työnsuunnittelu
Jokainen työtehtävä on tunnettava, jotta työprosessit voidaan suunnitella terveellisiksi ja tehokkaiksi.

Kuormitus kohdilleen tutkitulla tiedolla

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVA ISTOCK

Työnsuunnittelu perustuu tutkittuun tietoon ja osakokonaisuuksien jäsentämiseen. Työkalut ovat olemassa, mutta Suomessa on paljon varaa parantaa.

– Työ täytyy aina analysoida ja tutkia kokonaisuutena, prosessikonsultti Elina Parviainen sanoo.

Pitkän uran työntutkimuksen ja menetelmäkehityksen parissa tehnyt Parviainen kertoo, että tekijälle terveellistä ja yritykselle tuottavaa työtä voidaan suunnitella tutkitun tiedon perusteella.

– Meillä on olemassa ja käytettävissä systemaattinen tutkimusmetodi. Pystymme määrittelemään, minkälaista ja -tasoista kuormitusta yritysten työtehtävissä ja prosesseissa esiintyy.

Kuormituksen syiden vähentäminen ennakoivasti on järkevämpää kuin seurausten paikkaaminen jälkikäteen. Parviaisen arvio on, että nykyisin huomio on pääasiassa seurauksissa.

– Suomessa keskitytään pääasiassa yksilöön kohdistuviin toimenpiteisiin.

TAVOITTEET KOHDILLEEN

Yksilönkin tukeminen on tärkeää, mutta se ei vähennä kuormituksen juurisyitä. Yksilön omat keinot ovat vähissä, jos työprosessit ovat suunniteltu huonosti.

Kuormitus voi olla fyysistä, kognitiivista, työn organisointiin liittyvää tai psykososiaalista.

Hyvin suunniteltu työ huomioi niin ihmisen ominaisuudet kuin työn kuormitustekijät. Kun tavoitteet ja työhön varattu aika on suunniteltu hyvin, työsuoritus on mahdollista tehdä ilman ylikuormitusta.

– Jos ylikuormittavia tekijöitä ei voida poistaa, pitää lisätä esimerkiksi taukoja ja työn kiertoa, jotta kuormitus ei kohdistu koko työvuoron ajan samalla intensiteetillä eli voimakkuudella samoille osa-alueille.

Suomessa keskitytään pääasiassa yksilöön kohdistuviin toimenpiteisiin.

Työstä saatava palkka motivoi, mutta korkeakaan palkka ei poista kuormitusta.

– Fysiikkaa ja psyykettä ei lahjota rahalla. Ihminen reagoi ylikuormitukseen joka tapauksessa.

PANOSTUSTA ERGONOMIAAN

Työergonomian tutkimus on tieteenala, jonka tarkoitus on ymmärtää ihmisen ja järjestelmän muiden osien vuorovaikutusta sekä soveltaa teoriaa, periaatteita, tietoa ja menetelmiä. Tavoitteena on optimoida ihmisten hyvinvointi ja järjestelmän suorituskyky.

Oikea ergonomian ymmärrys on osa hyvää johtamista ja yhteinen asia työpaikalla. Työntutkimus on työkalu, jolla ergonomia saadaan yhdistettyä työpaikan päivittäisiin toimintoihin.

– Puolueeton ja ammattitaitoinen työntutkija luo näkyvyyden työhön johdon ja työntekijöiden välille.

Yhteiskunnan kannattaisi panostaa koulutukseen, joka huomioi ergonomian ja työturvallisuuden kehitystarpeet. Se tukisi sekä kansanterveyttä että kansantaloutta.

– Saatetaan koulutus sille tasolle, että voidaan puhua ammattitaitoisista työmenetelmien kehittäjistä. Siihen on matkaa, mutta se on mahdollista, Parviainen päättää.

 

Työnsuunnittelun kehittämisestä ja kuormituksen ennakoinnista on mahdollista oppia lisää työympäristöyksikön Turvallisuutta yhteistyöllä -tilaisuuksissa. Seuraavat tapahtumat ovat Kuopiossa 8.11.2023 ja Oulussa 22.11.2023 Lisätietoa liiton verkkosivulta ja sähköpostitse vesa.kotaviita@teollisuusliitto.fi