Veli-Matti Kauppinen: Palkansaajan ääntä hallitusohjelmaan

TEKSTI VELI-MATTI KAUPPINEN
KUVA KITI HAILA

Kansa on äänensä antanut, ja vastavalitut kansanedustajat aloittelevat työskentelynsä Arkadianmäellä. Vaalit olivat juuri niin jännittävät kuin odottaa saattoikin. Eduskunnan suurimmaksi puolueeksi noussut kokoomus aloittaa Petteri Orpon johdolla hallitustunnustelut ja todennäköisesti ne johtavat hallitusneuvotteluihin. On ennakoitu, että hallitusneuvotteluista tulee vaikeat ja ne saattavat kestää vähintään kesän alkuun.

Ovat hallitusneuvotteluissa mitkä tahansa puolueet, palkansaajan äänen on kuuluttava Säätytalolla. Työelämää ja sopimusyhteiskuntaa on kehitettävä aidosti sopien jatkossakin. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tehneet esityksiä seuraavan hallituksen ohjelmaan, samoin useat ammattiliitot. Teollisuusliitto Suomen suurimpana ammattiliittona panostaa vahvasti siihen, että sen jäsenille tärkeät asiat huomioidaan mahdollisimman hyvin tulevan hallituksen ohjelmassa ja käytännön toimissa.

Liiton kärkitavoitteita on muun muassa, että kiky:ssä sovittu työnantajien sivukulujen 2,05 prosentin siirto työntekijöille perutaan. Samoin tavoitteena on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistella malli yleissitovien vähimmäisehtojen vahvistamisesta niille aloille, joilla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta. Ajamme myös luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännössä.

Työntekijäpuolella on antaa eväitä hallitusohjelmaan, mikäli ne halutaan aidosti ottaa mukaan.

Luonnollisesti haluamme myös elinkeinopoliittisia tavoitteitamme kirjattavaksi hallitusohjelmaan. Tulevan hallituksen on sitouduttava siihen, että se turvaa suomalaisen teollisuuden toimintaedellytykset. Teollisten hankkeiden lupamenettely on saatava joustavammaksi ja sen on mentävä kohti yhden luukun periaatetta ja parempaa viranomaisten yhteistyötä.

Eduskuntavaalikeskusteluissa metsäpolitiikka oli paljon esillä. Teollisuusliiton mielestä Suomen pitää EU-edunvalvonnassaan huolehtia suomalaisen kestävän metsätalouden ja biotaloussektorin kehittämisen edellytyksistä. Pitää myös estää se, että muiden maiden päästöjä tai luontokatoa siirretään Suomen vastattavaksi. Tässä Suomella on paljon menetettävää, jos pahimmat uhkakuvat toteutuvat.

Teollisuusliitto ajaa tulevaan hallitusohjelmaan lisäksi voimakkaampaa harmaan talouden ehkäisemistä ja kanneoikeutta ammattiliitoille. Veronumeron käyttöä on laajennettava rakennusalalta ja telakoilta laajemmin teollisuuteen, alkutuotantoon ja palveluihin.

Tuleva hallitus on paljon vartijana. Työntekijäpuolella on antaa eväitä hallitusohjelmaan, mikäli ne halutaan aidosti ottaa mukaan.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton yhteiskuntasuhteiden asiantuntija.