Noin kolmannes työehtosopimuksista solmittu teollisuusliittolaisilla aloilla.

”Förhandlingssystemet fungerar” – runt en tredjedel av avtalen i mål

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS
BILD KITI HAILA

”Spelet har blivit tuffare under den pågående avtalsrörelsen, men avtalssamhället har också visat sin styrka”, anser Industrifackets arbetsmarknadschef Jyrki Virtanen. I skrivande stund har runt en tredjedel av Industrifackets avtalsbranscher ett nytt kollektivavtal.

Hela avtalsrörelsen har präglats av arbetsgivarsidans utspel om att lämna förhandlingsborden samt förhandlingar på företagsnivå.

– Spelet har blivit tuffare och arbetsgivarens koordinering striktare, konstaterar Industrifackets arbetsmarknadschef Jyrki Virtanen.
Virtanen avser med koordinering arbetsgivarsidans gemensamt spikade mål, det här trots att Finlands näringsliv EK meddelade år 2016 att man säger adjö till centrala uppgörelser på arbetsmarknaden.

– Trots att vi försöker få fram ett avtal för en bransch så bedömer arbetsgivarsidan hela tiden läget utgående från vilka konsekvenserna är för hela Finland, säger Virtanen.

NYTT AVTAL I TEKNOLOGIINDUSTRIN

Industrifackets styrelse antog 7.1.2021 förhandlingsresultatet till ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin och malmgruvorna. Parterna nådde resultatet tillsamman med riksförlikningsmannen.

Inom tillämpningsområdet för teknologiavtalet jobbar runt 90 000 anställda. De allmänbindande kollektivavtalen i branschen hamnade i skottgluggen då Teknologiindustrin rf i mars 2021 meddelade att förbundet lämnar förhandlingsborden för gott.

I augusti-september fanns det inte någon garanti för att vi skulle få till stånd ett allmänbindande avtal

I stället grundade arbetsgivarsidan den nya arbetsgivarföreningen Teknologiindustrins arbetsgivare rf. som skulle förhandla om ett avtal för branschen på riksnivå.
– I augusti–september fanns det inte någon garanti för att vi skulle få till stånd ett allmänbindande avtal, säger Virtanen.
Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare kom i gång i oktober efter att arbetsgivarna presenterat uppgifter om det nya förbundets medlemsföretag till facket.
Under höstens lopp anslöt sig tillräckligt många företag för att branschens kollektivavtal även i fortsättningen ska vara allmänbindande.

LÖNEUPPGÖRELSEN BLEV JOBBIG

Åsikterna gick länge isär gällande löneuppgörelsen vilket stod i vägen för ett nytt avtal. I december gick branschen över till ett avtalslöst tillstånd. Industrifacket utlyste 3.12 ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte.

Efter jul gav Industrifacket strejkvarsel som berörde nästan 300 arbetsplatser inom teknologiindustrin och malmgruvorna. Strejken skulle inledas den 14 januari. Förbundet drog tillbaka stridsåtgärderna efter årsskiftet då man nått ett förhandlingsresultat.

Det nya avtalet innebär en löneförhöjning på 2,0 procent för år 2022. 1,5 procent utgörs av en allmänhöjning medan den lokala lönepotten ligger på en halv procent.

Virtanen berättar att uppskattningen om inflationsnivån för 2022 skiftade under förhandlingarna, men att man utgick från att inflationen är 1,6 procent. Köpkraften ökar om lönepåslaget är högre än inflationen.

Som bekant berör kollektivavtalen en hel rad andra frågor än enbart löner

Det nya teknologiavtalet gäller fram till 30.11.2023, men det kan sägas upp från 30.11.2022 om parterna inte kommer överens om löneuppgörelsen för 2023.

Som bekant berör kollektivavtalen en hel rad andra frågor än enbart löner. De övriga anställningsvillkoren håller samma nivå som i det tidigare avtalet, men det innehåller också en del nytt.

Till exempel ska nya anställda nu alltid presenteras för huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige. Det här fungerar också som ett stöd i medlemsrekryteringen.

I fortsättningen är lokala avtal möjliga också på arbetsplatser där man inte valt en huvudförtroendeman. I sådana situationer förutsätts att man utser en arbetsgrupp dit parterna får välja sina representanter. I första hand är det ändå huvudförtroendemannen som representerar de anställda i lokala förhandlingar.

– Förhandlingssystemet fungerar. Vi klarar av att främja saker genom avtal, säger Virtanen.

SÅ HÄR SER AVTALSLÄGET UT

Förutom nya kollektivavtal för teknologiindustrin och malmgruvorna har Industrifacket också ingått företagsspecifika avtal för den mekaniska skogsindustrins del med storföretagen Metsä Board, Stora Enso och UPM samt flera andra företag. De företagsvisa förhandlingarna fortsätter i branschen.

De beslutande organen för Kemiindustrin rf, Plastindustrin rf och Industrifacket rf har godkänt förhandlingsresultatet som uppnåddes i förhandlingar mellan förbunden på tisdagen 18.1. Det handlar om nya kollektivavtal för avtalsbranscherna kemisk basindustri, olje-, naturgas och petrokemisk industri samt plastindustri och kemisk produktindustri. Runt 13 000 arbetstagare omfattas av avtalet.

Avtalsperioden är av modell 1+1 år. Det senare året är ett så kallat optionsår.

Mellan början av november 2021 och mitten av januari 2022 har Industrifacket också förhandlat fram nya kollektivavtal bland annat för förbundets till medlemsantalet näst största bransch bil- och maskinbranschen samt plåt- och industriisoleringsbranschen, trädgårdsbranschen, grön- och miljöbyggnadsbranschen, landsbygdsnäringarna, skogsbranschen, torvproduktionsbranschen och pälsproduktionsbranschen. I drygt tio av Industrifackets avtalsbranscher har man ännu inte inlett förhandlingar då avtalen löper ut i slutet av februari.

Till exempel kom snickeriindustrins förhandlingar i gång på allvar mitten av januari.