Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö Raimo Antila kertoi, että osaston kuluvan nelivuotiskauden yksi painopistealue on työntekijöiden psykososiaalisen kuormituksen hallinnan tehostaminen.

Työympäristöseminaari tarjosi painavaa asiaa työympäristöstä – ”Työstä palautumiseen on syytä kiinnittää huomiota”

TEKSTI JA KUVA TIIA KYYNÄRÄINEN

 

Kaksipäiväinen työympäristöseminaari tarjosi työsuojeluvaltuutetuille tietoa ja oppia muun muassa työsuojeluvalvonnasta ja jaksamisesta.

Kaunis kevätaamu toivotti Teollisuusliiton työsuojeluvaltuutetut tervetulleeksi kaksipäiväiseen työympäristöseminaariin Murikkaan. Vierailijaluennoitsijoiden lisäksi tarjolla oli useita työpajoja sekä painavaa asiaa työaikalaista. Seminaarin yksi kantavista teemoista oli työssä jaksaminen.

Seminaarin avausluennossaan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö Raimo Antila kertoi, että osaston kuluvan nelivuotiskauden yksi painopistealue on työntekijöiden psykososiaalisen kuormituksen hallinnan tehostaminen. Sitä tehostetaan selkiyttämällä ja kokoamalla yhteen asiaa koskevia säännöksiä sekä syventämällä työpaikan ja työterveyden huollon yhteistyötä.

– Unohtamatta työoloasioita, on nouseva trendi, että ihmisiä poistuu työelämästä mielenterveydellisistä syistä. Se on noussut jo merkittävimmäksi sairauseläkkeen syyksi ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien, Antila sanoi.

– Meillä on ollut jo tähän työkaluja, mutta on yhä edelleen intressissämme panostaa asiaan. On edelleen mietittävä keinoja, kuinka voimme tukea työpaikkoja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojelun näkyvin osa on ohjata aluehallintovirastoja, jotka suorittavat työpaikoilla työsuojelutarkastuksia. Viime vuonna tarkastuksia tehtiin noin 24 500. Kehotuksia annettiin noin 6 300.

Kuluvalla nelivuotiskaudella työsuojeluvalvonnan painopisteenä on varmistaa, että kaikkien työntekijäryhmien, mutta erityisesti haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien työolot ovat turvalliset ja terveelliset, ja että työpaikoilla noudatetaan reiluja työsuhteen ehtoja.

– Tämä liittyy osaltaan hallituksen työllisyystavoitteisiin, mutta myös yhteiskunnan kestävyys- ja kantokykyyn. Valvonnassamme kiinnitämme erityistä huomiota ulkomaisen työvoiman, ikääntyvien ja osatyökykyisten työoloihin.

HUOMIOTA PALAUTUMISEEN

Työssä jakamiseen ja työhön liittyvään stressiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Teollisuusliiton työympäristöpäällikkö Vesa Kotaviita keskittyi puheenvuorossaan luottamushenkilöiden jaksamiseen ja voimavaroihin.

– Työstä palautumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Onnistunut palautuminen ehkäisee stressin kasautumista ja suojaa näin meitä muun muassa työuupumukselta ja muilta pitkittyneiltä stressiin liittyviltä terveysongelmilta, Kotaviita sanoi.

Terveysongelmien ennaltaehkäisyn lisäksi hyvä palautuminen auttaa suoriutumaan paremmin työtehtävistä ja pitämään yllä työkykyä.

Aina palautuminen ei kuitenkaan pysy tasapainossa. Työn vaatimusten ja voimavarojen epätasapaino voi vaikeuttaa palautumista. Tämä lisää työuupumusriskiä.

– Palautuminen ei siis tulisi olla vain yksittäisen työntekijän vastuulla, vaan työn vaatimusten kohtuullistamiseen ja voimavarojen tukemiseen on tärkeää kiinnittää yhdessä huomiota.