Medlemmarna har tagit Tekijä till sig – nu frågar vi vad du vill läsa om

Industrifackets medlemstidning Tekijä läses flitigt. Den förmedlar viktig information och väcker diskussion. Medlemmarna känner sämre till webbtidningen, visar resultaten i läsarundersökningen.   

Läsarundersökningen genomfördes i juni och resultatet visar att medlemmarna under ett och halv år tagit tidningen till sig. Den tryckta tidningen läses ofta eller nu och då av 83 procent av medlemmarna och 91 procent förtroendemän. Endast 10 procent av medlemmarna uppger att de läser tidningen sällan eller att de inte läser den överhuvudtaget.

Läsarundersökningen visar att det finns små skillnader mellan åldersgrupperna. Nio av tio medlemmar som fyllt 55 år uppger att de läser tidningen regelbundet, medan andelen för medlemmar på under 35 år ligger på 73 procent.

Det som intresserar läsarna mest är arbetsplatsreportagen och nyheter och intervjuer som berör arbetsvillkor och vardagen på arbetsplatserna. I läsarundersökningen kom det också fram önskemål om fler kortare artiklar.

En klar majoritet (80 procent) anser att tolv nummer i året är en lämplig utgivningsfrekvens.

Tekijäs webbplats upplevs däremot inte vara lika bekant som papperstidningen. Drygt 30 procent av förtroendemännen och 13 procent av medlemmarna säger att de läser webbtidningen regelbundet.

På Tekijäs webbplats tekijalehti.fi publiceras regelbundet innehåll på svenska. De mest lästa enskilda svenskspråkiga artiklarna på webben i år har varit arbetsplatsreportaget från sängtillverkaren Hilding Anders i Närpes och reportaget om de tidigare anställda vid Abloys nedlagda fabrik i Björkboda på Kimitoön.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO KITI HAILA

SÅ HÄR GJORDES LÄSARUNDERSÖKNINGEN

Läsarundersökningen genomfördes av Industrifackets forskningsenhet. Enkäten skickades till förbundets medlems- förtroendemannapaneler. Svaren samlades in i maj och juni.

960 medlemmar och 245 förtroendemän svarade på enkäten, det vill säga sammanlagt 1 205 personer.

VAD TYCKER DU OM TIDNIGNEN? VAD VILL DU LÄSA OM I TEKIJÄ?

Kontakta Industrifackets svenskspråkiga redaktör per e-post: johannes.waris@teollisuusliitto.fi, tel.  040 357 2855 eller

Industrifacket

Johannes Waris

Hagnäskajen 1A

PB 107 00531 Helsingfors