Teollisuusliiton valtuusto
Teollisuusliiton valtuusto kokoontui Helsingissä Paasitornissa 26.4.2023.

Valtuuston yleiskeskustelu: Poliittisen asetelman kääntyminen haastaa edunvalvontaa

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVAT TUUKKA RANTALA

Teollisuusliiton valtuusto keskusteli kevään vaalitulosten vaikutuksista työmarkkinoihin ja liiton toimintaan.

Teollisuusliiton valtuuston kevätkokouksessa 26.4.2023 keskusteltiin kevään eduskuntavaaleista ja liittokokousvaaleista ja pohdittiin vaalitulosten vaikutuksia.

Kokoomus voitti eduskuntavaalit ja näillä näkymin Suomeen muodostetaan oikeistohallitus. Kokoomus kertoi vaalien alla tavoittelevansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolitusta 400 päivästä 200 päivään. Valtuuston yleiskeskustelussa tämä nähtiin isona uhkakuvana.

Satu Heijari

– En usko, että yhtään työpaikkaa jää täyttämättä ansiosidonnaisen työttömyysturvan takia, sanoi hallituksen jäsen Satu Heijari.

– Ansiosidonnaisen leikkaus veisi pohjaa pois liittotoiminnalta, sanoi valtuuston jäsen Sami Tuominen.

YHTEISTYÖTÄ, TARVITTAESSA TAISTELUA

Valtuustossa todettiin, että yhteistyöhön pyritään kaikkien puolueiden ja hallituskokoonpanojen kanssa, mutta edelliseen hallituskauteen verrattuna tilanne näyttää muuttuvan melkoisesti.

– Edunvalvonnassa on täysi työ, kun poliittinen asetelma kääntyy, sanoi hallituksen jäsen Arto Liikanen.

– Edunvalvonnassa tarvitaan tilannetajua, nopeutta ja ennen kaikkea sinnikkyyttä, sanoi valtuuston jäsen Jouni Lämpsä.

Sami Tuominen

Neuvottelu ja sopiminen ovat lähtökohta, mutta tarvittaessa kovemmatkin keinot on otettava käyttöön. Työmarkkinoiden perusasioista, kuten lakko-oikeudesta ja työehtosopimusten asemasta ei oteta taka-askelia.

– Voi olla, että turuilla ja toreilla tavataan, Liikanen sanoi.

– Tiedän, että taistelemme kaikin keinoin oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta, sanoi hallituksen jäsen Peter Sjökvist.

Peter Sjökvist

Myös omat avaukset ovat tärkeitä, vaikka puolustuskannalle jouduttaisiin.

– Ei pidä ainoastaan torjua työnantajan ehdotuksia, vaan meidän on keksittävä jotain uutta, sanoi valtuuston jäsen Ilpo Haaja.

PERIKSI EI ANNETA

Teollisuusliiton liittokokousvaalien äänestysprosentti oli 43,2. Äänioikeutetuista noin 123 000 jäsenestä noin 53 000 käytti äänioikeuttaan.

Liittokokousvaalin äänestysaktiivisuus on hyvä verrattuna monien muiden liittojen vastaaviin vaaleihin, mutta parantamisenkin varaa on.

– Vaikka prosentti oli korkea, 70 000 duunaria jätti äänestämättä, muistutti valtuuston jäsen Ari Rintala.

Jouni Jussinniemi

Valtuustokauden viimeisessä kokouksessa todettiin, että matkan varrella on ollut haasteita ja seuraavat haasteet ovat jo näköpiirissä. Lannistua ei kuitenkaan kannata.

– Usko omaan tekemiseen ja omiin arvoihin on tärkeää. Meidän ei ikinä pidä antaa periksi sellaisille voimille, jotka heikentävät työntekijän oikeuksia, sanoi valtuuston jäsen Jouni Jussinniemi.