teknologiateollisuuden neuvottelut

Riku Aalto: Teknologiateollisuuden neuvottelut voidaan aloittaa – yritykset valitsivat yleissitovuuden

Teollisuusliiton hallitus on tänään tehnyt päätöksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamisesta Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Teollisuusliiton asettamat ehdot neuvotteluiden aloittamiselle ovat nyt täyttyneet. Teollisuusliitto on saanut tiedon yrityksistä, jotka ovat liittyneet työnantajayhdistyksen jäseniksi. Työnantajayhdistyksen jäsenkunnan edustavuus varmistaa vahvan yleissitovuuden syntymisen teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimukseen.

Muutokset työmarkkinoilla ovat jäämässä pieniksi, kun teknologiasektorin työnantajat ovat yrityskohtaisen sopimisen sijaan laajassa rintamassa valinneet yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi. Yksikään yritys ei ole myöskään esittänyt pyyntöä neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Näyttää selkeästi siltä, että työnantajan tahto on neuvotella yhdestä, koko alaa koskevasta sopimuksesta.

Normaalisti tähän aikaan syksystä olisimme sopineet jo lähes kaikesta työnantajien kanssa. Uuden sopimuksen neuvottelemiselle jäävä aika on niukka. Teollisuusliiton sopimukset Teknologiateollisuus ry:n kanssa päättyvät marraskuun lopussa.  Sopimuksettomaan tilaan on aikaa vain reilut viisi viikkoa. Tilanteen aiheuttamat riskit on hyvä tiedostaa. Tämä on valitettavaa monestakin syystä. Kasvu on vihdoin kunnolla päässyt vauhtiin, vienti on elpynyt ja yritysten tilauskannat ovat täynnä.

Työnantajien ratkaisuista johtuvat viivästykset ovat aiheuttaneet työntekijöiden keskuudessa laajaa epätietoisuutta ja huolta. Huolta, johon on helppo yhtyä. Teknologiateollisuuden työnantajat ry aloitti toimintansa vasta elokuussa, vaikka Teknologiateollisuus ry:n ratkaisut kerrottiin ulos jo maaliskuussa. Työnantajat ovat torkuttaneet työmarkkinoita puoli vuotta. Toivottavasti työnantajien rivit ovat nyt suorassa eikä torkuttamisesta synny tarpeettomia hankaluuksia.

Työnantajien ratkaisuista johtuvat viivästykset ovat aiheuttaneet työntekijöiden keskuudessa laajaa epätietoisuutta ja huolta. Huolta, johon on helppo yhtyä.

Luottamus työnantajaan on sen keväisistä manöövereistä johtuen palkansaajapuolella edelleen heikko. Luottamuksen puute näkyy varjona neuvotteluiden yllä erityisesti kahdella tavalla. Ensinnäkin työnantaja on kyseenalaistanut työehtojen jälkisuojan omituisilla ja työmarkkinatoiminnalle vierailla laintulkinnoilla. Teollisuusliitto ei hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa. Mikäli tällaista myöhemmin tapahtuu, on liitto valmis reagoimaan niin oikeudellisin kuin järjestöllisin toimenpitein jäsentensä työehtojen suojelemiseksi.

Toiseksi työnantajapuolen ristiriitainen toiminta on rapauttanut luottamusta vakavalla tavalla. Samasta postiosoitteesta Etelärannasta on puhuttu jo useamman kuukauden ajan julkisuuteen ja sidosryhmille kahta eri tarinaa kahden eri yhdistyksen suulla. Teknologiateollisuus ry on puhunut yrityskohtaisesta työehtosopimisesta, Teknologiateollisuuden työnantajat ry yleissitovuudesta. Kuitenkaan näitä kahta ei voi samaan aikaan olla olemassa. Tulevaisuuden kannalta onkin toivottavaa, että kaksilla rattailla ajaminen loppuu tähän.

Mikäli tulevien neuvotteluiden pohjalta saavutetaan neuvottelutulos, Teollisuusliitto tarkastelee tässä yhteydessä vielä kertaalleen sopimuksen kattavuutta ennen kuin varsinainen neuvottelutulos mahdollisesti hyväksytään. Lähdemme neuvottelemaan vahvasta yleissitovuudesta, ja oletamme, että tilanne ei muutu neuvotteluiden aikana.

Valtakunnallisen sopimustoiminnan jatkuminen teollisuudessa varmistaa Suomen mallille ja sen mukaiselle palkkakoordinaatiolle hyvät edellytykset.

Neuvotteluiden aloittaminen uuden työnantajayhdistyksen kanssa on virstanpylväs. Vuosikymmeniä kestänyt työmarkkinayhteistyö Teknologiateollisuus ry:n kanssa päättyy. Jatkamme sopimusten tekemistä ja luottamuksen rakentamista Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Teollisuusliiton tie on sopimisen tie.

RIKU AALTO
Teollisuusliiton puheenjohtaja

KUVA KITI HAILA

21.10.2021