Suomessa kannattaa valmistaa, kirjoittaa erikoistutkija Timo Eklund.

Timo Eklund: Luonnonvaroja kannattaa hyödyntää

TEKSTI TIMO EKLUND
KUVA KITI HAILA

Taloudessa on nähty monenlaisia myrskyjä viime vuosina. Niiden seurauksena talouskasvu on jäänyt monena vuotena vaatimattomaksi ja valtiot ovat velkaantuneet elvyttäessään taloutta. Velanotolla on pyritty myös vahvan hyvinvointivaltion säilyttämiseen.

Nykyisenkaltaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen on kallista. On laajasti tunnustettu käsitys, että jos talouskasvu loppuu, valtiolla ei ole varaa tarvittaviin hyvinvointipanostuksiin. Tänäkin syksynä on seurattu kauhunsekaisin tuntein talousennusteiden synkkenemistä. Aika harva tuntuu olevan sitä mieltä, että hyvinvointivaltio voi jatkaa entisellään, vaikka talouden kokonaistuotanto lähtisi supistumaan pidemmäksi aikaa.

Talouskasvu perustuu suurelta osin työn tuottavuuden kasvuun. Siis siihen, että vuosi vuodelta saadaan enemmän aikaiseksi yhden työtunnin aikana. Tuottavuus riippuu monesta tekijästä, joista osaamiseen liittyvät tekijät ovat tärkeimpiä.

Yksi tuottavuuden kasvun lähteistä on raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö. Maailmanlaajuisesti käydään vilkasta keskustelua siitä, onko niin sanottu irtikytkentä mahdollista. Tällä tarkoitetaan, voidaanko raaka-aineiden käytön lisääntyminen ja talouskasvun jatkuminen erottaa toisistaan. Ekonomistien keskuudessa yleinen näkemys on, että tämänkaltainen irtikytkentä on toistaiseksi erittäin vaikea toteuttaa. Talouskasvun jatkuminen vaatii siis laajamittaista luonnonvarojen hyödyntämistä.

Hyvinvointivaltion säilyminen vaatii talouskasvua, ja talouskasvun jatkuminen vaatii luonnonvarojen hyödyntämistä.

Vaikuttaa siltä, että hyvinvointivaltion säilyminen vaatii talouskasvua, ja talouskasvun jatkuminen vaatii luonnonvarojen hyödyntämistä. Toisin sanoen, jos haluamme hyvinvointivaltion säilyvän, meidän on suhtauduttava myönteisesti luonnonvarojen hyödyntämiseen.

On toki selvää, että luonnonvaroja voi hyödyntää fiksusti tai vähemmän fiksusti. Olen täysin vakuuttunut, että luonnonvaroja, esimerkiksi metsää ja metallimalmeja, hyödynnetään Suomessa maailmanmittakaavassa erittäin vastuullisella tavalla. Siksipä voikin sanoa, että jos luonnonvarojen hyödyntämistä aletaan maailmanlaajuisesti suitsia, se kannattaa aloittaa muualta kuin Suomesta.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton erikoistutkija ja liiton biotaloustyöryhmän jäsen.