Teollisuusliiton teknologiasektorin sektorijohtokunta käsitteli työehtosopimustavotteita 9.11.2022 Paasitornissa Helsingissä. Kuvassa keskellä Timo Mällinen, istumassa vasemmalta Esa Sorila, Juha Pöllänen, Riikka Vasama, Jari Männikkö, Markus Laukkanen ja Paavo Niskanen.

Teollisuusliiton tes-neuvottelijat: Yrityksillä on varaa palkankorotuksiin

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT KITI HAILA

Teknologiasektorilla ja kemian alalla käydään täysimittaiset neuvottelut uusista työehtosopimuksista.

Neuvotteluasetelma laajentui myös tekstikysymykset sisältäväksi siksi, että osapuolet eivät saavuttaneet yhteistä näkemystä viimeksi solmittujen työehtosopimusten toisen vuoden palkankorotuksista.

– Teknologiasektorin palkkaratkaisuneuvottelut päättyivät 14. lokakuuta tuloksettomina. Jäimme palkkatavoitteissa työnantajien kanssa kauas toisistamme. Näkemyksemme on, että yrityksillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin varaa palkankorotuksiin. Kulunut vuosi on useimmilla yrityksillä mennyt hyvin tai jopa erinomaisesti. Vaikka tilanne yrityksissä hieman heikkenisikin, hallaa niille ei ole muodostumassa, Teollisuusliiton työmarkkinajohtaja Jyrki Virtanen tiivistää.

Virtanen muistuttaa, että yritysten suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä työvoiman ja materiaalien saatavuudessa.

– Kysynnän hiljentyminen tulee yritysten mukaan vasta näiden jälkeen. Toisaalta on suhdanne mikä tahansa, niin aina on joukossa yrityksiä, joilla on taloudellisia vaikeuksia.

Teollisuusliiton tavoite 9. marraskuuta käynnistyvissä neuvotteluissa on selvä. 

– Haluamme turvata jäsentemme ostovoiman mahdollisimman hyvin elämisen kustannusten noustessa, Virtanen toteaa.

NORMAALI VALMISTAUTUMINEN

Teollisuusliitto pyysi heti palkkaneuvottelujen kariuduttua ammattiosastoilta esitykset työehtosopimusten uudistamiseksi ja sopimuskierroksen neuvottelutavoitteiksi lokakuun loppuun mennessä.

– Vaikka neuvottelujen kohteena olevien asioiden kirjo laajentui, voi asetelman arvioida normaaliksi. Me teemme omat valmistelumme ja työnantajat hoitavat omansa. Siitä siirrytään eteenpäin varsinaisiin neuvotteluihin, Virtanen kuvailee.

– Astetta vaikeammaksi neuvottelut kuitenkin nyt muodostuvat, kuin jos olisi sovittu vain palkoista. Tekstikysymyksissä ei ole viime aikoina isompia harppauksia otettu ja nyt sekin puoli tulee käsiteltäväksi.

Jokaisen työntekijän pitää olla valmis puolustamaan omia työehtojaan.

–Teknologiateollisuudessa vaikeusastetta nostaa se, että perhevapaauudistus on vielä kokonaan sopimatta. Siitä neuvottelimme työnantajien kanssa keväällä muutaman kuukauden ajan, mutta yhteiseen näkemykseen emme päässeet, Virtanen kertoo.

Vuoropuhelua on työnantajien kanssa Virtasen mukaan käyty koko ajan asiallisessa hengessä.

– Miksei tästä voitaisi siltä pohjalta tulokseen päästäkin. Toisaalta on varauduttava siihen, että tulos ei synny helpolla. Siksi jokaisen työntekijän pitää olla valmis puolustamaan omia työehtojaan, jos neuvottelut oikein tiukkaan kulmaan ajautuvat.

Teollisuusliiton työmarkkinajohtaja Jyrki Virtanen.

NEUVOTTELUKULTTUURIA KEHITETTÄVÄ

Teollisuusliiton tavoite on ollut ja edelleen on saada uudet työehtosopimukset valmiiksi ennen kuin edellisten sopimusten voimassaolo päättyy.

– Sopimuskulttuurissamme huono asia on se, että työnantajat eivät näytä tulevan tosissaan neuvottelupöytään ilman paineistamista. Tämä näkyy heidän toiminnastaan, että paine pitää olla, jotta sopimus saadaan aikaiseksi. Näyttää siltä, että siellä jäsenyritykset ajattelevat, että rahaa jaetaan löysästi, ellei vastapuoli aloita ensin painostustoimia. Ja sitten he moittivat meitä julkisuudessa, että miten noiden kanssa voi neuvotella, kun ne aina julistavat näitä uhkia, Virtanen sanoo.

– Tähän pitää saada muutos. Parempi olisi, että voisimme neuvotella ilman paineistamista ja niin, että sopimuskaudet seuraavat katkeamatta toisiaan.

”YHDESSÄ PÄRJÄÄMME, KUTEN ENNENKIN”

Kemian alan neuvottelut voimassa olevan työehtosopimuksen toisen vuoden palkankorotuksista kariutuivat syyskuun lopussa.

– Jäimme työnantajan kanssa kauas toisistamme. Me halusimme rakentaa jäsenillemme riittävän puskurin inflaatiota vastaan ja saada vuoden rauhallista aikaa katsoa, miten asiat kehittyvät meillä ja maailmalla. Yritimme loppuun asti olla luovia ja ratkaisuhaluisia, mutta se ei riittänyt, Teollisuusliiton kemian sektorin sektorijohtaja Toni Laiho toteaa.

Tämän seurauksena neuvottelut laajentuivat palkkojen lisäksi työehtosopimusten teksteihin.

– Ammattiosastojen uusien tes-esitysten lisäksi meillä on tallessa nippu aikaisempia esityksiä sekä matkan varrella esiin nousseita ajatuksia työehtosopimusten kehittämistarpeista. Saksassa sorvattu kemian alan kriisisopimus puolestaan on mielenkiintoinen vertailukohta. Siellä on esimerkiksi sovittu 6,5 prosentin palkankorotuksesta 20 kuukauden sopimuskaudella.

Tavoitteenamme on neuvotella jäsentemme ostovoimaa tukeva ratkaisu.

Laiho sanoo lähtevänsä neuvotteluihin rauhallisin mielin.

– Ajatuksenamme on aloitella neuvottelut marraskuun puolivälin paikkeilla ja saada sopimukset valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Aikataulua ei kuitenkaan ole sovittu. Siitä ei pidä tehdä liian kireää.

– Taloustilanne asettaa ehtonsa ja rajoitteensa. Inflaatio laukkaa ja hinnat kallistuvat. Tavoitteenamme on neuvotella jäsentemme ostovoimaa tukeva ratkaisu ja rakentaa uudella työehtosopimuksella puskuri inflaatiota vastaan.

– Yhdessä pärjäämme, kuten ennenkin. Pidetään päät kylmänä ja sydän lämpimänä. Toivottavasti neuvottelupöytä riittää ratkaisuun, Laiho sanoo.

USEITA NEUVOTTELUPÖYTIÄ

 • Teknologiasektorin neuvoteltavat työehtosopimukset:
  1) teknologiateollisuus
  2) malmikaivokset
  3) pelti- ja teollisuuseristysala
  4) tekninen huolto ja kunnossapito
 • Kemian sektorin neuvoteltavat sopimukset:
  1) autonrengasala
  2) Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät
  3) harja- ja sivellinalat
  4) jakelu
  5) jalometalliala
  6) kemian perusteollisuus
  7) kenkä- ja nahkateollisuus
  8) kumiteollisuus
  9) lasikeraaminen teollisuus
  10) lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala
  11) media- ja painoalan työntekijät
  12) muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
  13) suorajakelu
  14) tekstiili- ja muotiala
  15) tekstiilihuoltoala
  16) veneenrakennusteollisuus
  17) viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry
  18) öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus
 • Joulukuun puolivälissä neuvottelupöytään astuvat alat, joiden sopimukset päättyvät tammikuun lopussa:
  1) maaseutuelinkeinot
  2) puutarha-ala
  3) turkistuotantoala
  4) viher- ja ympäristörakentamisala

 

Lue myös ekonomistien näkemykset aiheesta: Palkankorotuksiin on sekä varaa että tarvetta 14.10.2022