Raakapuun tuonti Venäjältä loppui kesällä 2022 ja se korvautui tuonnilla muista maista sekä kotimaan hakkuita lisäämällä.

Pörssikatsaus: Pörssiyhtiöt pärjäsivät hyvin

TEKSTI MIKA KÄRKKÄINEN
KUVA ISTOCK

Venäjän markkinoiden menetys kuritti joitakin pörssiyhtiöitä tilikaudella 2022.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön kuudes pörssikatsaus kertoo keskeisistä pörssiyhtiöistä liiton toimialoilta. Katsauksessa seurataan teollisuuden suhdannetta pörssiyritysten kautta. Seitsemäs osa ilmestyy syksyllä 2024. Lue juttusarjan kaikki osat tästä.

Monien suomalaisten teollisten pörssiyhtiöiden tilikausi 2022 oli tilikautta 2021 parempi. Talouden tunnuslukujen valossa useilla yhtiöillä on mennyt hyvin. Ne ovat kasvattaneet liikevaihtoaan ja lisänneet henkilöstönsä määrää. Useimpien pörssiyhtiöiden tilauskannat olivat 31.12.2022 edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Päämarkkina-alueen eli Euroopan talouskasvu oli vuonna 2022 vielä hyvä. Komponenttipula, tarjontaketjun häiriöt ja logistiset ongelmat helpottivat hieman vuoden 2022 kuluessa.

Vastoinkäymisiäkin on riittänyt. Metalliraaka-aineiden hinnat olivat edelleen vuonna 2022 korkealla tasolla. Energianhinta nousi voimakkaasti kesällä ja taas loppuvuonna 2022. Raakaöljyn hinta nousi voimakkaasti vuoden 2022 alkupuoliskolla, mutta palasi vuoden loppupuoliskolla takaisin vuoden alun tasoon.

Monet suomalaiset pörssiyhtiöt ovat myyneet Venäjän toimintojaan pois. Vienti Venäjälle on romahtanut.

Raakapuun tuonti Venäjältä loppui kesällä 2022 ja se korvautui tuonnilla muista maista sekä kotimaan hakkuiden lisäämisellä. Puun kantohinnat nousivat kuukausi kuukaudelta vuoden 2022 aikana ja hintojen nousu on jatkunut vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Taakkana on edelleen varsinkin koronaelvytyksestä, sodasta ja ilmastotoimista johtuva inflaatio. Jotkin pörssiyhtiöt kertovat työvoimapulasta. Monet pörssiyhtiöt ovat pystyneet tilikauden 2022 aikana silti parantamaan kannattavuuttaan eli ne ovat pystyneet siirtämään kohonneita kustannuksia tuotteidensa hintoihin.

Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Euroopan Unionin asettamilla pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla on ollut seurauksia. Monet suomalaiset pörssiyhtiöt ovat myyneet Venäjän toimintojaan pois. Vienti Venäjälle on romahtanut. Useat merkittävää vientiä Venäjälle harjoittaneet pörssiyhtiöt ovat vähentäneet vientiään tai luopuneet siitä kokonaan. Venäjältä pakotteiden alaisia raaka-aineita tuoneet yhtiöt ovat joutuneet etsimään korvaavia raaka-ainetoimittajia muualta.

YHTIÖKOKOUKSET PALAAMASSA NORMAALIIN

Keväällä 2023 varsinaiset yhtiökokoukset pystyttiin jo järjestämään tavanomaisina ajankohtina ja pääosin läsnäolokokouksina. Samalla etukäteen äänestäminen varsinaisen yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista ja kokouksen seuraaminen etänä näyttävät jääneen ainakin vielä yhdeksi yhtiökokoukseen osallistumisen vaihtoehdoksi.

OSINGONJAKO JATKUNUT VIIME VUODEN TASOLLA

Helsingin pörssissä noteerattujen teollisuusyhtiöiden osingonjako tilikaudelta 2022 ylsi edellisen tilikauden tasoon. Nokia on palannut osingonjakajaksi. Neste nousi osingonjakokuninkaaksi. Suurimmassa osassa pörssiyhtiöitä varsinainen yhtiökokous päätti suoraan koko osingonjaosta. Vain muutamissa pörssiyhtiöissä varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ainakin osasta osingonjakoa.

PÖRSSIKURSSIT LASKENEET KEVÄÄSTÄ LÄHTIEN

Suomessa pörssikurssit kävivät huipussaan elokuussa 2021. Sen jälkeen ne palasivat keväällä 2022 tavanomaisemmalle tasolleen. Notkahduksia nähtiin helmikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa 2022. Maaliskuusta 2023 lähtien pörssikurssit kääntyivät taas laskuun ja ovat elokuuhun mennessä pudonneet noin 13 prosenttia (OMXHPI-indeksi).

Seuratusta 13 yhtiöstä 11 on jakamassa tilikaudelta 2022 suurin piirtein saman verran tai enemmän osinkoa kuin vuotta aiemmin. Kuviossa tilikausien 2019–2021 osingot kuvaavat toteutunutta osingonjakoa. Tilikauden 2022 osingot tarkoittavat yhtiökokousten päätösten ja valtuutusten mukaisia osinkojen enimmäismääriä. Niistä kaikki eivät ole vielä toteutuneet.
Seurattavista pörssiyhtiöistä kaikki ovat kasvattaneet tilikauden 2022 aikana liikevaihtoaan. Nesteen, Outokummun, Stora Enson, UPM-Kymmenen, Wärtsilän ja Metson liikevaihdon kasvu johtuu etenkin niiden valmistamien tuotteiden hintojen noususta. Valmetin kohdalla liikevaihdon ja henkilöstön määrän hurjat kasvuluvut johtuvat yritysostosta (Neles). Nokia, Valmet, Metso, Neste ja Sanoma ovat lisänneet merkittävästi henkilöstönsä määrää tilikauden 2022 aikana. Nokian renkaiden ja Stora Enson henkilöstön määrä on vähentynyt osaltaan yhtiöiden Venäjän toimintojen supistumisen vuoksi. Kaikkien tarkasteltavien yhtiöiden toiminta on tilikaudella 2022 ollut nettotuloksella mitaten kannattavaa. Jokaisen kannattavuus on toimialaansa verrattuna ollut hyvä. Kuudella tilauskantansa ilmoittaneella yhtiöllä tilauskanta on kasvanut tilikauden 2022 aikana. Tilauskantojen kasvu on jatkunut edelleen tilikauden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian tilauskanta on pienentynyt.

PÖRSSIKATSAUS

• Juttusarjassa seurataan 13 suomalaista pörssiyhtiötä. Yritykset on valittu edustamaan Teollisuusliiton sektoreita: teknologia (8), kemia (3), sekä puutuote (2). Mukana on 8 yhtiötä (*), joissa valtion omistus on merkittävä.
• Avainluvut auttavat yritysten tilanteen hahmottamisessa. LIIKEVAIHTO kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta, NETTOTULOS yrityksen kannattavuudesta ja TILAUSKANTA lähiajan näkymistä. HENKILÖSTÖ kertoo enemmän yrityksen merkityksestä työllistäjänä kuin sijoituskohteena.
• Taulukon luvut kuvaavat yritysten maailmanlaajuista toimintaa. Useimmilla taulukon yrityksistä suurin osa toiminnoista on ulkomailla.
• Muutokset liikevaihdossa ja henkilöstössä saattavat johtua yrityskaupoista. Myös tuotteiden hintojen vaihtelulla voi olla suuri vaikutus liikevaihtoon.
• Helsingin pörssissä on sen eri listoilla noteerattuna yli 150 yhtiötä. Melkein kaikkien niiden pääkonttori on Suomessa, mutta joukossa on muutama ulkomainenkin yhtiö, joiden osake on sivulistattu Helsingin pörssissä. Uusia yhtiöitä listautuu ja vanhoja poistuu listalta käytännössä joka vuosi. Siten vertailtaessa vaikkapa peräkkäistenkin vuosien yhteen laskettuja osinkoja, yritysten joukko vuodesta toiseen ei ole sama.

LÄHTEET: Yhtiöiden vuosikertomukset, pörssitiedotteet ja Alma Media.