Personalen kräver att Grano följer kollektivatal

Måttet är rågat hos de anställda på tryckeriföretaget Grano. Nu väntar strejkåtgärder för att få arbetsgivaren att följa det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen.

9.6.2020. Uppdaterad 15.6.2020

Personalen vid Grano, som är verksam inom den grafiska branschen går ut i strejk.

Industrifacket utlyste den 12 juni strejk på tryckeriföretaget Grano. I fall inte företaget börjar följa det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen kommer en laglig strejk att inleds den 29 juni kl. 00.00.

Strejken avslutas den 12 juli kl. 23.59. Strejken omfattar samtliga verksamhetsplatser inklusive stödtjänster inom Grano och Grano Grouup

Fler än 500 anställda omfattas av strejken. Dessutom råder övertidsförbud sedan 8 juni.

Orsaken till att facket tagit till stridsåtgärder är att Grano vägrat tillämpa det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen.

Företaget vägrar också godkänna det förtroendemannasystem som är nedskrivet i kollektivavtalet.

I stället har företaget gått in för att tillämpa sämre arbetsvillkor på runt 90 procent av de anställda än det allmänbindande kollektivavtal för medie- och tryckeribranschen som Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Medieförbundet skrivit på.

Grano har tidigare tillämpat utskrivningsbranschens avtal. Det kollektivavtal har dock inte existerat sedan början av mars i år. Orsaken är att Servicefacket PAM som förhandlat fram det avtalet inte längre ansåg att det var förnuftigt att det finns två olika kollektivavtal inom samma bransch. I stället ska de runt 1 200 personerna som flytta över till det avtal som Industrifacket och arbetsgivarförbundet Medialiitto avtalat om.

I stället ska anställningsvillkoren i branschen och de runt 1 200 arbetstagarna bestämmas utgående från det mer omfattande avtalet för medie- och tryckeribranschen.

Industrifacket kräver tillsammans med de anställda vid Grano att:

1) Grano i egenskap av arbetsgivare börjar följa det allmänbindande kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen för samtliga anställda från 1.3.2020

2) Grano följer finländsk lagstiftning och respekterar de anställdas grundläggande rättighet att organisera sig och förhandla med arbetsgivaren.

3) Grano godkänner i egenskap av arbetsgivare de förtroendevalda som personalen valt.

– Personalen på Grano vill ha ”fair play” på jobbet och ömsesidig respekt. Företaget måste respektera arbetstagarnas grundläggande rättigheter, som de anställdas rätt att organisera sig och förhandla om arbetsvillkoren. Grano måste också följa finländsk lagstiftning och det allmänbindande kollektivavtalet för branschen, säger Marko Rosqvist, sektorchef för specialbranschernas sektor vid Industrifacket.

Varför gick det så här?

Personalen vid Grano och Industrifacket har under våren försökt påverka företaget och försökt hitta en lösning på problemet genom diskussioner. Det senaste försöket utspelade sig första veckan i juni.

Resultatet i enkät som gjordes bland personalen vid Grano visar att hela 98 procent är av den åsikten att allmängiltiga kollektivavtal ska följas. Samtidigt lämnade 430 anställda en gemensam adress till arbetsgivaren där innehållet var att avtalet för medie- och tryckeribranschen ska gälla fö alla anställda.

Under den pågående coronakrisen har Grano blivit en leverantör av skyddsutrustning för den offentliga hälsovårdens behov.

Ett av kriterierna för beställningar till den offentliga sektorn är att arbetsgivaren följer det allmänbindande kollektivavtalet i branschen.

Grano skaffar sig ändå konkurrensfördelar genom att tumma på anställningsvillkoren i jämförelse med företag som följer lag och avtal.

De anställda har också uttryck sin oro om att Grano genom sitt handlande äventyrar framtiden för det nya affärsområdet.

Grano har trots upprepade försök till förhandling inte gått med på att tillämpa kollektivavtalet för medie-och tryckeribranschen på samtliga arbetstagare i företagets tjänst.

Industrifacket har därmed inte några andra alternativ än att ta till stridsåtgärder för att försvara arbetstagarnas intressen.

Industrifacket anser att skulle vara förnuftigt för Grano i egenskap företag och arbetsgivare att börja tillämpa medie- och tryckeribranschens avtal och godkänna förtroendemannasystemet.

Kollektivavtalet innehåller fler än 60 punkter om vilka man kan avtala lokalt. Ett genuint samarbete och inkluderande av personalen tryggar lönsamheten för företaget.

Den största ägaren i Grano är det börsnoterade investeringsbolaget Panostaja.

Industrifackets webbplats hittar man mer information om strejken.