Näytä työ
– Selosta ja perustele
– Anna toimintasäännöt

3. Mielikuvaharjoittelu
– Pyydä selostamaan työ
– Ohjaa palautteella
– Anna pelkistetyt säännöt
– Pyydä toistamaan ajatuksissa

4. Taidon kokeilu ja harjoittelu
– Anna kokeilla
– Ohjaa palautteella
– Anna kokeilla uudestaan
– Anna harjoitella

5. Opitun varmistaminen
– Arvioi taitotaso
– Ohjaa palautteella
– Rohkaise kysymään
– Anna työskennellä yksin
– Arvioi osaamista
– Sovi seurannasta ja päätä opastus

Lähde: Työturvallisuuskeskus

 

TEOLLISUUSLIITOSTA PALJON LISÄÄ

Teollisuusliiton jäsenillä on käytössään kaikki liiton palvelut, mutta perehdyttämisessä kannattaa muistaa vielä työympäristöyksikön erityisosaaminen ja tuki.

Teollisuusliiton työympäristöyksikön esittelyvideo

Liitto tarjoaa kattavaa koulutusta luottamushenkilöille, mutta myös kaikille tavallisille jäsenille. Kurssit ovat maksuttomia, ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Ilmoittautuminen hoituu sähköisesti, ja vapaat kurssipaikat näkyvät reaaliajassa.

Leppoisan koulutusympäristön tarjoaa Murikka-opisto Tampereen kupeessa, mutta koulutusta järjestetään ympäri maata. Koulutusta myös räätälöidään, eli oman ammattiosaston kautta voi esittää toiveita koulutuksista ja niiden aiheista. Pisin liiton tarjoama koulutus on Murikan kolmen kuukauden kurssi, lyhimmät kurssit kestävät muutaman tunnin.

Liiton koulutukset: www.teollisuusliitto.fi/kouluttaudu

Lue lisää: Työturvallisuuslain 14 §: Työn­te­ki­jäl­le an­net­ta­va ope­tus ja oh­jaus