Veli-Matti Kauppinen: Hallitukselle toiveita selvitettävistä asioista

TEKSTI VELI-MATTI KAUPPINEN
KUVA KITI HAILA

Sanna Marinin hallituksen kausi on kääntynyt loppusuoralle. Teollisuusliitto on listannut lukuisia asioita, joita maan hallitus voisi vielä loppukaudellaan selvittää. Listan tarkoituksena on rohkaista hallitusta hyödyntämään sen loppukausi tehokkaasti myös mahdollisten tulevien lainsäädäntömuutosten suhteen. Osa esityksistä voidaan toteuttaa ministeriöiden virkamiesvoimin, osa taas edellyttää ulkopuolisia selvityshenkilöitä.

Kun eri vaihtoehdot ja vaikutukset tunnetaan, tiedetään mitä kannattaisi tehdä – tai mitä ainakaan ei voi tai pidä tehdä. Kun uutta hallitusta muodostetaan, hallitusohjelma määrittää pitkälti myös sen, millaiseen suuntaan lainsäädäntötyö lähtee etenemään. Selvitystyö auttaa myös hallitusohjelman laatimisessa. Teollisuusliitto esittää hallitukselle tarkasteltaviksi lukuisia teemoja, joilla on vaikutusta liiton jäsenten elämään ja arkeen.

Muuttunut tilanne työmarkkinoilla edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi yleissitovuuden toteuttaminen yrityskohtaisten työehtosopimusten maailmassa on selvitettävä pikaisesti. Taustana on työnantajien irtisanoutuminen valtakunnallisesta sopimustoiminnasta metsäteollisuudessa. Selvityksessä pohdittaisiin, miten alakohtaiset vähimmäistyöehdot turvataan jatkossa.

Luottamusmiehen aseman juridisen selkeyttämisen edellyttämät toimet ja luottamusmiehen aseman kirjaaminen selkeämmin lakiin pitää myös selvittää. Riittävän yksityiskohtaisen lainsäädännön puute on johtanut riitoihin luottamusmiehen aseman tunnustamisesta. Luottamusmiesmääräysten vahvempi kirjaaminen lainsäädäntöön vahvistaisi ja selkeyttäisi työntekijöiden edustusta työpaikalla.

Yleissitovuuden toteuttaminen yrityskohtaisten työehtosopimusten maailmassa on selvitettävä pikaisesti.

Myös sosiaalivakuutusmaksujen määräytyminen ja jakautuminen työntekijöiden ja työnantajien välillä Suomessa suhteessa muihin Pohjoismaihin on syytä selvittää. Tämä kokonaisuus on ollut keskustelussa Suomessa erityisesti taannoisessa kiky-sopimuksessa sovittujen maksujen jakaantumisessa.

Teollisuusliitto toivoo selvitystä myös sopimuksen jälkivaikutuksen kirjaamisesta lainsäädäntöön.  Tarkasteltava on, mitä tapahtuu, kun valtakunnallisesta työehtosopimuksesta siirrytään pitkittyvään sopimuksettomaan tilaan? Tilanne on tällainen useilla pienillä puutuotesektorin työpaikoilla.

Lisäksi Teollisuusliiton listalla on lukuisia liikennehankkeita selvitettäväksi. Mukana on niin rata- kuin muitakin infrahankkeita.

Mitä hyötyä tästä kaikesta on? Tekstin alussa kuvattujen asioiden lisäksi selvitykset ja niiden julkistaminen haastaa poliitikkoja ottamaan kantaa ja käymään keskustelua.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton viestintäasiantuntija.