Tekijä-lehden päätoimittaja Petteri Raito.

Jäsenten tarpeet vaikuttamistyön perustana

TEKSTI PETTERI RAITO

Suuri osa Teollisuusliiton jäsenten etujen ajamiseksi tekemästä työstä ei näy ulospäin juuri millään tavalla. Se on työtä, joka tulee havaittavaksi vasta vaikutustensa kautta.

Tulosten havaitseminen puolestaan voi olla työelämän arjessa vaikeaa siksi, että vaikutukset toteutuvat ja ovat usein arvioitavissa vasta pidemmällä aikavälillä. Osa näkymättömyydestä on johtunut myös siitä, että liitto on toisinaan ollut vaatimaton raportoimaan saavutuksistaan.

Vaikuttamis- ja muu työ voi onnistua vain, kun liitossa tiedetään, mitkä sen jäsenten työelämään liittyvät tarpeet, toiveet ja odotukset ovat. Jäsentutkimukset ja muut kyselyt auttavat pitämään huolen siitä, että jäsenten mielipiteet ja arkiset kokemukset työpaikoilta ohjaavat liiton toimintaa. Toisaalta yrityksiä ja työmarkkinoita käsittelevät selvitykset ja tutkittu tieto tukevat työehtosopimusneuvotteluja ja poliittisiin päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamista.

Vaikuttamisen avainsanoja ovat ennakointi ja huolellinen valmistelu. Sen jälkeen kyse on tavoitteiden läpiviemisestä erilaisten lainsäädäntö-, neuvottelu-, kuulemis-, yhteistyö- ja sovittelumenettelyjen läpi. Niissä pärjääminen on oma osaamisalueensa, jossa tarvitaan rutiinien hallinnan lisäksi valppautta ja nopeaa toimintakykyä. Kun useiden tahojen keskenään erilaiset tavoitteet kohdistuvat esimerkiksi tiettyyn lainsäädännön muutokseen, ei prosessi välttämättä etene minkään osapuolen odotusten mukaisesti. Yllätykset ovat mahdollisia.

Jos Teollisuusliitto ei nostaisi jäsentensä tarpeita vaikuttamisen areenoilla esiin, ei sitä mikään muukaan taho tekisi.

Vaikuttamistyön laajuutta voi tarkastella myös jäsenten kotipaikasta liikkeelle lähtien. Kunnallisella tasolla esimerkiksi elinkeinopolitiikka ja lasten päivähoito ovat asioita, joihin liitto haluaa jäsentensä etujen ajajana vaikuttaa. Kansallisella tasolla työmarkkinoita ja työelämää ohjaava lainsäädäntö sekä maan hallitusten ohjelmat ja toiminta ovat olennaisia vaikuttamisen kohteita.

Euroopan unionissa vaikuttamisen kohteet voivat olla hyvin laajoja kuten ilmastopolitiikka, tai hyvin yksityiskohtaisia kuten työntekijöitä suojaavien raja-arvojen määritteleminen. Laajimmillaan vaikuttaminen käsittää koko maailman. Siinä Teollisuusliitto toimii osana työntekijöiden kansainvälisiä kattojärjestöjä, joissa sillä on tunnustettu asema.

Jos Teollisuusliitto ei nostaisi jäsentensä tarpeita vaikuttamisen areenoilla esiin, ei sitä mikään muukaan taho tekisi. Sama pätee jäsenten etujen ja oikeuksien edistämiseen ja puolustamiseen esimerkiksi mediassa asioihin kantaa ottamalla tai järjestöllisiä painostustoimenpiteitä toteutettaessa.

Tekijän numerossa 8/2023 tarkastellaan Teollisuusliiton vaikuttamistyön laajaa kokonaisuutta. Lukijalle toivottavasti avautuu se, mitä kaikkea liitossa tehdään sekä mihin kaikkeen ja millä tavalla se jäsentensä etujen ajajana haluaa vaikuttaa.