Teollisuusliiton valtuuston syyskokous 20.-21.11.2018 Helsingissä Marina Congress Centerissä.

Valtuuston syyskokous: Jäsenmaksu alentuu hieman

Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan kokonaisjäsenmaksu alentuu ensi vuonna 1,45 prosenttiin.

Kokonaisjäsenmaksun alentumisen taustalla on Finanssivalvonnan päätös asettaa Teollisuuden työttömyyskassan ensin vuoden jäsenmaksuksi 0,45 prosenttia. Tänä vuonna kassan jäsenmaksu on 0,49 prosenttia.

Liiton jäsenmaksu säilyy vuonna 2019 yhdessä prosentissa. Liiton osuus siitä on 0,82 ja ammattiosastojen osuus on 0,18 prosenttia. Itsensä työllistäjien ja ammatin harjoittajien jäsenmaksu on 35 euroa kuukaudessa. Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa.

Jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja siihen rinnastettavasta tulosta sekä työnantajan maksamasta sairausajan palkasta. Ammattiosastojen oppilasjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Ammattiosastojen jäsenmaksuosuuden maksatuksella on kolme edellytystä. Ensinnäkin ammattiosastolla pitää olla sen omalla päätöksenteolla hyväksytyt ammattiosaston mallisäännöt, jotka se on rekisteröinyt Patentti- ja rekisterihallitukseen. Toiseksi osastolla pitää olla sääntöjen mukaisesti valittu hallitus. Kolmanneksi ammattiosaston pitää toimittaa toimihenkilöilmoitukset liittoon 28.2.2019 mennessä.

Kuvassa vasemmalta valtuuston puheenjohtajisto Anne Baltzar, Jyrki Levonen, Jarmo Markkanen, Jouni Larmi ja kokouksen sihteeri Turja Lehtonen. Takana seisomassa valtuuston jäsen Tarmo Lukkarinen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Liiton ensi vuoden toiminnan painopisteet ovat perusteellinen valmistautuminen syksyllä 2019 käynnistyvälle työehtosopimuskierrokselle, yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisääminen sekä aluetoimistoverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen.

Edellisten rinnalla muut painotukset liiton toiminnassa ovat järjestäytymisen ja jäsenten aktivoinnin parantaminen, jäsenpalvelun kehittäminen ja tiedon ja osaamisen jakaminen sekä henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittäminen.

Liiton varsinaisen toiminnan kulut asetettiin ensi vuoden talousarviossa hieman yli 42 miljoonaksi euroksi. Se on yli miljoona euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Ensi vuoden talousarvion mukainen kulujäämä jäsenmaksutuottojen jälkeen on hieman yli kuusi miljoonaa euroa. Se katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan kaikki kulu- ja tuloerät huomioon ottaen muodostuvan yli 6,1 miljoonaa euroa.

72 ESITYSTÄ

Valtuusto sai 27 ammattiosastolta yhteensä 72 esitystä. Ne jakautuivat toiminnan eri lohkoille seuraavasti: Teknologiasektori 23 kappaletta, viestintä 12, järjestötoiminta 10, talous 7, tutkimus 4, koulutus 4, hallinto 3, Murikka 2, yhteiskuntasuhteet 2, oikeudellinen yksikkö 2, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 1 sekä kansainvälinen toiminta 1 ja tietohallinto 1.

Teollisuusliiton valtuuston syyskokous pidettiin 20.–21. marraskuuta Helsingissä.

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT KITI HAILA

LUE LISÄÄ:

Valtuuston jäsenet syksyn saldosta: ”Tekemisen meininki, voimannäyttö, selkävoitto, sanelun loppu” (Tekijä 21.11.2018)

Aalto: Teollisuusliitto haluaa poistaa työajan pidennyksen kaikista työehtosopimuksista (Teollisuusliitto 20.11.2018)

Lehtonen: Suomessa toimiva teollisuus tukee ilmastopolitiikkaa (Teollisuusliitto 20.11.2018)

Liiton toimialakatsaus: Työntekijöistä kilpaillaan, yrityksillä oltava palkanmaksuhalua (Teollisuusliitto 20.11.2018)

Toimintasuunnitelma painottaa työehtosopimustoimintaa, yhteiskuntavaikuttamista ja aluetoimintaa (Teollisuusliitto 20.11.2018)

Irtisanomislaki, eduskuntavaalit ja ilmastonmuutos valtuuston mielen päällä (Teollisuusliitto 20.11.2018)

Antti Rinne: Työvoimapolitiikan tuettava ihmisten paluuta työelämään (Teollisuusliitto 21.11.2018)

Liiton strategian mittaristoa esiteltiin valtuustolle (Teollisuusliitto 21.11.2018)