Nina Wessberg: Tänder du på tänder?

21.11.2023

TEXT NINA WESSBERG
FOTO KITI HAILA

Jag går regelbundet till tandläkaren och förra veckan var det dags för den årliga kontrollen. Många har skräckinjagande minnen från skoltiden och skjuter gärna upp sin tandläkartid så långt fram som möjligt.

Jag har lyckats hitta en tandläkare jag fullständigt litar på och besöken är något jag faktiskt ser fram emot.

Medan vi väntade på att bedövningen skulle börja verka, blev det tal om barnens och de ungas tandhälsa. Vi konstaterade båda att vi under vår skoltid besökt skoltandläkaren varje år, medan dagens skolbarn har rätt till tre besök under hela grundskolan, det vill säga under 9 års tid!

Det leder till att till exempel bettfel eller tandkorrigeringar inte åtgärdas i tid. Även kriterierna för när barn har rätt till tandreglering (såsom tandställning) har skärpts, allt för att spara pengar. Sparandet kommer att kosta mångfalt i framtiden.

En frisk mun och vita tänder i raka rader är viktigt för hälsan och ger ett bra självförtroende. En dålig munhälsa och sneda tänder ökar risken för flera sjukdomar, t ex infarkter och artärproblem och kan t.om innebära sämre möjligheter att få jobb.

Många vuxna går omkring med en kronisk inflammation i munnen, utan att veta om det. Astma- och psykmediciner torkar ut munnen och ökar därmed riskerna för problem med munhälsan.

Diabetes är en folksjukdom och barndiabetes förekommer mest hos oss av alla världens länder. Diabetes innebär en högre infektionsbenägenhet, samt ökar risken för karies och paradontit.

Tandläkarkontroller kan effektivt förebygga framtida sjukvårdskostnader. Att gå regelbundet till tandläkaren är därmed samhällsekonomiskt klokt.

Skillnaderna i tandhälsa håller på att bli en verklig klassfråga.

Vi vet att samhällsklyftorna ökar i vårt land och att allt fler familjer klassas som fattiga. I de höga inkomstklasserna har föräldrarna råd att betala hela familjens privata tandvård, medan de familjer som kämpar med att få pengarna att räcka till kanske inte prioriterar tandvården.

Skillnaderna i tandhälsa håller på att bli en verklig klassfråga.

Många fackförbund erbjuder goda medlemsförmåner gällande olika slag av försäkringar av egendom, olycksfall och resor. I Sverige och Norge har fackets centrala organisationer infört tandhälsoförsäkringar, som ett sätt att locka nya medlemmar.

Banbrytare inom fackföreningsrörelsen i Finland är Byggnadsförbundet, som grundat en sjukkassa. Medlemskapet kostar 100 euro per år.

Då har du rätt till tandläkarbesök för upp till 300 euro vartannat år. Vartannat år kan du också boka en läkargranskning innefattande laboratorieprov.

Förbundet har insett vikten av att medlemmarna mår bra och är i gott skick eller åtminstone är medvetna om sitt hälsotillstånd.

En modern facklig rörelse hänger med i vad som händer i samhället, för medlemmarnas talan och arbetar för att förbättra medlemmarnas ställning.

Kanske det är dags att lyfta munhälsan till en facklig fråga? Har vi mod att införa en medlemsförmån i form av tandhälsoförsäkring för både medlemmar och deras familjer?

Nina Wessberg är organisationsombudsman på Industrifacket.