Terrafamen kaivos Sotkamossa oli toinen niistä kahdesta yrityksestä, joissa tutkittiin 12 tunnin työvuorojen vaikutusta turvallisuuteen.

Tutkimus: Pitkistä työvuoroista ei vaaraa turvallisuudelle

TEKSTI SUVI SAJANIEMI
KUVA STR / LEHTIKUVA

Työterveyslaitos tutki pitkiä, 12 tunnin vuoroja kaivoksella ja pakkausyrityksessä. Tutkimuksen mukaan pitkät työvuorot eivät vaaranna työturvallisuutta stressin tai väsymyksen takia verrattuina muihin vuorojärjestelmiin.

Tutkimuksen johtopäätökset tehtiin aineistosta, johon kuuluivat kyselyt ja mittaukset niin työssä kuin vapaa-ajalla. Samoin hyödynnettiin työpaikoilla pidettyjä työpajoja ja kirjallisuuskatsauksia.

Vireyttä, stressiä ja töistä palautumista kartoittaviin kenttätutkimuksiin osallistui mäntsäläläisestä Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy -pakkausfirmasta 23 ja sotkamolaiselta Terrafame Oy:n (ent. Talvivaara) avolouhoskaivokselta 39 työntekijää. Kaikki olivat yritysten vakituisia työntekijöitä, urakoitsijoiden palkkalaisia ei tutkimuksiin osallistunut. Suurin osa tutkittavista oli hyväkuntoisia, noin 40-vuotiaita miehiä. Kummankin yrityksen 12-tunnin vuorojärjestelmä noudatti kaavaa: kaksi aamuvuoroa, kaksi yövuoroa, kuusi vapaata.

YLLÄTTÄVÄN HYVÄT TULOKSET

Tutkimusjohtaja Mikael Sallinen kuvasi tutkimuksen tuloksia ”yllättävän hyviksi” muiden vuorojärjestelmien vaikutuksiin verrattaessa puhuessaan tutkimuksen loppuraportista pidetyssä webinaarissa.

– Saimme varsin hyvät tulokset vireyden osalta, ja stressissä vielä paremmat, sillä liikutaan hyvin lievän stressin rajoissa molemmissa työpaikoissa ja kaikissa vuoroissa, Sallinen totesi.

– Vajaa palautuminen ja stressi vaikuttavat siihen, miten hyvin työntekijä noudattaa esimerkiksi turvaohjeita, Sallinen kertoi eri alojen aiempien tutkimusten paljastuksista.

Saimme varsin hyvät tulokset vireyden osalta, ja stressissä vielä paremmat.

Tässä tutkimuksessa Ball Beveragen työntekijöistä 52 prosenttia ja Terrafamen työntekijöistä 23 prosenttia kertoi, etteivät he jätä koskaan käyttämättä vaadittuja suojaimia. Syiksi käyttämättä jättämiseen mainittiin esimerkiksi huono saatavuus, hankalakäyttöisyys tai yhteensopimattomuus muiden suojainten kanssa.

Johtopäätöksissään tutkimuksen loppuraportti toteaa, että 12 tunnin työvuorojen aikana koettu väsymys tai stressi eivät tarkastelluissa työntekijäryhmissä ole pääsääntöisesti niin voimakkaita, että ne merkittävästi heikentäisivät turvallisuuskäyttäytymistä, kuten ohjeiden noudattamista tai harkintakykyä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että pitkät vuorot lisäisivät läheltä piti -tilanteita tai työtapaturmia.

TYÖMATKAT JA KEMIKAALIKOKTAILIT?

Aiemmista tutkimuksista tiedetään se, että yövuorosta väsyneenä kotiin ajaminen saattaa lisätä onnettomuusriskiä. Tutkimuksen suosituksissa sanotaankin, että työntekijöitä pitäisi kouluttaa niistä keinoista, joilla väsymystä vähennetään. Samaten suositellaan tiloja, joissa työntekijät voisivat nokostella ennen ajamaan lähtöä.

Pakkausfirman altisteita ovat muiden muassa liuotinaineet, formaldehydi ja VOC-yhdisteet, kaivoksella taasen nikkeli, kvartsi, koboltti ja asbesti. Raja-arvot ovat olemassa, mutta projektipäällikkö Tomi Kanerva totesi webinaarissa, että kemikaalien yhteisvaikutusta on vaikea tutkia.

Tämä tutkimus suosittelee, että työvuorojen pituus otetaan huomioon kemiallisten altisteiden työhygieenisten raja-arvojen soveltamisessa. Pitkät työvuorot on huomioitava myös meluntorjunnassa.

 

Lue tutkimuksen loppuraportti: www.julkari.fi/10024/144225

Lue työntekijöiden ajatuksia pitkistä työvuoroista Tekijä-lehden laajasta artikkelista.