De anställda på Rani Plast i Terjärv tågade ut från arbetet 4.10. I från vänster vice huvudförtroendeman Samuli Joutsen, arbetarskyddsfullmäktige Kimmo Järvenpää och huvudförtroedeman Miika Peltola.

Utmarsch på Rani Plast i Terjärv: ”Vi skakar inte på den här sidan heller”

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO JOHANNES TERVO 

Lediga dagar och sjukledighet stoppade inte folk från att delta i utmarschen i protest mot försämringarna i regeringsprogrammet. På Rani Plast är de anställda beredda på hårdare åtgärder.

Industrifackets medlemmar fortsatte med protesterna mot regeringens planer på försämringar i arbetslagstiftningen och nedskärningar i den sociala tryggheten. I de österbottniska landskapen ägde utmarscher rum på nio arbetsplatser den 4 oktober.

Förutom Rani Plast i Terjärv i Kronoby kommun deltog även anställda vid två enheter inom ABB i Vasa, JTK Power i Storkyrö och Vörå, OSTP Finland i Jakobstad, Nordec i Seinäjoki, Alavus Ikkunat i Alavo och Fortaco Ostrobothnia i Kurikka i utmarscherna i Österbotten.

Huvudförtroendeman Miika Peltola, arbetarskyddsfullmäktige Kimmo Järvenpää och vice huvudförtroendeman Samuli Joutsen går i första ledet ut genom fabriksportarna.

Utmarschen ägde rum klockan 14. ett 70-tal anställda deltog i protesten.

– Det känns som om folk har börjat vakna nu. Det kommer fram där i diskussionerna runt kaffebordet på jobbet när man går igenom vad regeringsprogrammet innehåller. Det börjar nog vara en sådan ”feelis” att vi inte kommer att ge upp, säger Peltola.

”Statsskulden minskar inte alls av att man kniper av arbetarna. Speciellt inte om man samtidigt ger skattelättnader till höginkomsttagarna”, säger huvudförtroendeman Miika Peltola. I bakgrunden Samuli Joutsen.

Stämningen är god men samtidigt målmedveten under eftermiddagskaffet som dukats fram utanför fabriksportarna. Ett sjuttiotal anställda deltar i arbetsnedläggelsen i samband med skiftesbytet klockan 14.

På en fabrik med 180 medlemmar i Industrifacket och flera olika arbetsskift är det rätt bra, ansåg de förtroendevalda.

Vi är beredda på att ta följande steg.

– Finansminister Riikka Purra har sagt att hon inte är skakig på grund av vad facket säger. Jag kan berätta att på den här sidan skakar vi verkligen inte heller. Vi är beredda på att ta följande steg, säger Peltola.

Regionombudsman Ronny Norrgård diskuterar med Samuli Joutsen Kimmo Järvenpää.

Samtidigt anser han ändå att det är beklagligt att arbetsgivaren kan tvingas lida för regeringens synder. Utmarschen på Rani Plast organiserades så att den störde produktionen så lite som möjligt.

– Min åsikt är att den här utmarschen inte försämrar företagets anseende ett dugg. Tvärtom kan det förbättra företagets rykte då inte arbetsgivaren på något sätt försöker förhindra oss från att uttrycka vår åsikt, säger Peltola.

PERMITTERINGAR KAN SVIDA HÅRDARE

Flera anställda på Rani Plast som Tekijä talar med tar upp det faktum att regeringens nedskrningsiver verkar gälla en och samma grupp. Arbetstagarna.

– En sak är ju att nedskärningarna i arbetslöshetsskyddet också skulle innebära dem som blir permitterade, säger terjärvbon Päivi Granbacka, som för tre år sedan bytt ett kontorsarbete inom ekonomiförvaltning mot industriarbete.

Nu är hon skiftmästare på förädlingsavdelningen.

”En sak är ju att nedskärningarna i arbetslöshetsskyddet också skulle innebära dem som blir permitterade” , säger terjärvbon Päivi Granbacka. Bredvid kollegan Martti Niemi.

Martti Niemi är inne på samma linje. Trots att permitteringar inte hört till vardagen på Rani Plast och den allmänna känslan är att det gått rätt bra för företaget – också trots att det finns vissa tecken på nedgån

– Det finns många företag där folk är på permitterade varje år, säger Niemi.

Johnny Granholm har jobbat i snart 30 år på Rani Plast och fick delta i karriärens första utmarsch trots att ”det kanske varit någon liten strejk här genom åren”.

Om söndagstillägget försvinner eller minskar blir det väldigt svårt att hitta folk som vill jobba skift, säger Johnny Grönholm.

Han är orolig för att det inte finns några garantier för att regeringen och delar av näringslivet inte på sikt skulle vilja gå längre i strävandet efter att ändra på styrkeförhållanden på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.

Om söndagstillägget försvinner eller minskar blir det väldigt svårt att hitta folk som vill jobba.

– Det har talats om att skära i de olika tilläggen. Om söndagstillägget försvinner eller minskar blir det väldigt svårt att hitta folk som vill jobba skift, säger Granholm.

Cecilia Hauta-aho och Jan Hauta-aho har varit nöjda med att de har jobb ett stenkast från hemmet då levnadskostnaderna stiger. Det är framför allt de höjda bensinpriserna som oroar dem.

DEMONSTRATION PÅ LEDIGA DAGEN

Det fanns också av dem på plats som ville delta och uttrycka sitt stöd för arbetskamraterna trots att de var lediga.

– Då man jobbar 12 timmars arbetspass har man så pass mycket ledigt att man alldeles bra hinner med att delta i utmarscher på fritiden, säger Jarmo Kola vid munk- och saftkön utanför fabriksporten.

Arbetarskyddsfullmäktige Kimmo Järvenpää anser att det är ett stort misstag av regeringen att slopa vuxenstudiestödet.

Hannu Ylipihlajamaa stoppas inte av hälsobekymmer.

– Jag har varit sjukledig på grund av en operation i ett halvår, men när jag hörde om den här utmarschen av huvudförtroendemannen så ville jag ändå delta.

Han säger sig vara ”mycket förundrad” över regeringens planer.

– Sedan får vi se hur mycket av det som kommer att bli verklighet, säger Ylipihlajamaa.

MAN SKA HA EN TJOCK PLÅNBOK OM MAN VIL BYTA BRANSCH

Det är den första sjukdagen utan lön och skrotandet av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet som väckt mest motstånd bland de anställda på Rani Plast.

Om skrivningarna i regeringsprogrammet blir verklighet kommer vuxenutbildningsstödet att försvinna liksom också möjligheten till alterneringsledighet.

– Min son är ett exempel, han utbildade sig till kodare med hjälp av vuxenutbildningsstödet och jobbar idag med det. I framtiden skulle det då gälla för alla som vill byta bransch att ha en tjock plånbok, säger arbetarskyddsfullmäktige Kimmo Järvenpää.

Det blir tydligt att vi är ute och kämpar för en bra sak här idag.

Han lyfter också fram det orättvisa i att barnförhöjningarna inom vissa sociala förmåner finns på lsitan över regeringens nedskärningsplaner.

– Det blir tydligt att vi är ute och kämpar för en bra sak här idag, säger Järvenpää.

Samtidigt som de av Industrifacket anordnade utmarscherna ägde rum pågick ett torgjippo på Vasa torg.

Fackförbunden JHL:s, servicefacket PAM:s och Byggnadsförbundets tält samlade ett antal besökare som förutom att njuta av gröt och grillkorv också fick diskutera det aktuella läget på arbetsmarknaden och vad innehållet i regeringsprogrammet kan komma att innebära om det blir verklighet.

Industrifacket inledde politiska stridsåtgärder tisdagen den 26 september i protest mot regeringens planer på försämringar i arbetslivet och den sociala tryggheten. Förbundets åtgärder utgör en del av fackcentralen FFC:s gemensamma kampanj Vägande skäl. Kampanjens mål är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga nedskärningsplaner.

Läs mer om Industrifackets åtgärder.