työpaikan lämpötila
Lähde: TTL

Varaudu kuumuuteen työpaikalla

TEKSTI JUHA SUTINEN
GRAFIIKKA EMILIE UGGLA

Kesällä työpaikan lämpötila voi nousta tuskallisen korkealle. Yhteistoiminnassa on keskusteltava etukäteen, miten helletauot ja nestetasapaino varmistetaan ja miten ensiapu annetaan, jos työkaveri saa lämpöhalvauksen.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työpaikan korkeaksi kohonnut lämpö voi aiheuttaa vakaviakin tapaturmia tai sairauskohtauksia. Yksittäisen työntekijän vastuulla on puolestaan käydä hyvissä ajoin keskustelu työterveyshuollon ja työnantajan kanssa, mikäli työntekijä ei jonkin sairauden takia siedä korkeita lämpötiloja.

MITÄ KUUMUUS AIHEUTTAA?

Työtiloissa kohonnut lämpö vaikuttaa ihmiseen monin eri tavoin. Kehon lämpö nousee ja aineenvaihdunta vilkastuu. Sydän rasittuu siksi, että keho pyrkii automaattisesti viilentämään itseään vilkastamalla ihon verenkiertoa. Samasta syystä lihaksissa veren kierto heikkenee, ja ihmisen toimintakyky laskee.

Aineenvaihdunnan kiihtyminen aiheuttaa kehossa nestehukkaa. Ihminen voi hikoilla jopa litran tunnissa.

Ihminen voi hikoilla jopa litran tunnissa.

Runsas hikoilu ärsyttää ihoa ja voi altistaa ihosairauksille. Hormonitoiminta muuttuu kuumassa aiheuttaen joissain tapauksissa turvotusta alaraajoissa. Kehon suolatasapainon muuttuminen aiheuttaa kramppeja ja kouristuksia. Ulkona työskennellessä iho altistuu uv-säteilylle ja palovammoille.

RISKEJÄ RAJATTAVA, JUOMIA JUOTAVA

Nestehukka aiheuttaa suolatasapainon ja nestetasapainon järkkymisen, jos emme muista juoda riittävästi hikoilussa menetetyn nesteen korvaamiseksi. Juoman on hyvä sisältää suoloja ja energiaa. Lyhytaikaisissa altistuksissa riittää vesi.

Lainsäädännössä ei ole suoraan raja-arvoja työskentelylämpötiloille, mutta jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimista huolimatta ylittää 28 °C, työnantajan on rajoitettava työntekojaksoja. Yhtäjaksoisesti työtä saa tehdä enintään 50 minuuttia tunnissa, jos työntekijä tekee pakkotahtista kevyttä tai keskiraskasta työtä ja lämpötila on 29–33 °C.

Jos lämpötila on tällaisessa työssä yli 33 °C, pisin työskentelyjakso on enintään 45 minuuttia. Työntekijän olisi siis voitava tehdä työtä viileämmissä oloissa 10–15 minuuttia tuntia kohden, tai vaihtoehtoisesti tauottaa työtään viileässä.

 

Lue lisää: Lämpöolosuhteet työpaikalla (TTL)