Tekijä-lehden päätoimittaja Petteri Raito.

Tärkeiden vaalien kevät

TEKSTI PETTERI RAITO

Ensi kevät on Teollisuusliiton jäsenille tärkeiden vaalien aikaa. Teollisuusliiton ensimmäiset liittokokousvaalit osuvat samaan ajankohtaan eduskuntavaalien kanssa. Eduskuntavaaleissa päätetään minkälainen hallitus maata johtaa ja eduskunta lakeja säätää. Liittokokousvaaleissa määritellään Teollisuusliiton painoarvo jäsentensä etujen valvojana suhteessa työnantajiin ja poliittisiin päättäjiin.

Liittokokousvaalien äänestysaika on 10.–31. maaliskuuta. Vaalit toteutetaan sähköisenä äänestyksenä, mutta myös postitse äänestäminen on mahdollista. Työpaikkojen uurnavaaleista on luovuttu, mutta ammattiosastot voivat järjestää jäsenilleen tilaisuuksia, joissa sähköinen äänestäminen on mahdollista.

Liittokokousvaalien ja 22.–24. toukokuuta pidettävän liittokokouksen järjestäminen on Teollisuusliitolle iso ja tärkeä tehtävä. Vaalit ja kokous tarjoavat ammattiosastoille jäsentensä kanssa mahdollisuuden vaikuttaa Teollisuusliiton toimintaan. Vaaleilla valitut 442 liittokokousedustajaa päättävät liiton toiminnan linjan, strategian ja tavoitteet, minkä toteuttamista valtuusto ohjaa seuraavan liittokokouskauden aikana.

Mitä korkeampi äänestysaktiivisuus on, sitä vahvempi oikeutus Teollisuusliitolla on toimia jäsentensä etujen ajajana ja puolustajana.

Liittokokousvaalien onnistuminen tiivistyy äänestysvilkkauteen. Mitä korkeampi äänestysaktiivisuus on, sitä vahvempi oikeutus Teollisuusliitolla on toimia jäsentensä etujen ajajana ja puolustajana. Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, työnantajat ja muut työmarkkinoilla toimivat osapuolet saattavat äityä kyselemään, keitä Teollisuusliitto edustaa, jos sen jäsenet eivät äänestä liittonsa vaaleissa. Korkean äänestysprosentin kanssa näitä ongelmia ei ole. Se on tavoitteena.

Eduskuntavaaleissa päätetään, minkälainen hallitus Suomea luotsaa tulevina vuosina, ja minkälaisten poliittisten linjausten pohjalta eduskunta säätää lakeja. Merkit viittaavat siihen, että vaalien keskeiseksi teemaksi nousee kansantalous ja sen ohjaamisessa käytettävät poliittiset toimenpiteet. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kansalaisten kukkaroille on tarjolla monenmoista käyttöä. Poliittisten puolueiden linjauksia ja vaalikeskusteluja kannattaakin seurata tarkasti. Jo nyt näyttää siltä, että puolueiden välille syntyy selvät erot kansantalouden ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Eduskuntavaalien äänestyspäivä on 2. huhtikuuta, ennakkoäänestys järjestetään 22.–28. maaliskuuta.