Teollisuusliiton valtuuston kevätkokous pidettiin Vantaalla 29.–30.5.2024. Edessä ovat valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sandra Roos, valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tommi Sauvolainen, liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ja johdon assistentti Minna Huhtinen.

Valtuuston keskustelu: Taistelu jatkuu syksyn neuvotteluissa

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVAT TUUKKA RANTALA

Teollisuusliiton valtuuston kevätkokouksen yleiskeskustelussa perattiin Painava syy -kampanjan tuloksia ja otettiin oppia tulevaan. Katseet kääntyivät EU-vaaleihin ja syksyllä alkavaan työehtosopimusten neuvottelukierrokseen.

Teollisuusliiton valtuuston kevätkokouksessa keskusteltiin 29.5.2024 muun muassa Painava syy -kampanjasta, EU-vaaleista ja syksyn työehtosopimusneuvotteluista.

Syksystä 2023 alkaen SAK:laiset ammattiliitot ovat vastustaneet maan hallituksen ajamia leikkauksia ja työelämäheikennyksiä Painava syy -kampanjan nimissä. Vastatoimet alkoivat syksyllä alueellisilla ulosmarsseilla ja päättyivät toistaiseksi keväällä neljän viikon poliittiseen lakkoon, joka pysäytti muun muassa keskeisiä teollisuuslaitoksia ja satamia.

Maan oikeistohallitus on runnonut ohjelmaansa läpi poliittisista lakoista huolimatta. Esimerkiksi lakko-oikeuden rajoitukset astuivat voimaan 18.5.2024. Teollisuusliiton valtuustossa käytettiin lukuisia puheenvuoroja, joissa perattiin Painava syy -kampanjan onnistumisia ja epäonnistumisia.

– Lakot osoittivat, että työntekijöiltä todellakin löytyy taistelutahtoa, sanoi valtuuston jäsen Joonas Klimoff teknologiasektorilta.

– Lakkotoimet olisi pitänyt aloittaa nopeammin hallitusohjelman tullessa julki, sanoi valtuuston jäsen Virva-Mari Rask teknologiasektorilta.

Lakot osoittivat, että työntekijöiltä todellakin löytyy taistelutahtoa.

– Painava syy on lisännyt palkansaajien tietoisuutta ja tietoisuutta yleisesti. Tästä on hyvä jatkaa työehtosopimusneuvotteluihin, sanoi valtuuston jäsen Miia Penttilä teknologiasektorilta.

– Vaadin, että Teollisuusliitto testaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, onko lakkojen rajoittaminen laitonta mielipiteenrajoittamista, sanoi valtuuston jäsen Jouni Jussinniemi teknologiasektorilta.

Valtuuston jäsen Virva-Mari Rask.

OPIT TULEVAA VARTEN

Valtuuston puheenvuoroissa korostettiin, että menneestä pitää ottaa oppi mukaan, koska taistelu jatkuu.

– Meillä olisi syytä analysoida tarkkaan, mikä meni pieleen lakkotoimissa, sanoi valtuuston jäsen Sari Uusivirta kemian sektorilta.

– Hallitus ei tule antamaan periksi. Kaikkiin esityksiin, jotka ovat jo paperilla, pitää vastata kovemmin, sanoi valtuuston jäsen Juha Manni puutuotesektorilta.

Katse täytyy kohdistaa vuoteen 2027, ettei näin synkkää hallituskautta enää tule.

Monissa puheenvuoroissa myös korostettiin, että yhteiskuntavaikuttamisen rooli on entistä isompi jäsenten edunvalvonnassa. Perinteinen sopiminen ei ole toiminut, koska maan hallitus on toteuttanut työnantajapuolen toiveet muita kuuntelematta.

– Tämän hallituksen aikana on käynyt selväksi, mikä on puoluepolitiikan ja vaalitulosten merkitys edunvalvonnassa, sanoi valtuuston varajäsen Jari Haaparanta teknologiasektorilta.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään viimeistään kolmen vuoden päästä.

– Katse täytyy kohdistaa vuoteen 2027, ettei näin synkkää hallituskautta enää tule, sanoi liiton hallituksen jäsen Paavo Niskanen teknologiasektorilta.

Liiton hallituksen jäsen Mara Lehtonen.

JOUKKOVOIMAA JA TIETOA

Puheenvuoroissa korostettiin järjestämistoiminnan tärkeyttä. Kun liitolla on paljon aktiivisia jäseniä ja sitä kautta joukkovoimaa, ovat vaikuttamismahdollisuudet hyvät.

– Vahvin ase olemme me kaikki yhdessä, sanoi valtuuston jäsen Einari Grönberg kemian sektorilta.

– Vaikka joku osa on menetetty, ei se tarkoita, että pyyhe olisi heitetty kehään, sanoi liiton hallituksen jäsen Mara Lehtonen teknologiasektorilta.

Vahvin ase olemme me kaikki yhdessä.

Painava syy -kampanjan aikana on tullut hyvin esille, että tiedon lisäämiselle on tarvetta. Tiedottaminen ja keskusteleminen ovat tärkeitä, jotta mahdollisimman moni työntekijä tuntee työmarkkinoiden ja yhteiskunnan perusteet.

– Nuoret jatkavat liiton toimintaa tulevaisuudessa. Miten meillä on jatkajia, jos nuorilla ei ole hajua, mikä ammattiliitto on, sanoi valtuuston jäsen Soile Suomi teknologiasektorilta.

– Politiikka ja yhteiskuntakeskustelu on palannut työpaikoille. Pidetään siitä huolta, että keskustelu jatkuu ja kehittyy, sanoi liiton hallituksen jäsen Esa Lehtilä teknologiasektorilta.

Valtuuston jäsen Soile Suomi.

VAALIT NÄYTTÄVÄT EU:N SUUNNAN

Valtuuston keskustelussa korostettiin äänestämisen tärkeyttä. Seuraava mahdollisuus vaikuttaa on Euroopan parlamentin vaaleissa, joiden ennakkoäänestys alkoi 29.5. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta.

– On väliä, ketä äänestää. Työntekijän turva tulee myös EU:sta. Emmehän halua tilata Suomen nykyisen hallituksen tapoja myös EU-tasolle, sanoi valtuuston jäsen Juha Hassel kemian sektorilta.

Uhkana on, että perinteinen oikeisto ja laitaoikeisto saavat enemmistön ja alkavat yhteistyöhön myös EU:n tasolla. Suomenkin esimerkki osoittaa, että tuollainen yhdistelmä tarkoittaa työntekijöiden oikeuksien, aseman ja toimeentulon heikentymistä.

– On tärkeää ymmärtää, että pullonkorkkiuudistuksia suuremmat asiat ovat nyt kyseessä, Jari Haaparanta sanoi.

On väliä, ketä äänestää. Työntekijän turva tulee myös EU:sta.

EU on toiminut viime vuosina työntekijämyönteisesti, mistä osoituksena ovat muun muassa minimipalkkadirektiivi ja yritysvastuudirektiivi sekä erilaisten työpaikoilla tavattavien altisteiden raja-arvojen tiukentamiset.

– Toivotaan, että moni käy äänestämässä ja EU pitää edelleen meidän puoliamme, sanoi valtuuston jäsen Aimo Lahtinen teknologiasektorilta.

Valtuuston varajäsen Jari Haaparanta.

KOHTI SEURAAVAA KIERROSTA

Valtuusto käänsi katseen myös syksyllä alkavalle seuraavalle työehtosopimusten neuvottelukierrokselle. Teknologiateollisuuden neuvottelut avaavat kierroksen ja näyttävät suuntaa kaikille muille aloille.

– Tuleva työehtosopimuskierros tulee olemaan erityisen tärkeä, ja paine palkankorotuksiin on suuri, sanoi valtuuston jäsen Nina Päivärinta puutuotesektorilta.

– Hallitus on heikentänyt työttömyysturvaa alle pohjoismaisen tason. Ansiosidonnaisen heikennyksiä on pyrittävä kompensoimaan, sanoi valtuuston jäsen Ville Kivimäki teknologiasektorilta.

Yhtenäisyyttä tarvitaan nyt, huomenna, ylihuomenna ja jatkuvasti.

Useissa puheenvuoroissa nostatettiin taistelutahtoa ja valettiin uskoa tulevaan.

– Periksi ei anneta. Meillä on paljon puolustettavaa, sanoi valtuuston jäsen Jouni Lämpsä teknologiasektorilta.

– Yhtenäisyyttä tarvitaan nyt, huomenna, ylihuomenna ja jatkuvasti, Paavo Niskanen sanoi.

Valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen.

Työtaistelulihaksia on treenattu Painava syy -kampanjassa, mutta lakko ei ole itsetarkoitus työehtosopimusneuvotteluissa, muistutti valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen teknologiasektorilta.

– Ensisijainen tavoite on saada sopimus. Tarvittaessa käytämme kaiken voiman, mikä meillä on, Liikanen sanoi.