OIVALTAJA: Ville Kivimäki: ”Genevekoulu näytti ison kuvan”

”Silmiä avaava reissu. Pääsee näkemään isomman kuvan siitä, mitä maailmalla tapahtuu.”

23.1.2019

VILLE KIVIMÄKI

Pääluottamusmies
Valtra Oy
Suolahden Traktoritehtaan työntekijäin ao. 141

Ville Kivimäki vietti touko–kesäkuussa kolme viikkoa Genevessä tutustumassa maailman työjärjestön ILO:n toimintaan sekä siihen, miten työehtoja säännellään maailmanlaajuisesti. Hän oli opiskelijana pohjoismaiden yhteisesti järjestämässä Genevekoulussa.

Ajatus osallistumisesta syntyi kevättalvella melko nopeasti tuttujen teollisuusliittolaisten innostamana.

– Aika nopealla aikataululla tein päätöksen.

Työnantajakin oli ymmärtäväinen hanketta kohtaan, joten kalenterista järjestyi tarvittava aika.

– Ammattiosasto tuki reissua, mikä helpotti huomattavasti, Kivimäki kiittelee.

– Toivottavasti muiltakin osastoilta löytyy tukea, ettei kellään jäisi taloudesta kiinni.

Huhtikuussa pidettiin Ruotsissa neljän päivän valmistava jakso. Geneveen matkasi lopulta eri pohjoismaista 28 opiskelijaa, joista neljä oli suomalaisia, Kivimäki ainoana teollisuusliittolaisena.

– Se pohjoismainen porukka oli saman- ja hyvähenkinen. Itse pärjäsin joukossa hyvin englanniksi.

ILO:n konferenssissa tuli selväksi, että Pohjoismaiden maine maailmalla on erittäin vahva.

Kynnys lähteä Genevekouluun voi tuntua korkealta, mutta asiat on järjestetty hyvin, eli siellä saa apua ja vastauksia kysymyksiin.

– Pohjoismaitahan pidetään muualla maailmassa käytännössä paratiisina. Meillä onkin vastuu näyttää, että hyvinvointiyhteiskunnat toimivat, meitä seurataan yllättävän tarkasti. Hyvät järjestäytymisasteet, kollektiivinen neuvottelujärjestelmä ja kattavat tessit, sille pohjallehan hyvinvointi perustuu, Kivimäki sanoo.

Myös ILO järjestönä toimii kolmikantaperiaatteen mukaisesti.

– Mielenkiintoista oli kuunnella, mitä näkemyksiä oli eri maiden työnantajilla, työntekijöillä ja hallituksilla.

Hauskana esimerkkinä Kivimäki mainitsee työnantajaleirin ranskalaisen edustajan kehuvan puheenvuoron siitä, kuinka Suomessa on erittäin joustavat työmarkkinat.

Yllätyksenä tuli, kuinka laaja-alaisesti ILO vaikuttaa maailmalla.

– Prosessit kestävät useita vuosia. Mutta kun on koko maapallo edustettuna, niin ei se kovin nopeaa voi ollakaan.

Yksi komitea, jota Kivimäki seurasi, käsitteli naisiin työelämässä kohdistuvaa häirintää ja väkivaltaa.

– Komiteassa oltiin yksimielisiä, että aiheesta pitää tehdä yleissopimus. Sisällöstä ei päästy sopuun, mutta siitä jatketaan seuraavassa yleiskokouksessa.

Kivimäki onkin hyvin tyytyväinen, että lähti Genevekouluun, ja haluaa kannustaa muitakin tarttumaan mahdollisuuteen.

– Siellä pääsee isosti pois Suomen kuplasta. Kynnys lähtöön voi tuntua korkealta, mutta asiat on järjestetty hyvin, eli siellä saa apua ja vastauksia kysymyksiin.

GENEVEKOULU

Pohjoismainen Genevekoulu on tarkoitettu ammattiliittojen aktiivitoimijoille. Koulun pääjakso järjestetään YK:n työjärjestön ILO:n vuosittain kesäkuussa pidettävän työkokouksen yhteydessä. Koulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoiden kanssa työelämän kansainvälistymistä.

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVA PETRI BLOMQVIST