Mikaela Skriko och Henkka Lindeman är två av medlemmarna i FFC:s representantskap fram till våren 2028.

”Just nu behövs facket mer än någonsin” – Mikaela Skriko och Henkka Lindeman vill stärka facket genom att engagera unga

10.6.2024

TEXT OCH FOTO JONNY SMEDS/LÖNTAGAREN

Att få fler unga att engagera sig i facket är något som både Mikaela Skriko från Industrifacket och Henkka Lindeman från fackförbundet Teme brinner för. De är invalda i fackcentralen FFC:s högsta beslutande organ representantskapet, och vill jobba för en stark och enad fackföreningsrörelse.

– Många unga kommer att få det sämre ställt på grund av regeringens åtgärder. Vi måste kunna visa för dem att facket kan trygga deras villkor i arbetslivet, säger Mikaela Skriko som är logistikhanterare och huvudförtroendeman för Industrifackets medlemmar på släptillverkaren Ekeri i Kållby i Pedersöre.

Hon får medhåll av Henkka Lindeman från Esbo, som är egenanställd videoproducent och aktiv inom Fackförbundet för teater och media Teme.

Många unga kommer att få det sämre ställt på grund av regeringens åtgärder.

Han betonar att rekryteringen och aktiveringen av medlemmar är den allra viktigaste frågan för facket – och han vill slå hål på myten om att unga inte skulle vara intresserade av de frågor som facket driver.

– De är ofta intresserade – men de vet inte om det själva.

Lindeman var tidigare aktiv inom Elektrikerförbundet och var då med om att starta upp förbundets fackavdelning på Åland. Där satsade man stort på skolinformation och det gav resultat: många unga blev aktiva i fackavdelningen.

– En annan sak som fungerar jättebra är att ringa upp unga och tala med dem. Många tror att folk blir arga om man ringer, men så är det inte. När vi har ringt upp unga är det många som har tackat. De kanske har haft något problem som vi samtidigt kunde hjälpa dem att reda ut, berättar Lindeman.

”FACKET SKA VÅGA RYTA TILL”

Mikaela Skriko och Henkka Lindeman är båda invalda i FFC:s representantskap, som höll sitt konstituerande möte i Helsingfors den 4–5 juni. Representantskapet är FFC:s högsta beslutande organ och består av 105 medlemmar som fackförbunden har utsett för en fyraårsperiod. Till representantskapets uppgifter hör bland annat att dra upp riktlinjerna för FFC:s verksamhet. Representantskapet väljer också FFC:s ordförande och styrelse.

Mikaela Skriko är helt ny i representantskapet, medan Henkka Lindeman var suppleant under den förra perioden och deltog i ett möte.

– Det har varit jättegivande. Vi har behandlat stora frågor som FFC:s strategi för de kommande åren, men man får också träffa folk från olika fackförbund och utbyta idéer och erfarenheter med dem, konstaterar Skriko.

Skriko är även medlem i Industrifackets ungdomssektion och ersättare i fullmäktige.

– Jag är glad och tacksam över att jag har fått se den fackliga verksamheten på så många olika nivåer. Jag har rekryterat enskilda medlemmar på fältet och har sett vardagen i fackavdelningarna. Nu sitter jag i Temes styrelse och får vara med i FFC:s representantskap, säger Lindeman.

Jag talar mycket med unga och nu säger många att de förstår varför det är viktigt med fackförbund.

Det nyvalda representantskapets period sträcker sig över hela den nuvarande regeringsperioden. Det kan bli en svår period med tanke på regeringens arbetstagarfientliga politik.

– Just nu behövs facket mer än någonsin. Jag talar mycket med unga och nu säger många att de förstår varför det är viktigt med fackförbund. Men vi behöver göra facket mycket mer synligt, påpekar Lindeman.

– Förhoppningsvis växer förbunden i styrka under de kommande åren. Facket ska våga ryta till när vi tycker att något är fel, säger Skriko.

Regeringens politik avspeglar sig också i förhandlingarna om kollektivavtal, som kör i gång på allvar på hösten. Industrifackets avtal för teknologiindustrin löper ut i slutet av november. Mikaela Skriko räknar med att det blir svåra förhandlingar.

– Det kommer att finnas mycket att göra med tanke på hur ovillig arbetsgivarsidan har varit att kompromissa den senaste tiden.

Under de senaste avtalsrörelserna har arbetsgivarna samordnat sina förhandlingar väldigt bra och det har varit svårt för arbetstagarna att få igenom sina mål. Mikaela Skriko och Henkka Lindeman efterlyser därför stark samordning och enighet inom facket.

Arbetstagarna väntar med spänning på vad som händer och om facket har något äss i ärmen.

Situationen på arbetsmarknaden har också väckt diskussion bland arbetstagarna.

– Arbetstagarna väntar med spänning på vad som händer och om facket har något äss i ärmen för att få tillbaka något av det som vi har förlorat på grund av regeringens åtgärder, säger Mikaela Skriko.

På hennes arbetsplats Ekeri har arbetstagarna deltagit i politiska strejker i tre repriser under hösten och vintern. Hon bedömer att arbetstagarna är beredda att strejka också i samband med kollektivavtalsförhandlingarna, om det behövs.

– Det är många som har sagt att det är klart vi ställer upp.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Löntagarens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet om du vill vetra vad som händer i arbetslivet i Svenskfinland.