”Työsuojelu on tehokkainta, kun kaikki osallistuvat”

JANNE SEPPÄLÄ

Kokoonpanotyöntekijä
Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
Koja Oy, Jalasjärvi
Teollisuusliiton Kurikan ao. 317

– Työsuojelu on kaikkien yhteinen asia, se oli kurssin kantava teema, sanoo Janne Seppälä. Hän on pääluottamusmies Koja Oy:n Jalasjärven tehtaalla, jossa valmistetaan ilmankäsittelykoneita rakennuksiin ja laivoihin.

Kurssi, jolle Seppälä viime syksynä osallistui, oli nimeltään Tartu hetkeen – arkityö ratkaisee. Jyväskylässä pidetyn viikonloppukoulutuksen yksi johtoajatus oli, että jokaisen työntekijän olisi tarvittaessa osattava ja uskallettava puuttua epäkohtiin.

– Ryhmätöissä mietittiin ratkaisuja. Harjoituksessa oli kuvitteellinen, uusi yritys, jossa piti hoitaa sellaisia juttuja kuin työkoneiden liikenteen turvallinen järjestäminen, pelastussuunnitelma, tapaturmien ehkäisy ja ensiapuvalmius, luettelee Seppälä.

Lisäksi käsiteltiin muun muassa työsuojeluvastuiden jakautumista: mitkä asiat ovat työntekijöiden, mitkä lähiesimiesten, keskijohdon ja ylimmän johdon vastuulla. Tärkeä aihe oli myös työssä jaksaminen.

Työn yhteensovittaminen muun elämän kanssa tukee jaksamista, keinoja tähän ovat esimerkiksi työaikojen joustavuus ja toimivat sijaisjärjestelyt.

–  Juteltiin, että miten näitä on toteutettu kunkin omalla työpaikalla.

Osallistujia kurssilla oli parikymmentä, ja joukko edusti hyvin Teollisuusliiton jäsenkuntaa.

– Oli väkeä metallifirmoista ja vaneritehtailta, isoista ja pienistä pajoista.

Pari kuukautta sitten Koja Oy:n aiempi työsuojeluvaltuutettu lähti muihin töihin, ja tehtävä siirtyi varavaltuutettuna toimineen Seppälän hoidettavaksi. Hän on jo käynyt käsiksi käytännön työsuojelutyöhön.

– Kävin juuri lävitse patteritehtaan suojakäsineitä ja huomasin, että niiden lisäksi kaapista löytyi paljon myös käsineitä, jotka eivät sovellu patterien valmistukseen laisinkaan. Moduulien kasaamisessa ja pakkaamisessa ne varmaan ovat hyviä, eli täytyy viedä ne toisen hallin puolelle.

Loppuvuoden työsuojeluvaaleissa olisi hyvä löytää uutta verta työsuojelutehtäviin. Vaaleissa valitaan myös työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan.

– Täytyy yrittää hallin puolella vähän herätellä mielenkiintoa.

Sekä luottamustehtäviin valituille että kaikille muillekin Teollisuusliiton jäsenille Seppälä suosittelee vahvasti kursseilla käymistä.

– Usein ihmiset eivät tiedä, että monet koulutukset on tarkoitettu kaikille jäsenille ja niihin on myös oikeus osallistua. Kursseilta saa tärkeää tietoa, ja lisäksi oppiminen tapahtuu hyvässä seurassa! Aina on hyvä porukka ollut, kun olen käynyt paikallisissa koulutuksissa tai Murikassa, ja osa naamoista rupeaa olemaan jo melko tuttuja.

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVA JOHANNES TERVO

24.9.2021