Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023
Heinolassa ammattiosaston järjestämässä tilaisuudessa pystyi jättämään postiäänensä eteenpäin kuljetettavaksi. Liittokokousvaalissa ei ollut varsinaista uurnavaalia. Anna-Liisa Parikka jättää äänensä laatikkoon. Vastaanottamassa vaalitoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Huvinen. KUVA LAURI ROTKO

Jäsenten ääni kuului Teollisuusliiton ensimmäisissä liittokokousvaaleissa

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVAT
LAURI ROTKO JA EEMELI KIUKKONEN 

Liittokokousvaalit antoivat Teollisuusliitolle vahvan valtuutuksen jäsenten asioiden ajamiseen. Valitut 442 liittokokousedustajaa päättävät toukokuun liittokokouksessa liiton suunnan seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Teollisuusliiton historian ensimmäiset liittokokousvaalit on nyt käyty.

Maaliskuussa 10.–31.3.2023 järjestetyssä liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja olivat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, joita on noin 123 000. Äänestää saattoi joko sähköisesti tai postitse.

Äänestysprosentti liittokokousvaaleissa oli 43,2. Äänioikeutetuista äänesti sähköisesti 33,8 prosenttia ja postitse 9,4 prosenttia. Vaaleissa hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 53 079. Liittokokousvaaleissa noudatettiin suhteellista vaalitapaa, joka on vastaava kuin Suomen eduskunta- ja kuntavaaleissa.

LIITTOKOKOUSVAALIEN ÄÄNESTYSPROSENTTI 43,2

Sähköisesti annetut äänet 33,8 %
Postiäänet 9,4 %

Heinolassa 18-vuotias Iivo Rantalainen äänesti liittokokousvaaleissa sähköisesti. Takana ovat Harri Taari ja Kimmo Huvinen. KUVA LAURI ROTKO

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien Yhteistyön Tekijät -vaaliliiton ehdokkaat saivat 64,2 prosenttia annetuista äänistä. Liittokokouspaikkoja äänimäärä tuo yhteensä 289.

Vasemmiston ja sitoutumattomien Teollisuuden Vaikuttajat -vaaliliiton ehdokkaat saivat 35,7 prosenttia annetuista äänistä. Liittokokouspaikkoja äänimäärä tuo yhteensä 153.

Keskustan ja sitoutumattomien vaaliliiton ehdokkaat saivat 0,1 prosenttia annetuista äänistä.

Liittokokousvaaleissa oli yhteensä 1 517 ehdokasta, joista liittokokoukseen valittiin 442 edustajaa. Yhteistyön Tekijöillä oli 897 ehdokasta, Teollisuuden Vaikuttajilla 617 ehdokasta ja keskustan ja sitoutumattomien vaaliliitolla 3 ehdokasta.

VAALILIITTOJEN KANNATUSPROSENTIT 

64,2 Yhteistyön Tekijät
35,7 Teollisuuden Vaikuttajat
0,1 Keskusta ja sitoutumattomat 

Mika Nousiainen sähköisellä äänestyspisteellä Iisalmessa Normetilla järjestetyssä äänestystilaisuudessa. KUVA EEMELI KIUKKONEN

Liittokokousvaalit käytiin 34:ssä eri vaalipiirissä. Näistä 13 oli alueellisia teknologiateollisuuden ja teknisen huollon ja kunnossapidon vaalipiirejä. Valtakunnallisia eri sopimusalojen vaalipiirejä oli 21.

Äänestäjät olivat aktiivisimpia kaivosalan sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden vaalipiireissä, joissa molemmissa äänestysprosentti oli 55,9. Yli puolet äänioikeutetuista äänesti myös kemian perusteollisuuden vaalipiirissä, 50,7 prosenttia.

Yhteistyön Tekijöiden vaaliliitto voitti enemmistön 27 vaalipiirissä. Teollisuuden Vaikuttajat saavutti enemmistön 7 vaalipiirissä.

Viestintäalan toimihenkilöiden (Grafinet) sekä maaseutuelinkeinojen ja turkisalan vaalipiireissä oli vain Yhteistyön Tekijöiden ehdokkaita, joten niissä vaaliliiton kannatus oli täydet 100 prosenttia.

AKTIIVISIMMIN ÄÄNESTÄNEET VAALIPIIRIT

Kaivosala 55,9 %
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus 55,9 %

Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023
Lassi Roivainen äänesti liittokokousvaalissa mobiililaitteella. KUVA EEMELI KIUKKONEN

Muuten Yhteistyön Tekijät olivat vahvimpia tekstiili- ja muotialan vaalipiirissä (87,7 %), pelti- ja teollisuuseristysalan vaalipiirissä (86,2 %) sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden vaalipiirissä (85,3 %).

Teollisuuden Vaikuttajat saivat suurimman kannatuksen kaivosalan vaalipiirissä (77,6 %), kumiteollisuuden vaalipiirissä (70,1 %) sekä puutarha-alan ja viher- ja ympäristörakentamisalan vaalipiirissä (61,7 %).

Valituksi tulleista liittokokousedustajista miehiä on 334 (75,6 %) ja naisia 108 (24,4 %). Nuoria eli alle 36-vuotiaita on 43 (9,7 %).

SUURIN HENKILÖKOHTAINEN ÄÄNIMÄÄRÄ 327 

Satu Heijari
Varsinais-Suomi, Yhteistyön Tekijät 

Vaalien suurin ääniharava oli Varsinais-Suomen vaalipiirin Yhteistyön Tekijöiden Satu Heijari, jonka henkilökohtainen äänimäärä oli 327. Seuraavaksi eniten henkilökohtaisia ääniä saivat Vaasan vaalipiirin Yhteistyön Tekijöiden Mathias Pukkila (288 ääntä) sekä kaivosalan vaalipiirin Teollisuuden Vaikuttajien Jari Leskisenoja (267 ääntä).

Teollisuusliiton ensimmäinen varsinainen liittokokous järjestetään Tampereella 22.–24.5.2023 Tampere-talossa. Liittokokous valitsee Teollisuusliitolle johdon, hyväksyy liiton uudet säännöt, käsittelee ammattiosastojen tekemät esitykset sekä päättää liiton strategiasta seuraavalle liittokokouskaudelle.