Työtapaturman jälkeen heti lääkäriin, kuulolla kuntouttajille

TEKSTI SUVI SAJANIEMI

Työtapaturman jälkeinen Käypä hoito -suositus olisi tämä: lääkäriin heti eikä vasta sitten, vakuutusyhtiön kuntoutusehdotuksien kuunteleminen ja hereillä oleminen vuosityönansion määrittämisessä.

– Jos töissä kolahtaa, on aina lähdettävä lääkäriin!

Tätä Teollisuusliiton pitkään julistamaa, mutta aina yhtä ehdottoman tärkeää ohjetta alleviivaa sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi. On myös kerrottava lääkäriin lähdöstä välittömästi esimiehelle, tai jos tämä ei ole paikalla, työkaverille.

Asiantuntija muistuttaa vielä, että ensimmäinen lääkärikäynti korvataan aina, myös silloin kun sattunutta tapausta ei jälkikäteen arvioitaisikaan työtapaturmaksi. Eikä ”menneen maailman” vaatimuksesta kirjallisesta vakuutustodistuksesta kannata olla huolissaan, sillä työnantajan käyttämä vakuutusyhtiö saadaan kyllä selville.

Työnantajan on huolehdittava tapaturmailmoituksen tekemisestä vakuutusyhtiöön 10 päivän sisällä tapahtumasta. Ja lääkärin velvollisuus, ei vahingoittuneen, on huolehtia siitä, että E-lausunto kirjoitetaan työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiötä varten.

ITSEKIN OLTAVA HEREILLÄ

Palkanmaksuvelvollisuuden ajan korvaus eli tapaturmapäiväraha on sairausajan palkan suuruinen ja maksetaan työnantajalle. Neljän työkyvyttömyysviikon jälkeen ansionmenetyskorvaus lasketaan vakiintuneen ansiotason mukaan.

– Tämä on kohta, jossa pitää olla hereillä! Yleensä korvauksen taso pysyy samana, mutta se voi myös nousta tai laskea. Vuosityöansiossa on mukana kaikki työansio, eikä se ole sama kuin verotettu tulo. Esimerkiksi kausityöttömyys otetaan huomioon, eli ansiot jaetaan vuoden 12 kuukaudelle.

Kuntouttamisen toimet ovat toinen virkkuna olon paikka.

– Pitää suhtautua vakavasti siihen, mitä vakuutusyhtiö ehdottaa. Lain mukaan vahingoittuneen on itse edesautettava kuntoutustaan.

– Tapaturmavakuutuksesta maksetaan tapaturmavamman vuoksi tarpeelliset lääkärikäynnit, fysioterapia, myös ansionmenetys työssä olevalle, ammatillinen kuntoutus, laitoskuntoutus ja lääkkeet.

Asiantuntija kertoo, että vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen matkat hoitoon, lääkkeet ja sellaiset lääkärinlausunnot, joihin ei ole saanut etukäteen maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä, on maksettava ensin itse ja korvaus haettava jälkikäteen vakuutusyhtiöltä. Lumijärvi neuvookin, että toimenpiteisiin kannattaa aina hankkia E-lääkärinlausunto, mikä toimii maksusitoumuspyyntönä.

Lumijärveä harmittaa se yleinen kuvitelma, että pitää vaatia pääsyä magneettikuvaukseen ainoana ”kunnon tutkimuksena”. Yksityiset lääkäriasemat suosittelevat mielellään magneettikuvauksia niiden kalliin hinnan takia.

– Jätettäköön tutkimukset lääkärin päätettäviksi. Ei kaikissa tapauksissa edes röntgenkuvausta tarvita. Mutta jos tarvitaan, se riittää ja ultra näyttää loput, Lumijärvi sanoo.

Tapaturmavakuutus maksaa tapaturmapäivärahaa eli ansionmenetyskorvausta työkyvyttömyydestä vuoden ajan. Jos työkyvyttömyys jatkuu sen jälkeenkin, korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi ja laskee 85 prosenttiin vuosityöansiosta.