Vesa Kotaviita: Innostuva ihminen avaa mahdollisuuden muutoksiin

Ihminen ei ole kone. Tämä valkeni minulle aikoinaan perusteellisesti työsuojelukurssilla, kun pohdimme porukalla ihmisen ja koneen eroja työympäristöissä. Johtopäätöksemme ei ollut ihmisen pidempien taukojen tarve työprosessien aikana. Sen sijaan totesimme, että ihminen haluaa vaikuttaa työnsä sisältöön. Ihminen on inhimillinen ja itse ajatteleva.

Kurssituliaisena toin kehittämisideoiden listan työpaikalleni. Innostukseni työsuojelutoiminnan tavoitteista ja mahdollisuuksista sai lisää pontta, kun seuraavassa työsuojelutoiminnan kokouksessa useampi asia oli yhteisesti pöydällä kehittämiskohteena tai muutosesityksenä. Sain tuoreena työsuojeluvaltuutettuna myönteisen alun tehtävien hoitamiseen ja uskoa, että muutos parempaan on mahdollinen. Muutamiin listan kohtiin etsimme perusteluja omalla porukalla kahvikupin äärellä, koska sieltä se työnteon varsinainen asiantuntijuus löytyy. Seppä työnsä tuntee.

Työsuojelukursseilta jäi reppuun paljon muitakin hyödyllisiä oppeja, joita olen matkan varrella tarvinnut eri tilanteissa. Murikka-opisto tarjoaa tulevan syksyn aikana monia hyödyllisiä kursseja, joilta saa työkaluja, innostusta ja yhteistä voimaa työpaikoille. Oppiminen kannattaa aina.

Työsuojelutoiminnan lähtökohtana on parantaa työympäristöä ja työoloja yhteistoiminnassa työpaikalla. Terveelliset työolot ja turvallinen työympäristö ovat meidän jokaisen oikeus. Työnantajan vastuulla on mahdollistaa ja suunnitella hyvän työn edellytykset, joista on syytä nostaa esiin yhteistyön merkitys työpaikan arjessa. Työyhteisöihin on mahdollista luoda positiivinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Muutokset voivat alkaa pienestä jännitteestä, ja salamointiakin voi esiintyä, mutta ilmapiirin voi puhdistaa ja uudistaa vain yhdessä tekemällä.

”Turvallisuuskulttuurin kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Siihen osallistuminen kuuluu meille kaikille.”

Miten sitten kehitämme työympäristön turvallisuuskulttuuria ja miten se ilmenee työpaikoilla? Turvallisuuskulttuurin kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Siihen osallistuminen kuuluu meille kaikille. Turvallisuuskulttuurin positiiviset muutokset saa pysyväksi työtä tekemällä ja tekoja toteuttamalla. Pelkkään onneen luottava pelaa uhkapelejä. Siksi onneen ei voi eikä kannata luottaa. Työpaikoille pitää rakentaa turvallinen ja tuottava työympäristö. Virheistä tai erheistä on otettava opiksi, on korjattava tilanne ja pidettävä tavoitteet selkeinä. Ennakoivan työturvallisuustoiminnan järjestelmät ja käytännöt ovat turvallisuuden kehittämisen perusta.

Teknologinen kehitys ja toimintaympäristöjen muutokset vaikuttavat jo nyt työpaikoilla työsuojelutoiminnan suunnitelmissa ja tulevaisuuden näkymissä. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Se edellyttää aikaa tehtävien hoitamiseen ja koulutusta asioiden oivaltamiseen. Innostuksen energia avaa mieltä ja luo mahdollisuuksia. Innostus tarvitsee kaverikseen tietoa, taitoa ja tahtoa. Tiedolla on merkitystä, kun se on ymmärretty. Taitoa kertyy tekemällä ja rautainen tahto voi viedä läpi harmaan kiven.

Lähtekää rohkeasti ja joukolla mukaan vaikuttamaan työpaikkojenne ihmisten eteen ensi marras- ja joulukuun aikana järjestettävissä työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden valinnoissa ja vaaleissa. Yhdessä saamme aikaan työtä tukevia ja kehittäviä muutoksia. Ihminen ei ole kone. Turvallinen ja terveellinen työympäristö kuuluu meille kaikille. Pidetään siitä yhdessä kiinni.

VESA KOTAVIITA
Teollisuusliiton työympäristöpäällikkö

KUVA KITI HAILA