SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta piti torstaina 4.4.2024 tiedotustilaisuuden lakkojen keskeyttämisestä.

Lakot keskeytyvät – ”Hallituksella on nyt mahdollisuus olla sanojensa mittainen”

TEKSTI JA KUVAT ANTTI HYVÄRINEN

Ammattiliitot keskeyttävät vientiin ja tuontiin kohdistetut lakot, jotta neuvottelut saataisiin käyntiin maan hallituksen kanssa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi, etteivät työntekijäpuolen tavoitteet ole muuttuneet.

SAK:laiset ammattiliitot keskeyttävät poliittiset työtaistelutoimet, joilla on vastustettu maan hallituksen leikkaus- ja työmarkkinapolitiikkaa. Tavoitteena on saada neuvottelut käyntiin, sillä Orpon-Purran hallitus on kieltäytynyt neuvotteluista lakkojen aikana.

– Hallituksella on nyt mahdollisuus olla sanojensa mittainen, sanoi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tiedotustilaisuudessa 4.4.2024.

Aiemmin ilmoitetut lakot toteutetaan suunnitellusti, eli 11.3. alkaneet vientiin ja tuontiin kohdistetut lakot keskeytyvät sunnuntain 7.4. jälkeen. Teollisuusliiton ilmoittamat yhden vuorokauden mittaiset tukilakot toteutuvat perjantaina 5.4.

Vientiin ja tuontiin kohdistetuissa lakoissa ovat mukana Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

TAVOITTEET ENNALLAAN

Oikeistohallituksen ajamat lakko-oikeuden rajoitukset ja paikallisen sopimisen laajentaminen ovat keskeisiä seikkoja, joihin työntekijäpuolella vaaditaan kohtuutta.

– Nämä asiat ovat tärkeitä siksi, että työntekijöillä olisi jatkossakin mahdollisuus pitää omista eduistaan huolta, Eloranta sanoi.

Jarkko Eloranta korosti, että ammattiliittojen jäsenten taisteluvalmius on edelleen korkealla.

Paikallisen sopimisen laajentaminen hallituksen esittämässä muodossa nakertaa työehtosopimusten yleissitovuutta ja mahdollistaa työntekijöiden kannalta epäedulliset paikalliset sopimukset. Näyttää siltä, että muutokset johtavat palkkojen ja muiden työehtojen heikkenemiseen.

Eloranta korosti, että SAK:n tavoitteet eivät ole muuttuneet. Paikallisen sopimisen ja lakko-oikeuden kysymyksiin tarvitaan ratkaisuja ennen kuin neuvottelut voidaan aloittaa vientivetoisesta palkkamallista.

PALLO HALLITUKSELLA

Lakkojen keskeytyksessä on puhtaasti kyse neuvotteluyhteyden avaamisesta.

– Päätös keskeyttämisestä ei tullut lakkolaisilta. Siellä on tahtoa jatkaa, Eloranta kertoi.

Työntekijäpuolella on valmius aloittaa aidot neuvottelut välittömästi.

– Pallo on hallituksella.

Miten tämä tarina päättyy, vaikuttaa siihen, miten syksyllä lähdetään työehtosopimusneuvotteluihin.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan oikeistohallitus pyrkisi kiihdyttämään lainvalmistelua ja saattamaan lakkorajoitukset voimaan jo vapuksi. Aiemmin on kerrottu, että hallitus pyrkii saamaan lait voimaan heinäkuun alusta.

Eloranta pohti, että hallituksen puolelta olisi hyvän tahdon osoitus, ettei se väkisin kiihdyttäisi lainvalmistelua. Tällä hetkellä lakko-oikeuden rajoitukset ovat eduskunnassa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

TES-NEUVOTTELUKIERROS LÄHENEE

SAK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.4. punnitsemaan tilannetta ja tekemään päätöksiä. Eloranta ei halunnut spekuloida tulevia päätöksiä, mutta kaikki vaihtoehdot ovat auki.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla on perinteisesti laskettu paljon luottamuksen ja sopimisen varaan. Maan hallituksen asettuminen työnantajapuolen toiveiden toteuttajaksi on heikentänyt osapuolten välistä luottamusta. Vielä on kuitenkin mahdollista löytää neuvotteluratkaisu.

– Miten tämä tarina päättyy, vaikuttaa siihen, miten syksyllä lähdetään työehtosopimusneuvotteluihin. Sitä on hyvä miettiä työnantajapuolella, Eloranta sanoi.

Teollisuusliitto on järjestänyt syksystä 2023 alkaen ulosmarsseja ja lakkoja useilla toimipaikoilla ympäri Suomea vastalauseena Suomen hallituksen ajamalle leikkauspolitiikalle ja työehtojen heikennyksille. Lue lisää Teollisuusliiton toimista: PainavaSyy – Teollisuusliitto