Sähkökatkon turvariskeihin pitää varautua

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on arvioitava sähkökatkon työturvallisuusriskit etukäteen.

Erityisen tärkeätä on arvioida poikkeustilanteen aikana mahdollisesti sattuvat hätätilanteet, myös yhteisellä työpaikalla.

Ensiapu- ja pelastushenkilöt on nimettävä, välineiden riittävyys ja kunto on varmistettava ja henkilöstölle on annettava riittävät ohjeet. On arvioitava valaistus ja sen riittävyys samoin kuin ilmanvaihdon toiminta ja muut rakennuksiin liittyvät asiat. Oleellinen asia on myös ovien, porttien ja hissien toiminta.

Lue lisää Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.