Mikko Hakkarainen: Viitteellisiä kuulumisia

10.6.2022

TEKSTI MIKKO HAKKARAINEN
KUVA KITI HAILA

”Huomenta Günther, Hjördis, Ahmed ja Esmeralda, hauska nähdä pitkästä aikaa ihan nokakkain!

– Onpa tosiaan, joskus ennen koronaa viimeksi. Mites teillä agenttihommissa nykyään?
– Viittaatko FBI[1]-asioihin vaiko ”chemical agentseihin[2]”?
– Metsäpohjalla mennään, eikös siellä ole komission Expert Groupissa EFBWW:n[3] lisäksi myös iAE:n[4] edustus sellun ja paperin takia?
– Onpa hyvinkin. Mitäs siitä sanoisi, kasvaa ja uusiutuu, if you get my point[5]. Seuraavassa komiteamiitingissä olisi epäilemättä syytä pureksia syvällisemminkin EGD:tä[6] teollisuuspolitiikan näkökulmasta. Puupuolen sektorisosiaalidialogissa[7] sinänsä todettiin, että yhteistyö CEI-Boisin[8] kanssa toimii periaatteessa hyvin.
– Varovasti, syntyy vielä megatrendimäinen keskinäisriippuvuussuhde[9]!

– Upskilling & reskilling[10] is my business, kunhan ei vahingossa viestitetä, että vanhoilla taidoilla ei enää tehdä yhtään mitään. Ketterästi, sitkeästi, fleksiibelisti, peräti resilientisti[11] tautologian uhallakin.
– Jos on riittävä huolellisuus[12], antaa mennä.
– Tässä jos jossain tapaamme kyseisen ilmiön herkkänä ja paljaana, institutionalisoituneimmillaan.

Jaa että presentaatiota toisen perään ja kun loppuvat, niin representaatio?

– Voi olla, mutta joko on ilman lunttilappua hallussa, mikä on Eurooppa-neuvoston[13], Euroopan neuvoston[14] ja Euroopan unionin neuvoston[15] ero?
– Ihan yhtä hyvin kuin arvon kollegalla ILO:n ydinkonventioiden[16] järjestysnumerot.
– Kaikilla meillä on hupimme. Itse iltaisin palautan lampaidenlaskennan sijaan mieleeni työterveys- ja turvallisuusstrategista viitekehystä[17] ensisijaisine ennakointi-, ennaltaehkäisy-, hallinta- ja valmiustavoitteineen. Jollei auta, vaihdan sosiaalisten oikeuksien pilarin kahteenkymmeneen periaatteeseen[18].
– Minä olen syventymäisilläni sosiaalipartnerien edustavuuden[19] tsekkaukseen. Ehei koiranleuat, tässä ei ole kyse kosmetiikasta.

– Jaa että presentaatiota toisen perään ja kun loppuvat, niin representaatio?
– Miten vaan, mutta anteeksi, joudun käymään nurkan takana pikaisessa yritysneuvoston palaverissa. Eurooppalaisen[20], jos niin haluatte ajatella.
– Hyvä toveri, haluaisin huomauttaa, että von der Leyenin lempilapsi New European Bauhaus[21] ei suoranaisesti viittaa puurakenteisiin ulkohuoneisiin termin raadollisimmassa mielessä.
– Tämä alkaa olla jo euroviisastelun ulkorajoilla.

– Viesti vastaanotettu ja ymmärretty, ymmärtäisin. Jahas, on muuten alettava jo hipsiä kohti Zaventemia[22], liikennelakko[23] nähkääs. Suoritettava oikeudenmukainen siirtymä[24] kohti kenttää, mukaellen siis just transport!
– Hakaniementorilla tavataan! Tai sitten Grand Placella, Sergelillä, Maidanilla ­– miksei jopa tornilla, jos Pariisissa ollaan.
– Kunhan ei Punaisella.

Kirjoitus perustuu verrattain vapaasti soveltaen sekä johdonmukaisuutta voittopuolisesti vältellen eräiden viimeaikaisten kansainvälisten etä-, läsnä- ja hybridikokousten agendoihin, puheenvuoroihin ja käytäväkeskusteluihin sekä Brysselin julkisen sektorin lakkoon 31.5.2022.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton kansainvälinen asiantuntija.

 

VIITTEET

[1] FBI = forest-based industries = metsäpohjaiset alat. Kts. esim. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/related-industries/forest-based-industries/strategy-forest-based-industries_en
[2] kemialliset tekijät, kts. esim. https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat
[3] Euroopan rakennus- ja puualojen federaatio, https://www.efbww.eu/
[4] Euroopan teollisuustyöntekijöiden federaatio, https://news.industriall-europe.eu/
[5] https://www.mtk.fi/-/metsaenergia
[6] European Green Deal = Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
[7] Työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&intPageId=1859&langId=en
[8] Euroopan puuteollisuusalojen työnantajafederaatio, https://www.cei-bois.org/
[9] https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-trendit-keskinaisriippuvuus-lisaantyy/
[10] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-pact-skills-upskilling-and-reskilling-initiative-those-training-and-working-microelectronics
[11] https://www.kielikello.fi/-/resilienssi-eli-kriisinkest%C3%A4vyys
[12] https://news.industriall-europe.eu/Article/718
[13] The European Council, https://www.consilium.europa.eu/fi/european-council/
[14] Council of Europe, https://www.coe.int/fi/web/about-us
[15] The Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/
[16] https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO
[17] https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
[18] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fi
[19] https://www.eurofound.europa.eu/topic/representativeness
[20] https://ewcdb.eu/
[21] https://wood4bauhaus.eu/, https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
[22] IATA: BRU, https://fi.wikipedia.org/wiki/Brysselin_lentoasema
[23] https://www.brusselstimes.com/belgium/230409/national-strike-severe-disruption-expected-across-all-public-transport-on-tuesday
[24] https://www.efbww.eu/policies/just-transition