Turja Lehtonen

Turja Lehtonen: Perustehtävänä jäsenten puolustaminen

TEKSTI TURJA LEHTONEN

KUVA KITI HAILA

Todistamme tällä hetkellä ennennäkemätöntä hyökkäystä työntekijöitä ja ammattiliittoja vastaan. Hallitus suunnittelee ja toteuttanee vuosikymmeniin suurimpia heikennyksiä työntekijöiden toimeentuloon ja oikeuksiin. Heikennyksiä perustellaan pääasiassa taloudellisin syin. Heikennykset ovat ilman edes peittelyn yritystä suoraan ideologisia. Perusteena olleita työllisyysvaikutuksia ei esityksille ole juuri kyetty osoittamaan, koska niitä ei ole.

Ay-liike on joutunut julkisuudessa syytetyksi propagandan käyttämisestä ja valheiden levittämisestä. Tämä on täysin käsittämätön väite. Päinvastoin olemme asiapohjalta tuoneet esiin ja kumonneet jatkuvasti asiavirheitä, joita vyörytetään keskusteluun maan hallituksen ja sen uskollisten elinkeinoelämää edustavien tukijoiden toimesta.

Esimerkkinä on tiedot Ruotsin lakko-oikeudesta. Olemme saaneet kuukausitolkulla kuulla, että Ruotsissa poliittiset lakot on rajattu pariin tuntiin. Tämäkin väite osoittautui vääräksi tiedoksi, mutta sangen taitavasti sitäkin on levitetty julkisuuteen.

Hallituksen lainsäädäntö kuulemma perustuu ”tietoperustaiseen vaikutusarviointiin”. Tämä näyttää koskevan kaikkea muuta kuin työmarkkinaheikennyksiä. Niiden osalta tieto ja totuus heitetään syrjään ja lauletaan elinkeinoelämän tuttuja lauluja.

Vaikka asioista oltaisiin eri mieltä, repivä ja raastava keskustelu, toiminnasta puhumattakaan saa aikaan tuhoja, joiden tekeminen on helppoa, mutta korjaaminen vaikeaa.

Hallituksen ja elinkeinoelämän edustajat sekä erityisesti yksittäiset ministerit ovat törkeää ja loukkaavaa kieltä käyttäen pyrkineet muodostamaan kuvan ammattiyhdistysliikkeestä pelkästään ”Hakaniemen ay-mafiana”. Näin pyritään luomaa kuva, että ammattiyhdistysliike olisi vain SAK. Hallitusta vastaan esitettyyn kritiikkiin sekä työtaistelutoimenpiteisiin ovat osallistuneet myös ammattiliitot STTK:sta ja Akavasta. Eri liitoilla on luonnollisesti erilaiset huolet ja painopisteet toimissaan. Mutta rintama koko ammattiyhdistysliikkeellä on yhteinen.

Ay-liike on joutunut toteuttamaan työtaistelutoimenpiteitä poliittisten mielenilmausten muodossa. Ihmiset ovat todella pettyneitä ja suuttuneita maan hallituksen linjauksiin ja kokevat ”uudistukset” suorastaan hyökkäyksenä heitä kohtaan.

Olen seuraavan asian todennut monta kertaa: hallituskokoonpanosta riippumatta niin Teollisuusliitto kuin koko ammattiyhdistysliike puolustaa aina työntekijöitä. Se on ammattiliittojen ydintehtävä ja velvollisuus. Myös edellisen hallituksen aikana järjestettiin työtaisteluja muun muassa hoitoalan järjestöjen taholta. Tämäkin olisi syytä muistaa tämänhetkisessä todella rajuun vastakkainasetteluun perustuvassa keskustelussa. Vaikka asioista oltaisiin eri mieltä, repivä ja raastava keskustelu, toiminnasta puhumattakaan saa aikaan tuhoja, joiden tekeminen on helppoa, mutta korjaaminen vaikeaa. Lopuksi totean, että neuvotteluihin työmarkkinoiden kehittämisestä olemme aina valmiita, mutta yksipuoliseen saneluun emme edelleenkään suostu.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton varapuheenjohtaja.