Sairausajan palkka ei perustu koodeihin

TEKSTI MARJUT LUMIJÄRVI

Palkka sairaus- ja työkyvyttömyysajalta perustuu työehtosopimukseen. Yleensä palkanmaksujakson pituus on sidottu työsuhteen pituuteen.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on maksettava sairausajan palkkaa vain sairastumispäivältä ja sen jälkeisesiltä yhdeksältä päivältä. Tämä on niin sanottu Kelan omavastuuaika. Suurin osa sairausajan palkanmaksun riidoista koskeekin alle kahden viikon sairauslomia, vaikka työnantaja palkanmaksuvelvollisuus ei olekaan sidoksissa Kelan päätökseen maksaa sairauspäivärahaa.

Teollisuusliiton päivystyksestä kysytään usein ”pitääkö tällä diagnoosilla maksaa sairausajan palkkaa?” Kysyjät kertovat työnantajan sanovan, ettei kyseisellä diagnoosilla makseta mitään. Ei, vaikka lääkäri on kunnian ja omantunnon kautta allekirjoittanut työkyvyttömyyslausunnon.

Useat työehtosopimukset vaativat selvittämään sairauspoissaolon lääkärintodistuksella, ja siinä työkyvyttömyyden syy merkitään kansainvälisen tautiluokituksen (nyt ICD10) koodilla. Kansainvälinen tautiluokitus ei kuitenkaan ota mitään kantaa sairausajan palkanmaksuun tai sosiaalietuuksiin.

Työehtosopimuksissa on selkeästi määritelty ne perusteet, joilla työnantaja voi olla maksamatta sairausajan palkkaa.

Sama asia voi olla työkyvyttömyyttä ilmaisevana koodina, tai sitten koodi vain ohjaa terveydenhuoltoa auttamistoimissa. Yksi tällainen koodi olkoon astma, joka voi tehdä työkyvyttömäksi tilapäisesti, estää kokonaan henkilön sijoittamisen joihinkin töihin, tai oireettomana olla vain huomioon otettava asia.

Näitä koodeja ei myöskään löydy työehtosopimuksista, vaan niissä on selkeästi määritelty ne perusteet, joilla työnantaja voi olla maksamatta sairausajan palkkaa. Näihin perusteisiin ei kuulu diagnoosikoodi eikä Kelan päätös päivärahasta.

Työkykyisyys tai työkyvyttömyys pitää lainsäädännön ja ohjeiden mukaan suhteuttaa aina siihen työhön, jota työntekijä tekee. Tämä tulee ottaa huomioon myös teetettäessä niin sanottua omaa työtä korvaavaa työtä. Suomessa on lainsäädännössä monia keskenään erilaisia työkyvyttömyyden määritelmiä. Tärkein niistä työntekijän kannalta on sairausvakuutuslain määräys. Siinä sanotaan, että sairauspäivärahaan on oikeutettu työntekijä, joka on sairautensa vuoksi omaan työhönsä tai siihen läheisesti verrattavaan työhön työkyvytön.

Kannattaa vielä muistaa, että niin sanotut Z-koodit eivät ole varsinaisia sairauksia, vaan kertovat, että miksi on oltu yhteydessä terveyspalvelujen tuottajiin. Moni Z-koodi kuitenkin oikeuttaa sairausajan palkanmaksuun tai korvaukseen vakiintuneen työmarkkinakäytännön mukaisesti. Sairausajan palkanmaksuriitoja onkin vuosien varrella jouduttu ratkomaan jopa Työtuomioistuimessa. Toivottavasti sinun työpaikallasi kunnioitetaan lääkärin asiantuntija-arviota työkyvyttömyydestä.