Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamon työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso neuvoo uusia valtuutettuja olemaan kiinnostunut, oma-aloitteinen ja kouluttautumaan.

Työsuojeluvaltuutetulta vaaditaan tietoa, taitoa ja tahtoa

TEKSTI TIIA KYYNÄRÄINEN

KUVA ANNIKA RAUHALA

Teollisuuden työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras–joulukuussa. Nesteen työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso muistuttaa, että työsuojelu on ennen kaikkea yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Marras–joulukuun työsuojeluvaaleissa työpaikoille valitaan työsuojeluhenkilöt, joiden tehtävänä on edustaa työntekijöitä työnantajan kanssa tehtävässä työsuojelun yhteistoiminnassa.

Helposti ajatellaan, että työsuojeluvaltuutettu, -päällikkö tai muu vastaava työsuojeluhenkilö toimii työpaikalla vain valvojana, jotta työntekijöille ei sattuisi mitään tapaturmia. Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamon työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso tyrmää mielikuvan.

– Työsuojelu on ennen kaikkea yhteistyötä. Jo työsuojelua koskevan lain nimikin on laki työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Koko asian pihvi on lain nimen jälkimmäinen osa, Paaso huomauttaa.

Paaso on työsuojelussa todellinen konkari. Hän on toiminut kahdeksan vuotta Nesteen Porvoon jalostamon, sataman ja terminaalin päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Aiemmin hän ollut muun muassa työsuojeluvaravaltuutettu ja työsuojeluasiamies.

Perustehtäväni on toimia työntekijöiden edustajana kaikessa yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Nesteen kaltaisessa suuryrityksessä työsuojeluvaltuutetun tehtäväkenttä on Paason mukaan hyvin laaja. On hallittava muun muassa henkilö-, prosessi-, kemikaali- ja tuoteturvallisuuteen liittyviä asioita.

– Aihealueita on paljon ja kaikesta pitäisi tietää edes jotakin ja olla kaikessa myös vähän mukana. Mutta kiteyttäen perustehtäväni on toimia työntekijöiden edustajana kaikessa yhteistoiminnassa työnantajan kanssa, mikä liittyy turvallisuuteen ja terveellisyyteen, Paaso summaa.

Vaatimusten suuri kirjo ja niiden hallinta on Paason mielestä tehtävän iso haaste.

– Toki ainahan haasteena on myös raha. Mutta se on varmasti haasteena joka paikassa. Mitä tehdään ensin, voidaanko tehdä kaikki kerralla vai joudutaanko pilkkomaan ja missä järjestyksessä.

OLE KIINNOSTUNUT, OMA-ALOITTEINEN JA KOULUTTAUDU

Nesteen Porvoon jalostamo on luokiteltu suuronnettomuusvaaralliseksi laitokseksi. Siksi jalostamoon ja Nesteeseen kohdistuu paljon määräyksiä ja viranomaisvalvontaa. Paason mukaan se osittain tekee myös hänen työstään helpompaa: hänellä ja työnantajalla on yhteinen päämäärä ja tahtotila hoitaa ja kehittää työsuojelukulttuuria pitkälle.

Turvallisuuden eteen on Nesteellä tehty pitkäjänteistä työtä ja siksi Paaso sanoo, että hänen työssään valvonnan rooli jää vähemmälle. Sen sijaan kehitystyötä ja kouluttamista tehdään jatkuvasti.

Tässä työssä vaaditaan tietoa, taitoa ja tahtoa, mutta sitä vaaditaan sekä työntekijä- että työnantajaosapuolilta.

Työsuojeluhenkilöksi haluavalle Paasolla on muutama neuvo: ole kiinnostunut, ota selvää asioista, ole rohkea ja kouluttaudu.

– Suomessa on vielä paljon työpaikkoja, joissa ei ole edes valittuna työsuojeluhenkilöitä. Näille työpaikoille kannustaisin ehdottomasti valitsemaan edustajat. Tässä työssä vaaditaan tietoa, taitoa ja tahtoa, mutta sitä vaaditaan sekä työntekijä- että työnantajaosapuolilta.

Nesteen työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso kannustaa työpaikkoja valitsemaan työsuojeluedustajat.

TYÖSUOJELUVAALIT 1.11.–31.12.

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa aina kahden vuoden välein.

Lue lisää ja lataa vaalimateriaalia Teollisuusliiton verkkosivuilta.

[https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyoymparisto-ja-tyosuojelu/tyosuojelun-yhteistoiminta/tyosuojeluvaalit/ ]