Avtalsrörelsen inne på slutrakan – 98 % av Industrifackets medlemmar har ett nytt kollektivavtal

De flesta av Industrifackets avtalsbranscher har fått nya kollektivavtal. Vägen till de flesta av dem gick enbart via förhandlingsbordet. I skrivande stund har 98 procent av Industrifackets medlemmar ett nytt avtal. 

Förhandlingsomgången som inleddes i augusti ifjol börjar snart vara framme vid mållinjen. Samtliga kollektivavtal inom teknologisektorn står klara, medan finns ett öppet avtal i både trävarusektorn och specialbranschernas sektor. Avtalsläget inom Industrifacket uppdateras på förbundets webbsidor. 

De 24 oavlönade talkotimmar som infördes som en del av konkurrenskraftsavtalet (kiky) har slopats oberoende om timmarna figurerade i själva avtalstexten eller i ett eget protokoll. Löneförhöjningarna genomförs i enlighet med den allmänna linjen och köpkraften hos medlemmarna tryggas. Även gällande flera skrivelser i avtalen fick man igenom några framsteg. Samtidigt var man tvungen att ge efter på andra punkter.

De flesta avtalen blev till vid förhandlingsbordet. Tyngst var det i förhandlingarna om ett avtal för den mekaniska skogsindustrin. Där rodde man hem ett avtal först efter fyra veckor av strejk.

Den största orsaken bakom att förhandlingarna gick trögt var arbetsmarknadens soloåkare Skogsindustrin rf. vars förhandlingslinje präglades av en hård linje med avsikt att gå åt arbetsvillkoren samt ovilja att förhandla på riktigt.

”ETT OAVGJORT RESULTAT EFTER HÅRD KAMP”

Förtroendemännen inom den mekaniska skogsindustrin och snickeribranschen samlades den 27 februari i Helsingfors till ett infotillfälle för att i detalj gå igenom vad de nya avtalen verkligen innehåller och hur och på vilket sätt vägen fram till avtal stakats fram.

– Jag fick känslan av att arbetsgivarnas pressade på hårt och vi var kanske inte riktigt förberedda på det. Inte är det här en seger. Jag skulle säga att vi fick till stånd ett oavgjort resultat efter en hård kamp, sa Juha Kontinen, huvudförtroendeman vid Stora Ensos såg i Honkalahti, efter infotillfället.

Mikko Heino som är huvudförtroendeman på Askos soffabrik Insofa i Lahtis, anser att de svåraste avtalspunkterna ur arbetstagarnas synvinkel är nedskärningen i tjänsteårstilläggen samt det att arbetsgivaren får rätten att spjälka upp arbetstagarnas semester. Han ser också ljusglimtar i avtalet.

– Hos oss genomfördes ”kiky” så att tre ”pekkasdagar” föll bort. Genom det här avtalet fick vi dem tillbaka, säger Heino.

Vuokko Piippolainen, huvudförtroendeman på UPM Alholmens såg i Jakobstad, säger rakt ut att det är svårt att hitta något gott i det nya avtalet. Hon är ändå nöjd över att förbundet ordnat ett infotillfälle för att öppna upp det nya avtalet för förtroedemännen.

– Det är bra att sakerna sägs som de verkligen är. Nu ska vi ta lärdom av det. Inför följande avtalsförhandlingar måste vi ha verktygen i skick, oberoende hur Skogsindustrin rf uppför sig, säger Piippolainen.

ARBETSGIVARNAS ATITYD FÖRUNDRAR

Huvudfötroendeman Kimmo Natunen på UPM Plywood i Nyslott ser både goda och dåliga element i avtalet.

– Nedskärningen av tjänsteårstillägget behandlar arbetstagare ojämlikt. Samtidigt betalar vi ett pris  för att arbetsgivaren fick möjligheten att införa nya arrangemang för arbetstiden. Det återstår att se om och hur man tar i bruk dem på arbetsplatserna.

– Med tanke på omständigheterna är helheten sådan att man leva med avtalet. Vi måste komma ihåg att löneförhöjningarna följer den allmänna linjen och det oavlönade talkoarbetet försvinner.

Natunen har funderat en hel del över arbetsgivarnas attityd under förhandlingarna.

– Det som förundrar mig är den signal som Skogsindustrin rf. verkar vilja förmedla till de anställda i förbundets medlemsföretag. Då det hela tiden finns ett behov av arbetskraft i mekaniska skogsindustrin, så kan man säga att det inte är en speciellt lockande signal.

TEXT PETTERI RAITO