Tasa-arvoa uskoon ja työhön

TEKSTI SARI KOLA
KUVAT ISTOCK

Tauko töihin perjantairukousta varten? Pekkasvapaa ortodoksisen pääsiäisen aikaan? Loma kiinalaisen uudenvuoden tienoille? Jousto ja ennakointi palvelevat tasa-arvon toteutumista myös uskossa ja työssä.

Työntekijän pyytäessä uskonnollisen vakaumuksensa perusteella erityisjärjestelyjä työssään, pitää työnantajan käsitellä asia työntekijän kanssa ja selvittää, mitkä ovat työn muokkauksen mahdollisuudet. Tässäkin asiassa ennakointi luo joustavuutta, reagointikykyä ja päätöksenteon mahdollisuuksia esihenkilöille. Erinomainen työkalu on esihenkilöille rakennettu ja kirjattu ohjeistus, kuinka kohdata, käsitellä ja huomioida työntekijöiden uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät erityishuomiot ja kysymykset.

YHDENVERTAISUUSLAKI VELVOITTAA

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa syrjiä työhönotossa, työssä eikä työsuhteen päättyessä ketään uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Syrjintää on, jos hakijaa tai työntekijää on juuri uskonnollisen vakaumuksen vuoksi kohdeltu huonommin kuin muita.

Työhaastattelutilanne on vuorovaikutteinen tapahtuma. Työnantaja selvittää tarjolla olevan työn sopivuutta työntekijälle, ja työntekijä selvittää työn sopivuutta henkilökohtaiseen elämäänsä. Usein työhaastattelut mielletään työnantajan tenttitilaisuuksiksi, vaikka tarkoitus on selvittää aidossa vuorovaikutuksessa työn asettamia vaatimuksia suhteessa työntekijän mahdollisuuksiin hoitaa kyseinen työtehtävä.

Työntekijän on hyvä olla yhteydessä työn tarjoajaan jo ennen hakemuksen lähettämistä ja tiedustella työnkuvasta ja työyhteisöstä. Näin hakija voi pohtia työn sopivuutta ja omia odotuksiaan työskentelystä kyseisessä yrityksessä. Kannattaa tiedustella esimerkiksi työaikaa, työpaikkaa, mahdollisuuksia työskennellä sekä läsnä että etänä, joustoja ja muitakin työhön liittyviä tekijöitä. On kummankin osapuolen etu, että työtä hakevalla on mahdollisuus jo ennakolta rakentaa käsitys työssä menestymisen edellytyksistä.

EI SYRJINNÄLLE, EI SUOSIMISELLE

Työhakemuksessa, työhaastattelussa ja koeaikana katsotaan molemmin puolin työn sopivuutta, mutta toisinaan vasta työnteon alettua työn ja siviilielämän toisillensa vastakkaiset tarpeet tulevat esiin. Syrjintää ei saa silloinkaan tapahtua. Työnantajan on kuultava työntekijän tarpeet ja huomioitava ne mahdollisimman hyvin työjärjestelyissä. Työntekijöitä ei kuitenkaan saa asettaa edes tahtomattaan eriarvoiseen asemaan.

Yhteiset pelisäännöt, joissa voidaan huomioida työntekijöiden yksilöllisyys ja mahdolliset tilapäiset muutostarpeet luovat myötämielisen, joustavan ja luottamuksellisen työpaikan. Avoin keskustelu, suvaitsevaisuus ja näiden asioiden huomioiminen yhdenvertaisuussuunnitelmassa edesauttavat tasa-arvoisen työyhteisön luomisessa ja syrjinnän ehkäisyssä.