Työttömyysturvan leikkaus on uhka työttömien selviytymiselle

TEKSTI PETTERI RAITO

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja kestoa ei pidä leikata. Se aiheuttaisi taloudellisia vaikeuksia työttömiksi jääneille ja vaikeuttaisi heidän selviytymistään.

Taloudelliset vaikeudet heikentävät ihmisten henkistä hyvinvointia. Huoli tulevasta verottaa toimintakykyä. Jos toimintakyky alentuu runsaasti tai pidempiaikaisesti, muodostuu siitä ongelma ja selviytymisen este.

Ihmisten tavallinen toimintamalli taloudellisten vaikeuksien kohdatessa on keskittyä niiden ratkaisemiseen. Tällöin muut tehtävät siirtyvät taka-alalle. Tämä on ymmärrettävää. Erääntyneitä laskuja ja velkoja voi saada järjesteltyä vain joksikin ajaksi tai ei lainkaan. Laskun perijää kiinnostaa vain raha. Tieto velallisen aktiivisuudesta työmarkkinoilla tai lähetetyistä työhakemuksista ei auta.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan varassa eläminen tarkoittaa sopeutumista aikaisempaa alemmalle tulotasolle. Suurin osa ihmisistä onnistuu siinä sinnitellen niin, että jaksaminen riittää elämän hallintaan ja työuran rakentamiseen.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen tai korvaustason alentaminen johtaisivat muiden sosiaalitukien käytön lisääntymiseen.

Peruspäivärahalle putoaminen tuo katastrofin ainekset elämään. Pakollisten laskujen maksamisesta tulee pulma, ja yksikin yllättävä menoerä voi suistaa kotitalouden pidon vielä jotenkuten hallinnassa olleesta tilanteesta raiteiltaan. Vähänkään isommat hankinnat, kuten pesukoneen ostaminen hajonneen tilalle, lykätään tulevaisuuteen. Terveydenhoito- ja lääkekuluissa säästetään. Silti velkaantumisen ja velkakierteeseen joutumisen riski kohoaa.

Vuosien 2008–2009 finanssikriisistä selviytymistä edisti kaksi rakenteellista tekijää. Matala korkotaso ja hintojen maltillinen kehitys suojasivat ihmisiä kriisin vaikutuksilta. Vallitseva tilanne on toisenlainen. Inflaatio laukkaa ja korkotaso on noussut. Kaikki toimeentuloa heikentävät muutokset kasautuvat nyt näiden elämistä jo vaikeuttaneiden tekijöiden päälle. On ilmeistä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen tai korvaustason alentaminen johtaisivat muiden sosiaalitukien käytön lisääntymiseen.

Jos jokin seikka ihmisiä yhdistää, se on pyrkimys ja tahto selviytyä. Tämä ominaisuus ei määrity tai jakaudu työmarkkina-aseman perusteella. Siksi taloudelliset, koulutukselliset ja muut tarvittavat toimenpiteet sisältävä aito tukipolitiikka on avain tulevaisuuteen. Se vastaa ihmisten haluun hallita elämäänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Petteri Raito

Kirjoittaja on Tekijä-lehden päätoimittaja.