Personval och strategidiskussion på kongressens agenda

De mest spännande frågorna som Industrifackets extraordinarie kongress tar i tu med under den andra mötesdagen är personvalen och linjedragningar för förbundets strategi som sträcker sig ända till år 2023.

Ordförandevalen görs enligt tidtabellen från klockan 13. Industrifackets nuvarande ordförande Riku Aalto kandiderar till posten som ordförande för förbundet. Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen är kandidat till posten som första vice ordförande, Industrifacket TEAM:s ordförande Heli Puura är kandidat till posten som andra vice ordförande och Träfackets ordförande Jari Nilosaari kandiderar till posten som tredje vice ordförande.

Efter personvalen sätter sig kongressombuden in i förbundets strategi och dryftandet av tyngdpunkterna i verksamheten för nästa år från klockan 13.45. Som grund till diskussionen presenteras strategiutkastet och ett förslag på tyngdpunkter för verksamheten år kongressen.

TEXT PETTERI RAITO   ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND